Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Groby parafian
Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju.

Elżbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm.]

B

C

D

G

H

J

K

L

M

N

O

P

S

Ś

T

W

Z

Ż

Kwatera zakonnic

Kwatera proboszczów

Ofiary pacyfikacji

Bez opisu


Nagrobki i ich opisy nie znalazły się tu przypadkowo. Myślę, że ich dobór będzie ciekawą lekcją historii i wspomnieniem Tych co odeszli. Jeżeli ktoś zechce dodać jakiś grób, nagrobek, czy może opis do któregoś już tu znajdującego się, proszę o kontakt. Podobnie też w przypadku jeżeli ktoś ma zastrzeżenie co do umieszczonych tu przeze mnie informacji i grobów. W menu powyżej wybierając literkę, trafimy do odpowiadających jej nazwisk. Pod hasłem "Bez opisu" umieściłem groby, na których nie można odczytać kto w nich spoczywa.

Bogusław Stępień
- Kwatera sióstr zakonnych -


Zmiana figury na pomniku została dokonana w 2009 roku. Brak wiadomości o jej dalszym losie, nie posiadam również zdjęć poprzedniego wyglądu pomnika

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Siostra Koleta Furman - pochodziła z Nienadówki. Wstąpiła do zakonu w Starej wsi i tam zachorowała nie kończąc gimnazjum. Przeniesiono ją do Nienadówki, gdzie pomagała siostrom zakonnym w ochronce. Zmarła 22 lutego 1946 roku, mając zaledwie 23 lata.

Siostra Teresa Żądło - brak danych, jeżeli ktoś może je uzupełnić proszę o kontakt.

strzałka do góry


- Kwatera proboszczów -


Figura na pomniku z piaskowca, wykonał artysta krakowski Józef Kulesza. Figura została odnowiona w 2012 roku.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ks. Antoni Momidłowski - proboszcz parafii Nienadówka w latach 1859 - 1901 był duszpasterzem niezwykłym. Nie tylko wykazywał świetne zdolności organizacyjne i w zakresie administrowania parafią (za niego to wybudowana w Nienadówce obecny kościół), ale z oddaniem parał się lecznictwem i - jak zauważają kronikarze - "kochał ogrodnictwo".

Z okazji 400-lecia zmieniono napis na grobie ks. Antoniego Momidłowskiego.

Poprzedni napis naszczęście, choć nie widoczny nadal znajduje się na pomniku. Został zasłonięty tablicą z nowym napisem. Szanując zmarłych, chyba niebyt fortunnym pomysłem było zasłonienie poprzednich wdzięcznych parafian, którzy ten pomnik wznieśli.

Poprzedni napis brzmiał:

Ks. Antoni Momidłowski - proboszcz w Nienadówce
Jubilat, Podkomorzy Jego Świątobliwości LEONA XIII
zmarł 8 lutego 1901r. W 84 roku życia.
Prosi o westchnienie do Boga


Ks. Antoni Momidłowski - proboszcz w Nienadówce
zmarł 8 II 1901r. Przeżył 84 lata.
Budowniczy obecnego kościoła w latach 1895-1897
W setną rocznicę - wdzięczni parafianie


Ks. Michał Bednarski - proboszcz parafii Nienadówka w latach 1935-1952. Pierwszym przedsięwzięciem ks. Bednarskiego jako proboszcza w Nienadówce była budowa nowej plebani, gdyż stara drewniana nie bardzo nadawała się już do zamieszkania. Inwestycja trwała trzy lata, 18 października 1938 roku budynek został zasiedlony, zaś jego poświęcenie dokonało się w dzień odpustu parafialnego – św. Bartłomieja, 24 sierpnia 1939 roku. Obiekt służy parafii w tym charakterze do dnia dzisiejszego. Ks. Bednarski pozostawił po sobie również zapiski-1939/45

Ks. Edward Stępek - proboszcz parafii Nienadówka w latach 1952-1986. Ks. Edward Stępek pracował w Nienadówce przez 34 lata. Dochował emerytowanego proboszcza ks. Bednarskiego (zm.23.11.1972), wykonał nowy dzwon, odlany w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu - w miejsce zarekwirowanego przez Niemców, dwukrotnie zmienił pokrycie dachu parafialnej świątyni, ostatecznie na blachę miedzianą. Wykonał też metalową konstrukcję wieży głównej na kościele. Ponadto znacząco upiększył jej wnętrze, zbudował kaplicę cmentarną, oraz okazały dom parafialny, zamieniony ostatnio na plebanię. Największym jednak osiągnięciem, osiemnastego w dziejach parafii, proboszcza nienadowskiego, są odlane w spiżu "Drzwi" autorstwa profesora krakowskiej ASP Bronisława Chromego. Ks. Stępek, podczas przypadkowego spotkania z artystą zasygnalizował koncepcję i tematykę dzieła. Zamontowana w 1981 roku "Brama Pamięci" jak powszechnie ją nazywają, zyskuje co raz większą sławę i uznanie, będąc unikatem nie tylko w skali diecezji rzeszowskiej. Z okien autokarów przejeżdżających szosą obok kościoła podziwiają ją liczni podróżni. Niektórzy zatrzymują się okazyjnie na przykościelnym parkingu, by pasażerowie mogli z bezpośredniej bliskości kontemplować wizję artysty, eksponują bowiem tragizm losu ludzkiego.

ks. Mieczysław Zarych - proboszcz parafii Nienadówka w latach 1859 - 1901. Ks. proboszcz M. Zarych dokończył budowę i oddał do użytku dom parafialny, urządzenie kościoła i podwórza probostwa, wyremontował wnętrze plebani. Ponadto dokonał wymiany zawieszenia dzwonów na dzwonnicy, wprowadzając ułożyskowanie i elektryczny napęd. Obok placu kościelnego przy szosie powstał utwardzony parking dla pojazdów mechanicznych. Odnowione zostały liturgiczne parametry a "Pietę" wraz z feretronem poddano kolejnej konserwacji. W kościele wykonano naprawę organów oraz zamontowano reflektory dla iluminacji prezbiterium. Na czas pasterzowania ks. Mieczysława Zarycha przypadło w parafii kilka doniosłych rocznic.: obchody 400- lecia parafii w 1995 r., nawiązujące do faktu konsekracji pierwszej nienadowskiej świątyni, jubileusz 40 rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza (1996 r.) oraz setna rocznica poświęcenia obecnego kościoła parafialnego (1997 r)
strzałka do góry
- Mogiły ofiar pacyfikacji -

Na cmentarzu w Nienadówce znajdują się mogiły 8 jej miszkańców. Rozstrzelani przez żołdaków hitlerowkich, oprawców z pod znaku SS. Wydarzenia te miały podczas pacyfikacji 21/06/1943 roku. Więcej o ofiarach w materiale: Martyrologia


Mogiła zbiorowa - ofiar niemieckiego terroru


Grób ma formę lastrykowego, pełnego pomnika, na którym ustawiona jest płyta z tablicą z czarnego granitu o treści:

OFIAROM II WOJNY ŚWIATOWEJ ZABITYM PRZEZ NIEMIECKICH ZBRODNIARZY W DNIU 21 CZERWCA 1943R. W NIENADÓWCE


Poniżej wyryte są nazwiska wszystkich ofiar, choć w grobie pochowane są tylko dwie osoby.

  • STANISŁAW CHORZĘPA - lat 38
  • MICHAŁ ZAPORA - lat 51


Inskrypcja kończy się słowami: Walentego Nowaka

Ojczyzno !
Powiedz światu, tu leżą twe syny pobite kulą wroga, bez sądu i winy. I choć miną lata i wieki przeminą ta zbrodnia żyć będzie Twoich katów winą.
W.N.

W 2021 roku na mogile ofiar pojawił się nowy nagrobek.


Mogiła to obramowanie lastrykowe wypełnione ziemią z ozdobnymi cokołami z krzyżem i tablicą:

TU SPOCZYWAJĄ ZAMORDOWANI PRZEZ NIEMCÓW
  • ur. 1907 - zm.21.06.1943 - JAN CHORZĘPA
  • ur. 1905 - zm.21.06.1943 - JAN KANTOR

Pełny lastrykowy nagrobek zwieńczony krzyżem w komponowanym w pionowo ustawione kolumienki, obok wazon i pionowa płyta z kamienną tablicą inskrypcyjną.

ZGINĘLI Z RĄK HITLEROWCÓW DAJ IM BOŻE WIECZNĄ RADOŚĆ
Ostatni z wymienionych zmarł w innych okolicznościach, pod koniec wojny.
  • ur. 1925 - zm.21.06.1943 - MICHAŁ CHORZĘPA
  • ur. 1928 - zm.21.06.1943 - WOJCIECH CHORZĘPA
  • ur. 1921 - zm. 1945 - TOMASZ CHORZĘPA

Mogiła to obramowanie lastrykowe wypełnione ziemią z ozdobnymi cokołami z krzyżem i tablicą:

TU SPOCZYWAJĄ ZAMORDOWANI PRZEZ NIEMCÓW
  • ur. 14.01.1924 - zm.21.06.1943 - JÓZEF MALEC
  • ur. 01.01.1926 - zm. 21.06.1943 - STANISŁAW MALEC
strzałka do góry
- B -


Bełz Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.†.P.

BEŁZ JAN

przeżył lat 45 ZMARŁ 1911R
PROSI O ZDROWAŚ MARIO

Bełza Zofia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.†.P.

ZOFIA BEŁZA

CÓRKA JÓZEFA I MARII SIDOR
✯ 6 4 1919 R
† 14 11 1941 R
WIECZNY POKÓJ RACZ JEJ DAĆ PANIE

Bełz Franciszek - ksiądz
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś P

KS. KAN. FRANCISZEK A. BEŁZ

✯ 17 01 1931 - ✝ 27 06 1994
DŁUGOLETNI PROBOSZCZ
PARAFII JEGŁOWA
DEKANAT STRZELIN
ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA
TOBIE PANIE ZAUFAŁEM

Ks. Franciszek Bełz wywodzący się z Nienadówka spoczął na parafialnym cmentarzu.


Bełz Jan ps. Sroka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Jan Bełz ps. Sroka żołnierz AK/WiN, spoczął na nienadowskim cmentarzu dnia 5 maja 2004 roku, obok zmarłej wcześniej żony Anny. Grób jest również miejscem spoczynku, Anieli i Helena Motyl, Sióstr Służebniczk NMP, pochodzących z Nienadówki, a w życiu prywatnym będącymi siostrami Anny Bełz, małżonki Jana. powiększ zdjęcie


Bełz Józef i Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

MARIA BEŁZ

✯ 25 10 1895 - ✝ 10 12 1965

JÓZEF BEŁZ

✯ 1 02 1887 - ✝ 26 06 1964
JEZU UFAM TOBIE
Józef Bełz urodził się 1 lutego 1887 roku w Nienadówce. Był synem Bartłomieja Bełza i Marii z Nowaków. Żołnierz I wojny światowej, ciężko ranny na froncie rosyjskim.

Bełz Adam
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Z daleka rzucający się w oczy monument i wielkością i kolorem, jest miejscem spoczynku dwóch zmarłych: Adam Bełz syn Józefa i Marii urodzony 28 sierpnia 1923 roku, zmarł 26 września 2011.
Drugi ze spoczywających to Jan Kołodziej syn Wojciecha i Anieli, urodził się 6 maja 1934 roku, zmarł mając 24 lata, 8 stycznia 1958 roku.


Biernat Wojciech
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Wojciecha Biernata, samouk i ludowy poeta nienadowski. W swojej twórczości kierował się tematami zaczerpniętymi z życia wiejskiego, opisując przywary i ułomności niejednokrotnie z wyraźnym satyrycznym akcentem. Autor kilkudziesięciu wierszy stylizowanych na starodawne pieśni ludowe

Biernat Anna i Jakub
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Jakub Biernat, był członek Armii Krajowej w czasie okupacji.


Biernat Katarzyna i Marcin
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Katarzyna Biernat zmarła w roku 1947 przeżywszy lat 52, Marcin zmarł w 1964 roku przeżywszy lat 76

Biernat Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Stanisław Biernat zmarł w roku 1948 przeżywszy lat 18.

strzałka do góry- C -

Cisek - rodzinny
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Cisek Michał, więzień obozu śmierci Auschwitz-Birkenau, podczas wojny pracował w urzędzie gminnym w Sokołowie Młp. Do obozu wysłany 4 czerwca 1942 roku za wystawienie fałszywej kenkarty. Z obozu śmierci Auschwitz-Birkenau powrócił do Nienadówki 26 V 1945.


Cisek Stefania i Jakub
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Jakub Cisek, długoletni dróżnik (pracownik utrzymanie dróg) Topole, rosnące przy nienadowskiej drodze, które już chyba wszystkie zostały wycięte, były sadzone przez niego i jemu podobnych z tej służby.
powiększ zdjęcie

Ciupak Andrzej i Leon
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Mieszkańcy tej części Trzebuski, która należała wówczas do parafii Nienadówka. Ciupak Andrzej Leon (ojciec i syn), zostali zamordowani przez oprawców hitlerowskich (gestapo) 17 listopada 1943 roku, za nielegalny ubój i wytwarzanie wyrobów mięsnych dla własnych potrzeb. Dziś na miejscu rozstrzelania stoi kościół nowopowołanej parafii Trzebuska i krzyż z napisem upamiętniającym ofiary mordu.

Z okazji 79 rocznicy bestialskiego mordu, dokonanego przez hitlerowskich oprawców, na dwóch mieszkańcach Trzebuski, w tamtym czasie należącej do parafii Nienadówka. Andrzej Ciupak lat 65 i jego syn Leon lat 25, zostali rozstrzelani na polach, nieopodal swojego rodzinnego domu. Polecam opracowanie Wojciecha Ciupaka, którą przybliża nam to wydarzenie, o którym tak mało w sumie wiedzieliśmy. Okupacyjna śmierć Andrzeja i Leona Ciupaków


Ciupak Franciszek i Katarzyna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

TU SPOCZYWAJĄ

FRANCISZEK I KATARZYNA
CIUPAKOWIE Z TRZEBUSKI

RZEŻYLI LAT 84
PROSZĄ "O ZDROWAŚ MARIO"

Franciszek Ciupak- 1866-1949. Mieszkał w Trzebusce. Żonaty z Marią Katarzyną Surowiec. Społecznik, działacz ruchu ludowego - Związku Młodzieży WICI- związanego ze Stronnictwem Ludowym. Jeden z założycieli szkoły w Trzebusce. W latach 1911-1921 Przewodniczący Rady Szkoły. Ojciec Wojciecha, który ożenił się w Nienadówce i dał początek nienadowskiej gałęzi rodziny Ciupaków.

Ciupak Wojciech i Agnieszka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

ŚP

WOJCIECH CIUPAK

ur. 1892r. - zm. 11 XII 1967r.

AGNIESZKA CIUPAK

ur. 1892r. - zm. 9 XI 1968r.

ANIA OŻÓG

zm. 2 I 1991r.
BOŻE PRZYJMIJ DO KRÓLESTWA SWEGO
Wojciech Ciupak 1892- 1967. Syn Franciszka, ojciec Józefa. Uczestnik I wojny światowej jako gefrajter CK Armii Austro - Węgier. Walczył na froncie wschodnim. Przebywał w carskiej niewoli.

Ciupak Józef i Helena
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

JÓZEF CIUPAK

✯ 12 03 1921 - ✝ 15 11 1996

HELENA CIUPAK

✯ 13 05 1919 - ✝ 21 07 2015
JEZU UFAMY TOBIE
Józef Ciupak 1921-1996 - syn Wojciecha, wnuk Franciszka Ciupaka. Żołnierz nienadowskiej placówki AK, dowódca drużyny w plutonie Józefa Wisza.

Chmiel Małgorzata i Piotr
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

MAŁGORZATA I PIOTR
CHMIELOWIE

PO DŁUGIM I ZBOŻNYM
ŻYCIU ZASNĘLI W PANU

Pomnik w centrum cmentarza, bez dat z napisem. Kim byli za życia ? Zaglądając do Księgi zmarłych dowiadujemy się, że oboje byli rolnikami. Mieszkali pod nr. 527, w księdze była wpisywana stara numeracja pomimo zmian gdzieś około 1890 roku. Posesja ta znajdowała się w Nienadówce Górnej po jej południowej stronie, kilkadziesiąt metrów za drogą zwaną "karczmarką". Małgorzata Chmiel z d. Pietryga zmarła 5 lipca 1899 roku. Piotr Chmiel urodzony w 1844 roku, zmarł mając lat 67, 15 grudnia 1907 roku.
powiększ zdjęcie

księga zgonów (1907)


Chmiel Waleria i Józefa
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

WALERIA CHMIEL

✯ 1 XI 1923 - ✝ 8 XI 1994
POKÓJ JEJ DUSZY
Ś ✟ P

JÓZEF CHMIEL

✯ 1 III 1906 - ✝ 20 VII 1998
POKÓJ JEJ DUSZY


Józef Chmiel, był długoletnim pracownikiem cmentarza (grabarz)

Chmiel Maria i Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

JAN CHMIEL

✯ 23 3 1895 - ✝ 2 3 1977
JEZU UFM TOBIE
Ś ✟ P

MARIA CHMIEL

✯ 19 8 1905 - ✝ 4 1 1978
JEZU UFM TOBIE

Chorzempa Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

STANISŁAW CHORZEMPA

ŻYŁ LAT 74 † 30/1 1920
SPOKÓJ JEGO DUSZY

Chorzępa Józef
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟ P.

CHORZĘPA JÓZEF

UR.3.3.1858
ZM.2.6.1936
PROSI O ZDROWAŚ MARIO

Chorzępa Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟ P.

JAN CHORZĘPA

✯ 1883 - ✝ 1955
PRZEZ ŚMIERĆ I MĘKĘ SWOJĄ
ZBAW O JEZU DUSZĘ MOJĄ

Chorzępa Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟ P.

JAN CHORZĘPA

żył 25 lat - zmarł 1.5.1948
POKÓJ DUSZY JEGO

chorzępa wichtorya
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
tu spoczywa

śp wichtorya chorzępa

przeżyła lat 23
zm. dn. 29 maja w r. 1908

Jeden ze starszych zachowanych pomników na cmentaru. Ciekawe wykonanie tekstu nagrobnego, podobnie ciekawy odlew krzyża.
powiększ zdjęcie

Chorzępa Józef i Wiktoria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟ P.
TU SPOCZYWA

CHORZĘPA JÓZEF

PRZEŻYŁ LAT 81. ZMR. WR. 1959

CHORZĘPA WIKTORIA

PRZEŻYŁA LAT 75. ZMR. WR. 1959
PROSZĄ O MODLITWĘ

Chorzępa Wiktoria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

WIKTORIA CHORZĘPA

✯ 24 09 1914 - ✝ 08 01 2006
JEZU UFAM TOBIE

Wiktoria, wdowa po Janie Chorzępie, jednej z ofiar pacyfikacji Nienadówki podczas II wojny światowej.

Chorzępa Anna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟ P.

ANNA CHORZĘPA

✯ 1842
† 1918

Chorzępa Anna i Wojciech
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś P

CHORZĘPA WOJCIECH

✯ 24 01 1913 - † 21 02 1985

ANNA

✯ 25 07 1919 - † 11 05 2011
JEZU UFAM TOBIE

Wojciech Chorzępa był kościelnym w kościele parafialnym w Nienadówce

Chorzępa Zofia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
T ✟ U

SP. CHORZĘPA ZOFIA

ZMARŁA ?? ?? 1946
PROSI O ZDROWAŚ MARIA

Niewprawna ręka kamieniarza sporo się natrudziła, by wyrazić kilka słów o zmarłej Zofii Chorzępie.


Chorzępa Zofia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

ZOFIA CHORZĘPA

UR. 15 XII 1887r.
ZM. 26 IV 1966r.
PROSI O MODLITWĘ

Zofia Chorzępa została zapamiętana przez parfian jako "darczyńca kościoła i okolicznych mieszkańców". Prosty metalowy krzyż, skromne betonowe obramowanie grobu i prosta sentencja na tabliczce "Prosi o modlitwę"


strzałka do góry- D -

Drab Antoni
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś. ✟ P.

ANTONI DRAB

Z NIENA
PRZ. LAT 75 - ZM. 29 1 1917
PROSI O ZDROWAŚ MARIO

Drapała Jakub
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

JAKUB DRAPAŁA

✯ 21/3 1896 - ✝ 3/7 1942
PROSI O WESTCHNIENIE DO BOGA


Jeden z tych pomników, obok którego trudno przejść i nie zauważyć go, majestatyczny, a jednak prosty w swojej formie. Z innych źródeł wiemy, że człowiek tu spoczywający był mocno zaangażowany w wiejskie życie społeczne. Zapamiętano go jako przedwojennego działacza ruchu ludowego. Czy uda się pozyskać inne informacje, by przybliżyć tę postać obecnym i następnym pokoleniu Nienadówki ? w księdze Annus Domini - 1886 pod pozycją 35, znajdujemy informację, że rodzicami Jakuba byli, Tomasz Drapała i Katarzyna z Chorzępów. Rodzina mieszkała pod nr., domu 506. Oczywiście jest to numeracja obowiązująca pod koniec XIX wieku, ale liczę, że kogoś z miejscowych te informacje pobudzą do działania i uda się napisać coś więcej o Jakubie Drapale.


Drapała Jan - rodzina
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Grób rodzinny Jan Drapała - Legionista urodzony 1897 roku zmarł 1989 roku. Stefania Drapała urodzona w 1918 zmarła 1995 roku, Anna Drapała z d. Wyskida i Piotr Drapała.


Drapałowa Marjanna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

MARJANNA DRAPAŁOWA

ŻYŁA LAT 66 - ✝ W 1924
PROSI O ZDROWAŚ MARIO


Pięknie wykonany pomnik, jednak chyli się mocno ku upadkowi.


Danek Agnes
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

AGNES DANEK

PRZEŻYŁA LAT 81
PROSI O ZDROWAŚ MARIO
Większość życia spędziła na emigrcji w Ameryce, gdzie też umarła. Pragnęła jednak spocząć w swojej rodzinnej Nienadówce. Rodzina spełniła jej ostatnią wolę, sprowadziła i pochowała na cmentarzu parafialnym.

Dec Emilia i Tadeusz
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Dobrzański Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.P.

JAN DOBRZAŃSKI

✯ 1/3 1901 - ✝ 1/5 1946
BOŻE ZBAW JEGO DUSZĘ
Jan Dobrzański, był długoletnim kościelnym i pracownikiem cmentarza parafialnego w Nienadówce. Podczas okupacji był zastępcą komendanta OSP Nienadówka.

Dziągwa Zofia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.P.

ZOFIA DZIĄGWA

ur 1907r - zm 1992
BOŻE ZBAW JEJ DUSZĘ


Zofia Dziągwowa była działaczką społeczną i członkinią Gromadzkiej Rady Narodowej

Długosz Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Jan Długosz, wykonał przenośne konfesjonały, znajdujące się w nienadowskim kościele.

strzałka do góry- E -

strzałka do góry- F -

strzałka do góry- G -

Gielarowski Marcin
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✞ P

GIELAROWSKI MARCIN

przeżył lat 11
zmarł w 1916 roku
Prosi o modlitwę

Gielarowski Józef
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✞ P

JÓZEF GIELAROWSKI

przeżył lat 43
BŁOGOSŁAWIENI UMARLI, KTÓRZY UMIERAJĄ W PANU

Gielarowska Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Maria Gielarowska była siostrą ks. Jana Gielarowskiego, który zginął w Oświęcimiu wywieziony za wydawanie świadectw chrztu Żydom i ich przechowywanie. Maria Gielarowska, była również wielkim darczyńczynią kościoła parafialnego , ofiarowała dla kościoła w Nienadówce: dywan, monstrancje, kielichy i inne przedmioty liturgiczne

Gielarowskia Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

MARIA GIELAROWSKA

ZMARŁA W 12 WIOŚNIE ŻYCIA W 1935

MARYNIU MYŚL MOJA PRZY TOBIE
DUCH TWÓJ ŻYJE Z BOGIEM
CHOĆ CIAŁO JEST W GROBIE


Odejście w tak młodym wieku musiało sprawić wiele łez i bólu, tym, których pozostawiła. Wyraża to piękny, ale przeszyty bólem pomnik z niewinnym aniołkiem pod krzyżem i sentencją od serca, wykuta pod imieniemi nazwiskiem. Jeszcze kilka lat temu zdjęcie pokazywało nam tę młodą, drogą komuś osobę, zdjęcie z czasem jednak odpadło. Piękny zabytek na naszym cmentarzu powinien się zachować jeszcze przez długie lata.

Gielarowska Aniela
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Tu spoczywa

ANIELA GIELAROWSKA

żyła lat 23
† 11 4 1916
PROSI o ZDROWAŚ MARYA
Kolejny ciekawy, starannie wykonany pomnik z początku ubiegłego wieku. Upamiętnia on miejsce spoczynku młodej kobiety, która przeżyła zaledwie 23 lata. Przeglądając księgi Annus Domini - 1893 dowiadujemy się, że w tym roku, 5 września, urodziło się tylko jedno dziecko o tym imieniu i nazwisku. Rodzicami byli zamieszkali pod nr. domu 256, Paweł Gielarowski i Franciszka z Krzanowskich.

Gielarowska Katarzyna i Aniela
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.✟.P.

KATARZYNA GIELAROWSKA

ur. 23 08 1902 r
zm. 27 05 1994 r
ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJ
Ś.✟.P.

ANIELA GIELAROWSKA
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Katarzyna Gielarowska gromadziła materiały o historii polski, wiersze, opowiadania.

Gielarowska Agnieszka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Agnieszka Gielarowska była osobą w działający we wsi teatr ludowy, odnosiła z nim sukcesy w Nienadówce i okolicy.

Gielarowski Marian
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
Ś ✟ P
Tu spoczywa

MARIAN GIELAROWSKI

ur. 1937
ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ
6 10 1944
POKÓJ JEGO DUSZY

Siedmioletni chłopak bawiąc się znalezionym na polach granatem zginął tragicznie od jego wybuchu. Dziwię się, że nie został przez twórców tablicy upamiętniającej ofiary II wojny światowej za taką ofiarę uznany.


strzałka do góry- H -

Hassman Krystyn
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

KRYSTYN HASSMAN

† W PIERWSZEJ WIOŚNIE ŻYCIA
Ś ✟ P

MARIA NOWAK

† 14 9 1933


Kim było dla siebie tych dwoje ludzi, których na grobie łączy sentencja:
PANIE PRZYJMIJ ICH DO CHWAŁY SWOJEJ


Hertlowa Zofia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Ś ✟ P

ZOFIA Z KRAWCÓW
HERTLOWA

† 23 11 1931
WIECZNE ODPOCZYWNIE
RACZ JEJ DAĆ PANIE

Piękny wysoki pomnik z dużą płaskorzeźbą wskazuje, że Zofia Hertlowa z Krawców, była kimś ważnym dla kogoś kiedy umierała 23 listopada 1931 roku. Tą osobą był jej syn Stanisław Hertel, człowiek niezwykły.
powiększ zdjęcie

Horzępa Katarzyna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

KATARZYNA HORZĘPA

† 1965
PRZEŻ. LAT 94
JEZU UFAM TOBIE
Ś ✟ P

JULIA KUTER

PRZEŻ. LAT 75
JEZU UFAM TOBIE


strzałka do góry- I -

strzałka do góry- J -

Jacek Agnieszka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

AGNIESZKA JACEK
Z D. OŻOGÓW

† 24 7 1945
ZDROWAŚ MARIA !

Jacek Tadeusz i Stanisława
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

STANISŁAWA JACEK

✯ 17 11 1911 † 09 01 1980

TADEUSZ JACEK

✯ 05 11 1921 † 09 04 2003
JEZU UFAMY TOBIE

Tadeusz Jacek był długoletnim kościelnym w parafii Nienadówka

Janik - rodzinny
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ludwik Janik i jego żona Józefa to długoletni nauczyciele w Nienadówce. Ludwik Janik, pozostawił posobie zapiski dotyczące Tajnego nauczania, jak i zaginionej kroniki szkolnej.
Jodłowski Andrzej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Podwójna kwatera, jednym ze spoczywających tu jest Andrzej Jodłowski, przedwojenny działacz ludowy. Działał również po wojnie. Kiedy na fali strajków rolniczych w 1981 roku powstawał NSZZ RI w Nienadówce, został po rezygnacji Walentego Nowaka wybrany kolejnym prezesem.

Ś.✟.P.

ANDRZEJ JODŁOWSKI

✯ 10 10 1911
† 16 2 1985
JEZU UFAMY TOBIE
Ś.✟.P.

JAN OŻÓG

✯ 8 12 1851
† 16 2 1932 R
JEZU UFAMY TOBIE

Jabłoński Jan i Aniela
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.†.P.

JABŁOŃSKA ANIELA

✯ 1894 - † 1989

JAN

✯ 1892 - † 1952
JEZU UFAM TOBIE

Aniela Jabłońska z domu Nowak, była długoletnią nauczycielką na śląsku cieszyńskim i w Nienadówce wraz z mężem, również nauczycielem. Pan Jan Jabłoński miał siedmioro rodzeństwa urodził sie w Jurkowie koło Czchowa. Dostałem również informację jakoby służył w Legionach Piłsudskiego, walczył podczas I wojny światowej i był jeńcem rosyjskim zesłanym na Syberię. To kolejne postacie które przewinęły się przez historię Nienadówki i nie powinny zostać zapomniane.


Jagusiak Aniela i Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Stanisław Jagusiak urodził się 29 stycznia 1925 roku w Nienadówce. Był żołnierzem Armii Krajowej, więziony przez gestapo na rzeszowskim zamku. Jego ojciec to Jan Jagusiak, również żołnierz AK, który zginął w obozie w Sachsenhausen.


Jagusiak Katarzyna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.P.

KATARZYNA JAGUSIAK

✯ 9 6 1899
† 24 2 1987
PROSI O MODLITWĘ

strzałka do góry- K -

Kołodziej Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Tu spoczywa
Ś.P.

STANISŁAW KOŁODZIEJ

† 23 9 1912
przeżył lat 49
PROSI O MODLITWĘ

Miejscem spoczynku to pomalowany na biało obelisk i robiący wrażenie odlew ukrzyżowanego Chrystusa na krzyżu, z modlącym się aniołem u jego podstawy. Również odlew głowy Chrystusa w formie medalionu budzi szacunek dla wykonawcy całości. Ten ostatni element jakoś nie pasuje jednak do całości, być może ktoś po prosu podniósł go z ziemi i tam usadowił.

powiększ zdjęcie

Kołodziej Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

STANISŁAW KOŁODZIEJ

✯ 23 9 1912
† 27 10 1943
PROSI O MODLITWĘ

Wielki w swojej prostocie pomnik z rzeźbią głową Chrystusa w cierniowej koronie, a nad nim krzyż. Poblakła z racji upływu czasu fotografia zmarłego robi wrażenie.


Kołodziej Zofia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

ZOFIA KOŁODZIEJ

✯ 1867
† 1945
PROSI O MODLITWĘ

Rodzinna kwatera, pomnik w głębi.


Kołodziej Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Z daleka rzucający się w oczy monument i wielkością i kolorem, jest miejscem spoczynku dwóch zmarłych: Jana Kołodzieja syna Wojciecha i Anieli, urodzonego 6 maja 1934 roku, zmarł mając 24 lata, 8 stycznia 1958 roku.
Drugi ze spoczywających tu to Adam Bełz syn Józefa i Marii urodzony 28 sierpnia 1923 roku, zmarł 26 września 2011.


Kus Katarzyna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Tu spoczywają
Ś.✟.P.

KUSOWA KATARZYNA

PRZEŻYŁA 55 LAT
† 10 3 1928R.
I WNUCZKI

JANINA I JÓZEF

BOŻE ZBAW ICH DUSZĘ

Nie można przejść obojętnie przeczytawszy informację na tabliczce. Trudno o lepszą opiekę od tej babcinej.


Kustra Wojciech
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

WOJCIECH KUSTRA

✯ 12 9 1912
† 1 11 1936

Z.R. WALENTY I MARYJA

Solidny rzeźbiony cokół główny pomnika z trochę słabszą częścią górną. Z krzyża odpadła dolna część figury Chrystusa. Pod wyrytymi wiadomościami o zmarłym widnieje napis. "ZR. Walenty i Maryja" Być może ZR. oznacza z rodziców.


Kuter Julia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

JULIA KUTER

PRZEŻ. LAT 75
JEZU UFAM TOBIE

Ś ✟ P

KATARZYNA HORZĘPA

† 1965
PRZEŻ. LAT 94
JEZU UFAM TOBIE

Kołodziej Stanisław i Julia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

JULIA KOŁODZIEJ

✯ 16 05 1921
† 30 12 2002
POKÓJ JEJ DUSZY

Ś.✟.P.

STANISŁAW KOŁODZIEJ

✯ 16 03 1922
† 18 05 1990
POKÓJ JEGO DUSZY
powiększ zdjęcie

Kołodziej Julian i Julia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

JULIAN KOŁODZIEJ

✯ 30 11 1931
† 20 02 1985

JULIA KOŁODZIEJ

✯ 04 02 1930
† 05 04 2011

Julia Kołodziej z d. Buczak spisała swoje wspomnienia przedstawiając zawiłe i tragiczne losy swojej rodziny.


Krzanowski Bartłomiej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.✟.P.

KRZANOWSKI BARTŁOMIEJ

PRZEŻYŁ LAT 64

Krzyśko Anna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.✟.P.

ANNA KRZYŚKO

mię i nazwisko jakby później dopisano na tabliczce stanowiącej całość z solidnie odlanym i zdobionym krzyżem z figurą Chrystusa. Potężny bukszpan chyba zbyt bardzo przytłacza to miejsce spoczynku.

Krzyśko Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś P

KRZYŚKO STANISŁAW

✯ 14 2 1932
✝ 13 7 1952
Zmarł w Łodzi jako żołnierz WP
Prosi o modlitwę

strzałka do góry- L -

Leśko Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś † P

LEŚKO JAN

ZM 23/?/1931
PROSI O ZDROWAŚ MARJO

Solidny, trzymający pion postument z na nim odlew figury ukrzyżowanego Chrystusa. Długo jeszcze postoi w tej części cmentarza, dość dobrze widoczne informacje o spoczywającym tu Janie Leśko, problem z odczytaniem miesiąca.

Lepianka Józef
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
✯ 1888
† 23 V 1928

śp JÓZEF LEPIANKA

BRAŁ UDZIAŁ W WOJNIE Z BOLSZEWIKAMI

JEZU. UFAM TOBIE


Józef Lepianka weteran I wojny światowej i uczestnik wojny polsko - bolszewickiej z roku 1920.

Lepianka Jakub
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Jakub Lepianka urodził się w Nienadówce w 1899 roku. Kiedy wybuchła I wojna światowa miał więc zaledwie 15 lat. Opatrzność czuwała jednak nad Jakubem Lepianką, przez całą wojnę nie drasnęła go żadna kula, cały i zdrów po zakończeniu działań wojennych powraca do rodzinnej wsi...

Lepianka Wojciech
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Kwatera podwójna, solidny pomnik a nad informacjami fotografie zmarłych. Spoczywają tu - Wojciech Lepianka urodzony 21 marca 1902 roku, a zmarły zimą 22 lutego 1978. Drugi to - Michał Motyl, urodzony 29 sierpnia 1888 roku, zmarły 26 września 1977 roku, przeżywszy 89 lat. powiększ zdjęcie

strzałka do góry- M -

Makowska Antonina
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Antonina Makowska pracowała we dworze na Trzebusce jako oficjalistka dworska, była żoną Wojciecha, organisty i nauczyciela, w Nienadówce. Po śmierci męża, zajmowała się działalnością charytatywną pomagając między innymi dziewczynom w ciąży. Były One często z powodu ciąży wyrzucane z domów rodzinnych. Jak wyglądała taka opieka nad dziewczynami w ciąży ? Dziewczyny zamieszkiwały u pani Makowskiej na organistówce, tam rodziły dziecko i przez około dwa lata pani Makowska pomagała im w opiece nad dzieckiem. Większość dziewczyn wracała po tym czasie wraz z dzieckiem, a za zgodą rodziny do swoich domów. Antonina Makowska mieszkała w organistówce, naprzeciw kościoła. Zmarła w 1896 roku. Pomnik wykonany jest z marmuru dębnickiego, z Dębnika koło Krakowa.

Ś.✟.P.

ANTONINA MAKOWSKA

Z.M. 16 6 1896
W 65 R. ŻYCIA

PROSI O WESTCHNIENIE DO BOGAPrzez długie lata pod białą farbą skrywał swoje piękno. Sporo trudu i czasu poświęcili Elżbieta Motyl i Stanisław Nawłoka, by przywrócić go do pierwotnego stanu.
powiększ zdjęcie
Na podstawie wpisu w księdze zgonów (1863-1911) uzupełniam i prostuję wiadomości o Antoninie Makowskiej z d. Pawelska. Wcześniejsze przekazy mówiły, że mieszkała na organistówce, miejscem jej śmierci jest posesja o nr. 245, zastanawia mnie to, bo jest to już nowa numeracja domów i taki sam numer widnieje przy wpisie o śmierci ks. Momidłowskiego, a on raczej mieszkał na plebani. Antonina Makowska z d. Pawelska zmarła 16 czerwca 1896 roku,jej pogrzeb odbył się dwa dni później. Za życia była znana i ceniona z pomocy jaką udzielała wiejskim dziewczynom, które często były szykanowane i wyrzucane z domów z powodu "panieńskich ciąż". Mogła zrobić jeszcze wiele dobrego, niestety śmierć przyszła zbyt szybko i była spowodowana chorobą, która i dziś jeszcze zbiera swoje żniwo, cancer uteri - rak macicy. Muszę również sprostować to, że jakoby Antonina Makowska swoją działalność charytatywną rozpoczęła po śmierci swojego męża, Wojciecha Makowskiego, parafialnego organisty.
powiększ zdjęcie

księga zgonów (1863-1911)

Wojciech Makowski przeżył swoją małżonkę i to pewnie jemu zawdzięcza ona wspaniały pomnik na grobie. Wojciech Makowski zmarł w wieku 77 lat 18 listopada 1899 roku, również pod nr. domu 245, jako emerytowany organista parafii Nienadówka. Nie wiadomo gdzie znajdował się jego grób, nikt nie zadbał, by zostało coś o nim prócz wpisu poniżej.
powiększ zdjęcie

księga zgonów (1863-1911)


Marszał Aniela i Wojciech
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Wojciech Marszał - był jednym z tych którzy podczas pacyfikacji, 21 czerwca 1943 roku został ranny, udało mu się uniknąć śmierci od kul okupanta.

Motyl Wikoria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
TU SPOCZYWA
Ś.✟.P.

WIKTORIA MOTYL

✯ 1889
† 27 IV 1937
PROSI O ZDROWAŚ MARIO

Motyl - rodzinny
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Stanisław Motyl (pisarz gminny) z żoną Marią i syn Jan Motyl

Motyl Maria i Stanisław
Maria Motyl urodzona 8 września 1887 roku, zmarła 29 wreśnia 1956. Stanisław Motyl urodzony 9 lutego 1887 roku przeżył lat 89, zmarł 6 kwietnia 1976 roku. powiększ zdjęcie

Motyl Józef i Józefa
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

MOTYL JÓZEF

✯ 9 10 1919 - † 4 02 2004

JÓZEFA

✯ 17 02 1933 - † 15 02 2008
JEZU UFAM TOBIE
Józef Motyl znajduje się na liście wywiezionych do Niemiec na przymusowe roboty w czasie II wojny światowej.

Motyl Michał
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Kwatera podwójna, solidny pomnik, a nad informacjami, fotografie zmarłych. Spoczywają tu - Michał Motyl, urodzony 29 sierpnia 1888 roku, zmarły 26 września 1977 roku, przeżywszy 89 lat. Drugi to - Wojciech Lepianka urodzony 21 marca 1902 roku, a zmarły zimą 22 lutego 1978. powiększ zdjęcie

Maciąg Józef i Anna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

MACIĄGOWIE
JÓZEF

LAT 45 † 18 11 1939R.

ANNA

LAT 88 † 31 5 1980R.

ZAPORA CZESIA

† 1.WSZEJ WIOŚNIE ŻYCIA
10 5 1949R.

POKÓJ ICH DUSZOM
Ostatni pochówek miał miejsce w 1980 roku, kto wykonał wtedy taką tablicę ? Takie odlewy znajdujemy na grobach z pierwszej połowy XX w.

Maciąg Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Tu spoczywa

JAN MACIĄG

żył lat 28
† ?????
PROSI O ZDROWAŚ MARIO

Kolejny wiekowy i ciekawy nagrobek, na nagrobku znajdują się dwa otwory na zdjęcia, z przodu owalny, z boku prostokątny.
powiększ zdjęcie

Maciąg Michał i Helena
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Michał Maciąg i Helena z domu Welc. Pani Helena to długoletnia nauczycielka szkoły podstawowej w Nienadówce
powiększ zdjęcie

Miazga Antoni
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

ANTONI MIAZGA

✯ 15 6 1914
ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ
DN. 21 7 1944
PROSI O MODLITWĘ

Antoni Miazga ps. Mak Ofiara skrytobójczego mordu z 1944 r w lesie Huciskim. Pogrzeb odbył się 18 września 1944 roku.


strzałka do góry- N -

Nowak Jan i Agnieszka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

JAN NOWAK

✯ 1847 - † 1928

AGNIESZKA NOWAK

✯ 1855 - † 1935

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE

Jan Nowak był ojcem Szczepana jednym z dwóch gospodarzy nienadowskich, którzy kupili dwór w Trzebusce wraz z folwarkami.


Nowak Zofia i Szczepan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

NOWAK SZCZEPAN

✯ 25 11 1879r.
† 24 1 1955r.

Ś.✟.P.

NOWAK ZOFIA

✯ 25 12 1882r.
† 16 5 1956r.

PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO BOGA
Szczepan Nowak, syn Jana, gospodarz, który zakupił dwór w Trzebusce wraz z folwarkami. Po przewrocie majowym, w roku 1926, Szczepan Nowak "piłsudczyk" był wójtem w Nienadówce, zakładał ze Stanisławem Marczykiem i Szczepanem Pietrygą między innymi sklepik Kółka Rolniczego. Miał 3 córki Anielę po mężu Jabłońska (nauczyciele), Zofię po mężu Słowik, trzecia (nie znam imienia) po mężu Krawcowa.

Nowak Andrzej i Nowak Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

NOWAK ANDRZEJ

PROSI O ZDROWAŚ MARIO

Ś ✟ P

MARIA NOWAK

✯ 1956
??????

Nowak Andrzej, brak jakichkolwiek dat. Stary kamienny pomnik i odlana żeliwna tabliczka w starej części cmentarza, pochówek gdzieś z pierwszego 20lecia XXw. Obok mały nagrobek zmarłej w 1956 roku dziewczynki Marii Nowak.


Nowak Franciszka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

FRANCISZKA NOWAK

LAT 78
† 20/8 1946R.
NIENADÓWKA
NIECH SPOCZYWA W POKOJU


Nowak Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

MARIA NOWAK

† 14 IX 1933

KRYSTYN HASSMAN

† w PIERWSZEJ WIOŚNIE ŻYCIA
PANIE PRZYJM ICH DO CHWAŁY SWOJEJ

Kim było dla siebie tych dwoje ludzi, których na grobie łączy sentencja: Panie przyjm ich do chwały swojej ?

Nowak Katarzyna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

TU SPOCZYWA
Ś ✟ P

KATARZYNA NOWAK

PRZEŻYŁA LAT 78
† 22 11 1970R.
ZBAW JEJ DUSZĘ

Nowak Ludwik - rodzinny
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ludwik Nowak i jego siostra Stefania, Sebastian i Wiktoria to ich rodzice. Jan Nowak był strażakiem i długoletnim prezesem OSP NienadówkaNowak Stanisław - rodzinny
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Nowy pomnik na miesjcu wcześniejszych pochówków. Pierwszy z nich był Szczepana Nowaka urodzonego 30 października 1902 roku, zmarłego 5 listopada 1937. Kolejny, Stanisława Nowaka urodzonego 4 stycznia 1929 roku, zmarłego 15 kwietnia 1949. Kolejne dwa, zdjęcie nie pozwala na dokładnejsze daty ale, Józef Nowak to lata 60te XXw., a Agnieszka Nowak urodzona w 1909 roku zmarła w 1979.Nowak Jan, Józef i Marcin
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Nowak Tadeusz i Julia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

TADEUSZ NOWAK

✯ 15 04 1923 - † 21 03 1982

JULIA NOWAK

✯ 19 07 1929 - † 17 10 2017

JEZU UFAM TOBIE

Nowak Adam i Agnieszka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Tragedia rodziców. Pamięci przedwcześnie zmarłych dzieci: Stanisław, Tadeusz, Stanisława, Maria, Krystyna.

Nowak Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

urodziła się w Nienadówce. Jest spora (16 lat) rozbieżność co do daty jej urodzin. Według jej wnuka Walentego Pikora jest to rok 1830 i taka informacja widniała na tabliczce nagrobnej, wg ksiąg metrykalnych data jej urodzin to 21 marca 1846. Mamy również małą rozbieżność w dacie jej śmierci, wnuk Walenty Pikor podaje rok 1924, źródła metrykalne zaś datę: 23 XII 1923r. Sądzę, że trzeba się jednak kierować datami z ksiąg metrykalnych. Wnuk Marii Nowak w 1997 roku na mogile swojej babci, umieścił, krzyż z tabliczką. Widniał na niej napis:

Ś ✟ P

MARIA NOWAK

1830-1924
UCZESTNICZKA POWSTANIA
STYCZNIOWEGO 1863

POKÓJ JEJ DUSZY

Tabliczka z krzyżem i wizerunkiem głowy Chrystusa wydaje się dużo starsza i raczej pochodzi z wcześniejszych czasów. Wnuk Walenty Pikor zmarł w 2001 roku. Wdowa po nim Zofia, w 2003 roku pochowała w tym miejscu swojego brata Józefa Ożoga. Ślad po Marii Nowak zniknął na 10 lat, ale nie pamięć o Niej samej. Jak przywrócono pamięć o miejscu spoczynku tej ciekawej postaci, możemy przeczytać w opracowaniu: Maria Nowak (1830-1924).


Nowak Julia i Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

JULIA NOWAK

✯ 12 07 1912
† 17 05 1988
JEZU UFAM TOBIE

Ś ✟ P

STANISŁAW NOWAK

✯ 15 04 1906
† 06 11 1995
JEZU UFAM TOBIE

Stanisław Nowak był przewodniczącym komitetu budowy ośrodka zdrowia w Nienadówce. Budowę ośrodka ukończono i oddano do użytku w roku 1966, służy mieszkańcom do dziś.
powiększ zdjęcie

Nowak Jan i Janina
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Jan Nowak był członkiem Armii Krajowej podczas II wojny światowej

Nowak Michał
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Nowak Marcin i Agnieszka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

MARCIN NOWAK

✯ 8 V 1908
† ? VII 1971
POKÓJ JEGO DUSZY

Ś ✟ P

AGNIESZKA NOWAK

✯ 08 10 1912
† 11 04 1989
POKÓJ JEJ DUSZY

Szeroka podwójna kwatera, bliźniacze pomniki. powiększ zdjęcie

Nowak Walenty
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

WALENTY NOWAK

✯ 1903
† 1988
POKÓJ JEGO DUSZY

Walenty Nowak urodził się 14 lutego 1903 r. w Nienadówce. Poeta ludowy, działacz, założyciel i wieloletni prezes koła Stronnictwa Ludowego w Nienadówce, korespondent terenowy kilku pism ludowych. Żołnierz kampani wrześniowej 1939 roku. Członek nienadowskiego podziemia, organizator i dowódca jednego z plutonów Armii Krajowej. W roku 1980 był jednym z założycieli i prezesem NSZZ RI "S" Zmarł 23 IX 1988 roku


Nowak Jakub
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Pochówek Jakuba Nowaka z lat 80tych XXw.

Nowiński Sebastyan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

SEBASTYAN NOWIŃSKI


† 1910

Jeden z tych najstarszych pomników, ten z roku 1910.

Nowiński Franciszek
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

FRANCISZEK NOWIŃSKI

✯ 1914 - † 1938
SPOKÓJ JEGO DUSZY
Jaka tragedia kryje się w tym miejscu, człowiek przeżył tylko 24 lata. To miejsce to kwatera z wyniosłym, a jednocześnie surowym i skromnym postumentem, w górnej części kształt krzyża a na nim rzeźbiona głowa Chrystusa w cierniowej koronie.

Nowińska Czesława i Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
W dniu 23.05.2015 roku spoczęła w grobie swoich rodziców Andrzeja Słowik i Zofii zd. Nowak, wieloletnia nauczycielka w Nienadówce, pani Czesława Nowińska z d. Słowik. Pani Czesława Nowińska była wdową po Janie Nowińskim ps. Żbik zaangażowanego w działalność konspiracyjną AK, tragicznie zmarłego 20 marca 1945 roku w obozie Buchenwald w Niemczech. To miejsce jest również jego symbolicznym grobem.

Noworól Jakub i Wiktoria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
U góry poprzedni nagrobek, na dole zdjęcia aktualne.
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

JAKUB NOWORÓL

✯ 10 03 1912
† 17 02 1951

Ś ✟ P

WERONIKA NOWORÓL

✯ 27 02 1915
† 25 12 2004

Jakub Noworól ps. Bryś żołnierz AK i WiN, więziony i przesłuchiwany zmarł na "rzeszowskim zamku" w grudniu 1951 roku.

Noworól Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

STANISŁAW NOWORÓL

✯ 14 04 1913
† 17 12 1975
PANIE ZBAW JEGO DUSZĘ

Żołnierz Armii Krajowej

Nizioł Józef
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

JÓZEF NIZIOŁ

ŻYŁ LAT 68
† 17 12 1939

PROSI O MODLITWĘ
Początek okupacji, starannie wykonany kamienny nagrobek. Ładne i czytelne litery.

Nawłoka Maria i Leon
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Leon Nawłoka w okresie okupacji był czynnym członkiem Armii Krajowej. Dział w OSP Nienadówka W czas okupacji ukrywał przed niemcami sztandar, który towarzyszył nienadowskim strażakom od chwili uroczystego poświęcenia go w dniu 6 czerwca 1937 roku.

strzałka do góry- O -

Ożóg Salomea
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Tu spoczywa

SALOMEA OŻÓG
Ożóg Michał
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

MICHAŁ OŻÓG

ŻYŁ LAT ??
zm. 10/? 19??

PROSI ?????

Ożóg Michał
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P

MICHAŁ OŻÓG

ŻYŁ LAT 75
† 5/8 1940
PROSI O ZDROWAŚ MARIA

Ożóg Wojciech
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Wojciech Ożóg ufundował witraż św. Wojciecha w kościele parafialnym w Nienadówce

Ożóg Zofia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

ZOFIA OŻOGOWA

ŻYŁA LAT 84
† 8/9 1922

PROSI O MODLITWĘ
Kolejny zachowany pomnik z lat 20`tych XX wieku. Jeżeli tablica została poprawnie odczytana, to Zofia Ożogowa urodziła się w roku 1832. Rok po upadku Powstania Listopadowego w Królestwie Polskim.
powiększ zdjęcie

Ożóg Józef
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Obecnie grób Józefa Ożoga. Starsi mieszkańcy pamiętają, że w tym miejscu wcześniej był grób uczestniczki powstania styczniowego, Marii Nowak (1830-1924).

Może warto by było upamiętnić tę mieszkankę Nienadówki, choćby małą tabliczką i w ten sposób ocalić od zapomnienia kawałek nienadowskiej historii z przed lat.

Powyższy apel symbolicznie przekreśliłem, jako, że został on satysfakcjomująco spełniony. Rezultat widać na zdjęciach powyżej.

Ożóg Wojciech "gazetnik" i rodzina
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.✟.P.

OŻÓG JÓZEF

✯ ? ? 1897 - † 1 03 1996

ZOFIA

✯ ? ? 1902 - † 13 03 1980
Ś.✟.P.

OŻÓG WOJCIECH

✯ 9 02 1850 - † 17 11 1932

AGNIESZKA

✯ 12 03 1852 - † 2 05 1930
JEZU UFAM TOBIE
Wojciech Ożóg "gazetnik" pisywał do gazet, organizował wycieczki do Lwowa, Rzymu i Wiednia, zagorzały stojałowczyk, to u Niego w chałupie swojego czasu znalazł schronienie ks. Stojałowski kiedy znalazł się w niełasce u biskupów za głoszone poglądy.

Ożóg Wojciech
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś ✟ P
Tu spoczywa

WOJCIECH OŻÓG

żył lat 23 † 29 03 1911
PROSI O PZDROWIENIE ANIELSKIE

Ożóg Stanisław, Ożóg Marcin - porucznik WP
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

STANISŁAW OŻÓG

✯ 1859 - † 1926

MARCIN OŻÓG

PORUCZNIK W.P.
✯ 1906 - † 1939
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE

Kolejny ciekawy pomnik. Podwójny grób, spoczywa w nim Stanisław Ożóg i Marcin Ożóg, porucznik Wojska Polskiego.

Ożóg Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Pięknie uchwycona chwila zadumy nad tym co tak szybko przemija, zwłaszcza na grobie 16 letniej dziewczyny. Rzeźba wykonana została przez artystów dworskich z Trzebuski i jest wykonana z piaskowca, tablica nagrobna z napisem to marmur kararyjski (Włochy). Według ksiąg Annus Domini - 1890 Maria Ożóg (poz. 15) urodziła się 29 stycznia 1890 roku jako córka Michała i Zofii z domu Nowak. Rodzina ta mieszkała w domu pod nr. 62. Z innych źródeł wiemy, że była też krewną J. B. Ożoga.
Tu spoczywa

ś.p. MARYA OŻÓG

przeż. lat 16 † 2/3 1906
Prosi o

ZDROWAŚ MARYA !

powiększ zdjęcie

Ożóg Marya
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Tu spoczywa

MARYA OŻÓG

(daty nie widoczne)
PROSI O ZDROWAŚ MARJO

Ożóg Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Podwójna kwatera, jednym ze spoczywających tu jest Jan Ożóg. Drugim Andrzej Jodłowski, przedwojenny działacz ludowy. Działał również po wojnie. Kiedy na fali strajków rolniczych w 1981 roku powstawał NSZZ RI w Nienadówce, został po rezygnacji Walentego Nowaka wybrany kolejnym prezesem.
Ś.✟.P.

JAN OŻÓG

✯ 8 12 1851
† 16 2 1932 R
JEZU UFAMY TOBIE
Ś.✟.P.

ANDRZEJ JODŁOWSKI

✯ 10 10 1911
† 16 2 1985
JEZU UFAMY TOBIE

Ożóg Zofia i Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

STANISŁAW OŻÓG

UR. 1920 - ZM. 2006

ZOFIA OŻÓG

UR. 1925 - ZM. 2004
JEZU UFAM TOBIE
Stanisław Ożóg był żołnierzem i działaczem podziemnej Armii Krajowej

Ożóg Franciszek
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

FRANCISZEK OŻÓG

✯ 5 VI 1914
† 1 VI 1989

JEZU UFAM TOBIE

Pan Franciszek był członkiem konspiracyjnej AK, później żołnierzem LWP, przeszedł szlak bojowy od Rzeszowa do Berlina i Pragi Czeskiej, brał udział w forsowaniu Odry i Nysy Łużyckiej. Na dole zdjęcia aktualne.
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ożóg Walenty
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

WALENTY OŻÓG

✯ 20 II 1910 - † 10 I 1979 POKÓJ JEGO DUSZY
Walenty Ożóg przez długie lata był kowalem w Nienadówce

Ożóg Wojciech
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

WOJCIECH OŻÓG

✯ 11 II 1914 - † 09 X 1982 JEZU UFAMY TOBIE
Wojciech Ożóg przez długie lata był kowalem w Nienadówce

Ożóg Andrzej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.✟.P.

JĘDRZEJ OŻÓG

ŻYŁ LAT 53
† 1911
PROSI O ZDROWAŚ MARIO

Jędrzej Ożóg, jeden z bogatszych kmieci nienadowskich. Był właścicielem młyna, który stał przy starej drodze na Rzeszów, dziś plac po sąsiedzku z ochronką. Na pomniku została umieszczona chyba nowa figurka Chrystusa ukrzyżowanego.
powiększ zdjęcie

Ożóg Franciszek
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.
TU SPOCZYWA

OŻÓG FRANCISZEK

PRZ. LT. 32
ZM. 17 4 1927
PROSI O ZDROWAŚ MARIO


Ożóg Józef i Małgorzata
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

MAŁGORZATA OŻÓG

✯ 1886
† 1946

JÓZEF OŻÓG

✯ 1885
† 1946

Ożóg Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.✟.P.
TU SPOCZYWA

MARIA OŻÓG

ŻYŁA LAT 63
ZMARŁA 23 4 1956
PROSI O ZDROWAŚ MARIO

Ożóg Andrzej i rodzina
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.✟.P.

ANDRZEJ OŻÓG

WRAZ Z PRAWNUCZKAMI

BASIA I ANIA

PRRZEŻYŁ LAT 74
ZMARŁ W ROKU 1957
PAN ŚWIATŁEM MOIM I ZBAWIENIEM

Andrzej Ożóg (1883-1957) dwukrotnie żonaty, z Zofią i Katarzyną (1885-1935), ojciec siedmiu synów, dwóch z nich zginęło tragicznie. Wojciech (1907-1944) i Stanisław (1923-1946) zostali upamiętnieni na kościelnej tablicy ofiar działań wojennych. Trzeci z synów to Józef (1920–1996) długoletni proboszcz w Dynowie.


powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.✟.P.

KATARZYNA OŻÓG

ZM. 1935
PRRZEŻYŁA LAT 49
POKUJ JEJ DUSZY

Katarzyna (1885-1935) była drugą żoną Andrzeja Ożoga (1883-1957)


powiększ zdjęcie

Ś.P.

JAN OŻÓG

UR. 6 12 1910 - ZM 5 04 1980

KATARZYNA OŻÓG

UR. 7 04 1921 - ZM 29 11 1994
JEZU UFAMY TOBIE

Małżeństwo Jan i Katarzyna Ożóg. Jan był synem Andrzeja Ożoga (1883-1957) i Zofii.


powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.P.

OŻÓG ZOFIA

✯ 28 08 1912
† 08 04 2006
JEZU UFAM TOBIE

Zofia Ożóg to wdowa po tragicznie zmarłym w 1944 roku więźniu obozu pracy Pustków, Wojciechu (1907-1944)


powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.P.

CZESŁAW OŻÓG

✯ 28 I 1937
† 27 III 1985
JEZU UFAM TOBIE

Czesław Ożóg to syn Zofii i tragicznie zmarłego w 1944 roku więźnia obozu pracy Pustków, Wojciecha Ożoga

Ożóg Jan ps. Tank
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟ P.

JAN OŻÓG

✯ 15 04 1920 - † 11 10 1988
ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY
JEZU UFAM TOBIE

Jan Ożóg ps. Tank członek AK i WiN, oskarżony i skazany w słynnym procesie nienadowskich członków AK przed sądem wojskowym w Rzeszowie w dniu 15 styczeń 1951 roku.

Poniżej aktualne zdjęcia z miejsca spoczynku.
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ożóg Szczepan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Szczepan Ożóg urodzony 20 grudnia 1902 roku, zmarł 5 lutego 1978 roku, przeżwszy lat 76. Boże zbaw jego duszę.

Ożóg Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

W cieniu ogromnego bukszpanu spoczywa urodzony 3 sierpnia 1901 roku Jan Ożóg. Zmarł 8 lutego 1971.

Ożóg Jakub i Katarzyna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

JAKUB OŻÓG

✯ 23 III 1906
† 8 VII 1987

KATARZYNA OŻÓG

✯ 4 III 1911
† 10 VIII ????
JEZU UFAMY TOBIE

Jakub Ożóg podczas okupacji niemieckiej był członkiem Armii Krajowej.

Ożóg Franciszka i Franciszek
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ś.✟.P.

FRANCISZEK OŻÓG

✯ 15 05 1899
† 19 08 1956
JEZU UFAM TOBIE
Ś.✟.P.

FRANCISZKA OŻÓG

✯ 25 01 1899
† 04 10 1992
JEZU UFAM TOBIE
Franciszka i Franciszek Ożóg - to u tych gospodarzy w czasie II wojny światowej mieszkała pani Grotowska ze swoimi synami. W roku 1980, gościła u Ożogów ekipa TV z jednym z nich, Jerzym kręcąc film "With Jerzy Grotowski. Nienadówka 1980.”

Olejarz Antoni
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Piękny wiek, 98 lat przeżył pan Antoni.

strzałka do góry- P -

Praszyl Ludwik i Anna z Momidłowskich
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

LUDWIK I ANNA

Z MOMIDŁOWSKICH

PRASZYLOWIE

ZMARLI W 1896
PROSZĄ O MODLITWĘ

Siostra i szwagier Ks. Antoniego Momidłowskiego, proboszcza parafii Nienadówka w latach 1859-1901. Praszylowie prowadzili gospodarstwo plebańskie. Oboje zmarli w 1896 roku.


Pieńczak Olga Marya
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

PIEŃCZAK OLGA MARYA
Krzyż żeliwny osadzony na kopcu z polnych kmieni, u podstawy krzyża znajduje się coś w formie tabliczki, jednak dziś nie ma tam już żadnych adnotacji. Jest jedna osoba, która wiele na temat opisu cmentarza i jego grobów przekazała nam informacji. W tym przypadku twierdzi, że z całą pewnością jest to grób córki kierownika szkoły Ludwika Pieńczaka o imionach Olga Marya. Z innych żródeł jakim jest ówczesna prasa, Głos Rzeszowski (1916) znamy jej wiek i datę śmierci. Marya Olga Pieńczak zmarła 15 lipca 1915 roku przeżywszy lat 20.
,
Prucnal Tadeusz - ksiądz
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

KS. PRAŁAT TADEUSZ PRUCNAL

✯ 20 XI 1929
✝ 04 VI 2008

W PANU WYBRAŁEM SOBIE SCHRONIENIE

Życzeniem Ks. Tadeusza Prucnala było spocząć po śmierci na cmentarzu w rodzinnej Nienadówce

Prucnal Katarzyna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.†.P.

KATARZYNA PRUCNAL

✯ 19 3 1862r.
† 18 3 1938r
PRZEŻYŁA 76 LAT
PROSI o ZDROWAŚ MARYJO
Ufundowała żyrandol "pająka" do kościoła parafialnego w Nienadówce. Kolejny ciekawy pomnik z dużą i piękną figurą.
powiększ zdjęcie

Prucnal Maciej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
ŚP

MACIEJ PRUCNAL

✯ 8 03 1841
† 6 03 1917
PROSI o ZDROWAŚ MARYJO


Ponad stuletni pomnik, nienaruszony zębem czasu.

Prucnal Agnieszka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

AGNIESZKA

Z OŻOGÓW

PRUCNAL

LAT 31 † 20/4 1950
SPOKÓJ JEJ DUSZY

Prucnal Magdalena
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
S ✟ P
TU SPOCZYWA

MAGDALENA

1 ŻONA MACIEJA PRUCNALA
PROSI O ZDROWAŚ MARIO

Prucnal Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
TU SPOCZYWA
S ✟ P

PRUCNAL MARIA

ZMARŁA 9 6 1963
PRZEŻYŁA LAT 89
PROSI O ZDROWAŚ MARIO

Prucnal Anna i Michał
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
S ✟ P

ANNA PRUCNAL

✯ 1893 - ✝ 1959

MICHAŁ PRUCNAL

✯ 1901 - ✝ 1969
POKÓJ ICH DUSZOM

Prucnal Zofia i Anna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
S ✟ P

ZOFIA

Z NOWAKÓW

PROCNALOWA

✯ 15 5 1923 - ✝ 13 9 1947

ANNA PROCNAL

✯ 18 2 1950 - ✝ 9 7 1951
DAJ IM BORZE KROLESTWO NIEBIESKIE

Pomnik powstał w latach 50tych XX w., pięknie i starannie wykute litery, kłócą się z błędami popełnionymi przez kamieniarza.

Pietryga Szczepan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.P.

SZCZEPAN PIETRYGA

✯ 6 12 1912
† 1 05 1978
JEZU UFAM TOBIE
Ś.P.

MARIA PIETRYGA

✯ 1 04 19??
† 7 09 ????
??????????
Szczepan Pietryga urodzony 6 grudnia 1912 roku, zmarł 1 maja 1978 roku. Społecznik, żołnierz AK Szczepan Pietryga AK

Pietryga Janina
Ś.P.

Tomasz
Marszał - Sikora

18 01 1984 - 22 01 2010

Janina
PietrygaJezu Ufam Tobie

Pikor Maryanna i Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Pomnik pochodzi z początku XX wieku i trzyma się doskonale, a majestatyczna figura góruje nad okolicznymi grobami, przyciągając wzrok.

TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI
Ś.P. MAŁŻONKÓW

Jana i Maryanny Pikorów

urodzonego 8 grudnia 1849
† ? sierpień 1901
PROSZĄ O WESTCHNIENIE
DO PANA BOGA
powiększ zdjęcie

Pikor Wawrzyniec
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
S ✟ P
MĘŻOWI MEMU

WAWRZYŃCOWI

ZOFIA PIKOR
15 9 1936
ŻYŁ 70 LAT
SPOKÓJ DUSZY

Pikor Józef
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
S ✟ P

PIKOR JÓZEF

PRZEŻYŁ LAT 39
ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ
9 10 1957
P O Z M
Co może oznaczać tajemniczy skrót na dole tabliczki ?

Pikor Katarzyna i Józef
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.P.

KATARZYNA PIKOR

przeżyła 52 lata
† 12 10 1935
POKÓJ JEJ DUSZY

Ś.P.

JÓZEF PIKOR

przeżył 39 lat
zginął śmiercią tragiczną
† 9 10 1953
BOŻE ZBAW DUSZĘ JEGO

Puk Anna i Józef
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.P.

JÓZEF PUK

✯ 3 2 1915 † 1 5 2002
POKÓJ JEGO DUSZY
Ś.P.

JÓZEF PUK

✯ 2 7 1992 † 21 1 2002
POKÓJ JEJ DUSZY
Anna była wdową po Stanisławie Chorzępie, jednej z ofiar tragicznej pacyfikacji Nienadówki przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. Józef Puk przybył jako uchodźca do Nienadówki po 17 września 1939 roku z okolic Lubaczowa, uciekając przed wkraczającymi oddziałami Armii Czerwonej. Zdjęcie obok to stary, wcześniejszy nagrobek. powiększ zdjęcie

Piersiak Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Maria Piersiak, pracowała na plebańskim gospodarstwie.

strzałka do góry- R -

Rumak Katarzyna i Franciszek
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.P.

KATARZYNA RUMAK

✯ 1908 † 1977
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ PANIE
Ś.P.

FRANCISZEK RUMAK

✯ 1908 † 1990
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE
Charakterystyczna i niepowtarzalna bryła pomnika na naszym cmentarzu.

strzałka do góry- S -

Słowik Zofia i Andrzej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Andrzej Słowik i Zofia zd. Nowak zamieszkali w wybudowanym domu przez Szczepana Ożoga.
W dniu 23.05.2015 roku spoczęła w grobie rodzinnym również ich córka, wieloletnia nauczycielka w Nienadówce, pani Czesława Nowińska z d. Słowik. Pani Czesława Nowińska była wdową po Janie Nowińskim ps. Żbik zaangażowanego w działalność konspiracyjną AK, tragicznie zmarłego 20 marca 1945 roku w obozie Buchenwald w Niemczech. To miejsce jest również jego symbolicznym grobem.

Smolak Jan
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś P

JAN SMOLAK

LAT 74
† 13 03 1980R.
BOŻE ZBAW JEGO DUSZĘ

Jan Smolak najmłodszy z rodzeństwa z historii Smolaki z Nienadówki

Szybisty Jakub i Zofia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

TU SPOCZYWAJĄ
Ś.†.P.

JAKÓB I ZOFIA SZYBISTOWIE

PRZEŻYŁ LAT 75 ZM 1950
PRZEŻYŁA LAT 78 ZM 1956
PROSZĄ O MODLITWĘ

Jakub Szybisty 1875-1950. Żołnierz CK Armii Austro Węgier. Walczył w I wojnie światowej.

strzałka do góry- Ś -

Śliż Helena i Anna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Ś.†.P.

Anna Śliż

✯ 14 05 1923 † 14 05 1954

Helena Śliż

✯ 29 01 1929 † 2 07 2016
JEZU UFAM TOBIE

Helena Śliż przez długie lata pracowała jako pielęgniarka w Spółdzielni Zdrowia w Nienadówce.

Anna Śliż przedwcześnie zmarła siostra Heleny, po jej śmierci Helena zajęła się wychowaniem jej osieroconych dzieci.

Śliż Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Maria Śliż "Majka", pracowała jakiś czas na plebani w Nienadówce.

Śliż Stefania i Piotr
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.P.

ŚLIŻ PIOTR

✯ 29 06 1910 † 23 12 1979

STEFANIA

✯ 23 07 1910 † 25 02 2003
JEZU UFAM TOBIE
Pan Piotr był długoletnim kościelnym parafii Nienadówka. Swoją służbę kościelną zakończył w 1970 roku. Jego żona Stefania pochodziła z rodzny Janików, była siostrą Ludwika Janika.

Śliż Katarzyna i Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
TU SPOCZYWA
JĄ W BOGU

Ś P
STANISŁAW
KATARZYNA
SLIŻOWIE

ŻYŁ LAT 82 † 1907
ŻYŁA LAT 72 † 1909
Jeden z najstarszych zachowanych pochówków na cmentarzu.
Pomnik wykonał Czuba w Rzeszowie.
Napis "Tu spoczywają, jest umieszczony w sposób jak powyżej.
powiększ zdjęcie

Śliż Jan i Zofia
powiększ zdjęcie
Ś.†.P.

JAN ŚLIŻ

✯ 7 10 1918 - † 20 VIII 1984

ZOFIA ŚLIŻ

✯ 5 02 1921 - † 5 06 2018
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Jan Śliż urodził się w 1918 roku. Sportowiec, działacz społeczny. W 2018 roku spoczęła obok Niego przeżywszy lat 97, jego żona Zofia.

Śliż Józef
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Józef Śliż, Żołnierz AK, uczestniczył w akcji "Burza" był ranny w potyczce w Porębach Kupneńskich.

Śliż Ludwik i Helena
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ludwik Śliż, Żołnierz AK, jeden z dwóch AK owców, z Nienadówki którzy zecydowali się pójść na pomoc powstańczej Warszawie.

strzałka do góry- T -

Tasior Stanisław i Aniela
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

ANNA TASIOR

✯ 19 06 1919
† 06 08 2004


Ś ✟ P

STANISŁAW TASIOR

✯ 7 02 1890 - † 7 02 1972


ANIELA TASIOR

✯ 7 04 1892 - † 29 10 1988

TOBIE PANIE ZAUFAŁEM NIE ZAWSTYDZĘ SIĘ NA WIEKI

Potrójna kwatera, spoczywa w niej Anna Tasior i małżeństwo, Aniela i Stanisław Tasior. Oni to w czasie okupacji niemieckiej, narażając siebie i swoją rodzinę, przechowali osobę pochodzenia żydowskiego, prawdopodobnie był to Mojżesz Kraut, któremu dzięki temu udało się przeżyć. Po wojnie wyjechał do Izraela. powiększ zdjęcie

Tasior Michał
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś ✟ P

MICHAŁ TASIOR

UR. 24 09 1900
ZM. 23 02 1993
PROSI O MODLITWĘ

Michał Tasior urodził się w 1900 roku w Nienadówce. Uczestnik wojny z bolszewizmem w roku 1920, brał udział w Bitwie Warszawskiej

Tasior Anna
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.P.

ANNA TASIOR

PRZEŻYŁA 67 LAT
† 14 2 1967
JEU UFAM TOBIE

Tasior Regina
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś. ✟ P.

REGINA TASIOROWA

ŻYŁA LAT 69
† 14 12 1929
PROSI O MODLITWĘ

Tokarowski Franciszek
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.✟.P.

Franciszek Tokarowski

żył 56 L.
† 29 7 R. 1926
prosi o modlitwę

Franciszek Tokarowski był pracownikiem na gospodarstwie plebańskim. Swoją ciężką pracą zasłużył sobie pewnie na ten solidny z wyglądu pomnik. Jednak blisko 100 lat minionych, poczyniło swoje, bez opieki, w zapomnieniu chyli się ku upadkowi.
powiększ zdjęcie

strzałka do góry- U -

strzałka do góry- W -

Walicka Józefa
Józefa Walicka znalazła się już na tej stronie wcześniej, w starych albumach zobaczymy ją jako "kobieta z maśnicką" zdjęcie nr. 115 powiększ zdjęcie

Wójcik Maria
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś. ✟ P.

MARIA WÓJCIK

ŻYŁA LAT 73 - † W 1926 R
POKÓJ JEJ DUSZY
Wójcik Katarzyna i Jakub
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś. ✟ P.

KATARZYNA WÓJCIK

✯ 23 IV 1920 - † 16 X 2006

JAKUB WÓJCIK

✯ 22 I 1932 - † 24 III 2017
???? ????

Wisz Anna i Józef
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Józef Wisz był awodowym przedwojennym żołnierzem, po kampni wrześniowej 1939 r. jeniec radzieckich i niemieckich obozów. Po ucieczce żołnierz konspiracji w szeregach Armii Krajowej i Ludowego Wojska Polskiego. W późniejszym czasie uznany w okolicy artysta malarz i rzeźbiarz. O jego życiu i dokonaniach możemy przeczytać w artykule poświęconym jego osobie


Woś Julia i Antoni
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.P.

JULIA WOŚ

✯ 7 I 1930 - † 28 IV 2007
BĄDŹ WOLA TWOJA
Ś.P.

WŁADYSŁAW WOŚ

✯ 18 I 1921 - † 28 XII 2009
BĄDŹ WOLA TWOJA


Antoni Woś był przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej. Dziś nikt głośno nie mówi o czasach socjalizmu w Polsce i raczej wszystko co z nim związane jest oceniane niezbyt pochlebnie. Jednak to w tamtych czasach powstawały we wsi: przychodnia zdrowia, nowe szkoły itp.


Woś Stanisława i Władysław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś.P.

STANISŁAWA WOŚ

✯ 3 06 1927 - † 25 03 20??
JEZU UFAM TOBIE
Ś.P.

WŁADYSŁAW WOŚ

✯ 03 03 1922 - † 22 12 1996
POKÓJ JEGO DUSZY

Winiarski Edward
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Edward Winiarski zmarł 16 sierpnia 2015 roku przeżywszy 57 lat. W ostatniej jego drodze, towarzyszyła mu dość liczna grupa żałobników. Wśród nich znalazł się również były burmistrz Sokołowa Młp., z okresu kiedy razem współpracowali dla dobra miasta i gminy.

Edwardowi Winiarskiemu pomimo kontrowersyjnej często postawy należy się szacunek i pamięć, nikt w ostatnich latach nie pisał tyle o historii Nienadówki i jej mieszkańcach. Z pewnością działał również na rzecz jej dobra, choć nie zawsze był w tym dobrze rozumiany.

Wyskida Wojciech - ksiądz
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Wojciech Wyskida ur. 28 lipca 1908 roku w Nienadówce Dolnej. Był synem nienadowskiego gospodarza Jakuba Wyskidy. powiększ zdjęcie

Wyskida Jakub i Zofia
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś. ✟ P.

JAKUB WYSKIDA

✯ 22 07 1873 - † 20 12 1959

ZOFIA WYSKIDA

✯ 2 02 1878 - † 14 02 1960
JEZU UFAM TOBIE

strzałka do góry- Z -

Zdeb Bartłomiej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ś. ✟ P.

ZDEB BARTŁOMIEJ

UR. 1868 - ZM. 1944
PROSI O MODLITWĘ

Zdeb Maria i Józef
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Józef Zdeb, brał udział w zwycięskiej wojnie z bolszewikami i zdobyciu Kijowa. Ranny pod Warszawą, otrzymał odznaczenie bojowe.

Zdeb Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Stanisław Zdeb to brat kapitana Marcina Zdebia, który po uzyskaniu matury w gimnazjum humanistycznym w Rzeszowie i zdobyciu stopnia podporucznika w podchorążówce pracował w urzędzie pocztowym w Zdołbunowie i Łucku. Uczestnika kampanii wrześniowej. Zginął później w sowieckim obozie jenieckim w Katyniu, zamordowany przez zbrodniarzy z NKWD. powiększ zdjęcie

strzałka do góry- Ż -

Żeszutek Stanisław
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
TU SPOCZYWA
Ś.P.

ŻESZUTEK STANISŁAW

✯ 1938
† 18 10 1961
PROSI O MODLITWĘ

strzałka do góry- ? -


1
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Jeden z najstarszych nagrobków tzw. lwowska robota

2
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

3
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

4
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

5
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

6
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie

7
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

8
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

9
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Groby poniżej są uwiecznione na pojedynczych zdjęciach, dlatego też są one umieszczane po dwa, obok siebie.

10
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

11
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

12
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
13
powiększ zdjęcie


strzałka do góry


Comments: 1
 • #1

  Bonnie Barton (Friday, 24 April 2020 13:48)

  Looking for more information about Sebastyan Nowinski? He is listed amongst the cemetery graves and headstones above, as being having one of the oldest graves. Does someone know if his parents were named Walenty Nowinski, and Zofia (Dabczack/Domczak) , and had a sister named Katarzyna Nowinska? Katarzyna Nowinska married Walenty Nowak. June 2, 1869. She was born Nov 9, 1827 at house #261, and wondering if Sebastian may have been her brother? Sebastian Nowinski in my records (farmer) witnessed the marriage of Bartlomiej Nowak and Malgorzata Zapora, January 31, 1877 . Bartlomiej Nowak was my great grandfather, and Katarzyna (Nowinska) Nowak was my 2 X great grandmother. Most of my Polish Ancestors were born in Nienadowka. :-) You can message me here or email me at: blbarton.ns@gmail.com. Thank you very much.


About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013