Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Groby parafian
Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju.

Elżbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm.]Nagrobki i ich opisy nie znalazły się tu przypadkowo. Myślę, że ich dobór będzie ciekawą lekcją historii i wspomnieniem Tych co odeszli.
Grób Antoniny Makowskiej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Antonina Makowska pracowała we dworze na Trzebusce jako oficjalistka dworska, była żoną Wojciecha, organisty i nauczyciela, w Nienadówce. Po śmierci męża, zajmowała się działalnością charytatywną pomagając między innymi dziewczynom w ciąży. Były One często z powodu ciąży wyrzucane z domów rodzinnych. Jak wyglądała taka opieka nad dziewczynami w ciąży ? Dziewczyny zamieszkiwały u pani Makowskiej na organistówce, tam rodziły dziecko i przez około dwa lata pani Makowska pomagała im w opiece nad dzieckiem.

Większość dziewczyn wracała po tym czasie wraz z dzieckiem, a za zgodą rodziny do swoich domów. Antonina Makowska mieszkała w organistówce, naprzeciw kościoła. Zmarła w 1896 roku. Pomnik wykonany jest z marmuru dębnickiego, z Dębnika koło Krakowa. Przez długie lata pod białą farbą skrywał swoje piękno. Sporo trudu i czasu poświęcili Elżbieta Motyl i Stanisław Nawłoka, by przywrócić go do pierwotnego stanu. Przyczynili się do tego małego dzieła oczywiście i inni, którym wymienieni za pomoc bardzo dziękują. Pani Makowska już nikomu nie podziękuje, ale kiedyś pomagała kobietom w Nienadówce i ten trud to takie podziękowanie po latach, dla Niej.
powiększ zdjęcie

Grób Anny i Józefa Wisz
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Józef Wisz był awodowym przedwojennym żołnierzem, po kampni wrześniowej 1939 r. jeniec radzieckich i niemieckich obozów. Po ucieczce żołnierz konspiracji w szeregach Armii Krajowej i Ludowego Wojska Polskiego. W późniejszym czasie uznany w okolicy artysta malarz i rzeźbiarz. O jego życiu i dokonaniach możemy przeczytać w artykule poświęconym jego osobie


Grób Jakuba Drapały
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Jeden z tych pomników, obok którego trudno przejść i nie zauważyć go, majestatyczny, a jednak prosty w swojej formie. Napis informuje nas, że tu spoczywający Jakob Drapała urodził się 21 marca 1896, a zmarł 3 lipca 1942 roku. "Prosi o westchnienie do Boga" Z innych źródeł wiemy, że musiał to być człowiek mocno zaangażowany w wiejskie życie Nienadówki. Zapamiętano go jako przedwojennego działacza ruchu ludowego. Czy uda się pozyskać inne informacje, by przybliżyć tę postać obecnym i następnym pokoleniu Nienadówki ? w księdze Annus Domini - 1886 pod pozycją 35, znajdujemy informację, że rodzicami Jakuba byli, Tomasz Drapała i Katarzyna z Chorzępów. Rodzina mieszkała pod nr., domu 506. Oczywiście jest to numeracja obowiązująca pod koniec XIX wieku, ale liczę, że kogoś z miejscowych te informacje pobudzą do działania i uda się napisać coś więcej o Jakubie Drapale.


Grób Ciupaków
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Mieszkańcy tej części Trzebuski, która należała wówczas do parafii Nienadówka. Ciupak Andrzej Leon (ojciec i syn), zostali zamordowani przez oprawców hitlerowskich (gestapo) 17 listopada 1943 roku, za nielegalny ubój i wytwarzanie wyrobów mięsnych dla własnych potrzeb. Dziś na miejscu rozstrzelania stoi kościół nowopowołanej parafii Trzebuska i krzyż z napisem upamiętniającym ofiary mordu.


Grób Stanisława i Anieli Tasior
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Stanisław urodzony 7 lutego 1890 jego żona Agnieszka urodzona 7 kwietnia 1892 roku. Małżeństwo Tasiorów, przechowali w czasie okupacji niemieckiej, narażając siebie i swoją rodzinę, człowieka pochodzenia żydowskiego prawdopodobnie Mojżesza Krauta. Człowiek przechowywany przez Tasiorów przeżył. Po wojnie wyjechał do Izraela. Odwdzięczył się za uratowanie życia tak jak mógł. Przesłał Stanisławowi Tasiorowi dokumenty o przekazaniu mu pola w Nienadówce, którego był prawowitym właścicielem.


Grób Jana i Agnieszki Nowak
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Jan Nowak urodzony w 1847 roku, zmarł w 1928, jego żona Agnieszka urodzona w roku 1855, zmarła w 1935 roku. Jan Nowak był ojcem Szczepana jednego z dwóch gospodarzy nienadowskich, którzy kupili dwór w Trzebusce wraz z folwarkami. Ponadto miał 3 córki Anielę po mężu Jabłońska (nauczyciele), Zofię po mężu Słowik, trzecia (nie znam imienia) po mężu Krawcowa.


Grób Zofii i Szczepana Nowaka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Szczepan Nowak, syn Jana. Szczepan Nowak, gospodarz, który zakupił dwór w Trzebusce wraz z folwarkami. Po przewrocie majowym, w roku 1926, Szczepan Nowak "piłsudczyk" był wójtem w Nienadówce, zakładał ze Stanisławem Marczykiem i Szczepanem Pietrygą między innymi sklepik Kółka Rolniczego.


Grób Michała Ożoga
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Grób Michała Ożoga
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Kwatera sióstr zakonnych

Zmiana figury na pomniku została dokonana w 2009 roku. Brak wiadomości o jej dalszym losie, nie posiadam również zdjęć poprzedniego wyglądu pomnika

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Siostra Koleta Furman - pochodziła z Nienadówki. Wstąpiła do zakonu w Starej wsi i tam zachorowała nie kończąc gimnazjum. Przeniesiono ją do Nienadówki, gdzie pomagała siostrom zakonnym w ochronce. Zmarła 22 lutego 1946 roku, mając zaledwie 23 lata.

Siostra Teresa Żądło - brak danych, jeżeli ktoś może je uzupełnić proszę o kontakt.


Grób Ludwika i Anny z Momidłowskich - Praszylowie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ludwik Praszyl i Anna z Momidłowskich. Siostra i szwagier Ks. Antoniego Momidłowskiego, proboszcza parafii Nienadówka w latach 1859-1901. Praszylowie prowadzili gospodarstwo plebańskie. Zmarli w 1896 roku.


Kwatera proboszczów

Figura na pomniku z piaskowca, wykonał artysta krakowski Józef Kulesza. Figura została odnowiona w 2012 roku.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ks. Antoni Momidłowski - proboszcz parafii Nienadówka w latach 1859 - 1901 był duszpasterzem niezwykłym. Nie tylko wykazywał świetne zdolności organizacyjne i w zakresie administrowania parafią (za niego to wybudowana w Nienadówce obecny kościół), ale z oddaniem parał się lecznictwem i - jak zauważają kronikarze - "kochał ogrodnictwo".

Z okazji 400-lecia zmieniono napis na grobie ks. Antoniego Momidłowskiego.

Poprzedni napis naszczęście, choć nie widoczny nadal znajduje się na pomniku. Został zasłonięty tablicą z nowym napisem. Szanując zmarłych, chyba niebyt fortunnym pomysłem było zasłonienie poprzednich wdzięcznych parafian, którzy ten pomnik wznieśli.

Poprzedni napis brzmiał:

Ks. Antoni Momidłowski - proboszcz w Nienadówce
Jubilat, Podkomorzy Jego Świątobliwości LEONA XIII
zmarł 8 lutego 1901r. W 84 roku życia.
Prosi o westchnienie do Boga


Ks. Antoni Momidłowski - proboszcz w Nienadówce
zmarł 8 II 1901r. Przeżył 84 lata.
Budowniczy obecnego kościoła w latach 1895-1897
W setną rocznicę - wdzięczni parafianie


Ks. Michał Bednarski - proboszcz parafii Nienadówka w latach 1935-1952. Pierwszym przedsięwzięciem ks. Bednarskiego jako proboszcza w Nienadówce była budowa nowej plebani, gdyż stara drewniana nie bardzo nadawała się już do zamieszkania. Inwestycja trwała trzy lata, 18 października 1938 roku budynek został zasiedlony, zaś jego poświęcenie dokonało się w dzień odpustu parafialnego – św. Bartłomieja, 24 sierpnia 1939 roku. Obiekt służy parafii w tym charakterze do dnia dzisiejszego. Ks. Bednarski pozostawił po sobie również zapiski-1939/45

Ks. Edward Stępek - proboszcz parafii Nienadówka w latach 1952-1986. Ks. Edward Stępek pracował w Nienadówce przez 34 lata. Dochował emerytowanego proboszcza ks. Bednarskiego (zm.23.11.1972), wykonał nowy dzwon, odlany w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu - w miejsce zarekwirowanego przez Niemców, dwukrotnie zmienił pokrycie dachu parafialnej świątyni, ostatecznie na blachę miedzianą. Wykonał też metalową konstrukcję wieży głównej na kościele. Ponadto znacząco upiększył jej wnętrze, zbudował kaplicę cmentarną, oraz okazały dom parafialny, zamieniony ostatnio na plebanię. Największym jednak osiągnięciem, osiemnastego w dziejach parafii, proboszcza nienadowskiego, są odlane w spiżu "Drzwi" autorstwa profesora krakowskiej ASP Bronisława Chromego. Ks. Stępek, podczas przypadkowego spotkania z artystą zasygnalizował koncepcję i tematykę dzieła. Zamontowana w 1981 roku "Brama Pamięci" jak powszechnie ją nazywają, zyskuje co raz większą sławę i uznanie, będąc unikatem nie tylko w skali diecezji rzeszowskiej. Z okien autokarów przejeżdżających szosą obok kościoła podziwiają ją liczni podróżni. Niektórzy zatrzymują się okazyjnie na przykościelnym parkingu, by pasażerowie mogli z bezpośredniej bliskości kontemplować wizję artysty, eksponują bowiem tragizm losu ludzkiego.

ks. Mieczysław Zarych - proboszcz parafii Nienadówka w latach 1859 - 1901. Ks. proboszcz M. Zarych dokończył budowę i oddał do użytku dom parafialny, urządzenie kościoła i podwórza probostwa, wyremontował wnętrze plebani. Ponadto dokonał wymiany zawieszenia dzwonów na dzwonnicy, wprowadzając ułożyskowanie i elektryczny napęd. Obok placu kościelnego przy szosie powstał utwardzony parking dla pojazdów mechanicznych. Odnowione zostały liturgiczne parametry a "Pietę" wraz z feretronem poddano kolejnej konserwacji. W kościele wykonano naprawę organów oraz zamontowano reflektory dla iluminacji prezbiterium. Na czas pasterzowania ks. Mieczysława Zarycha przypadło w parafii kilka doniosłych rocznic.: obchody 400- lecia parafii w 1995 r., nawiązujące do faktu konsekracji pierwszej nienadowskiej świątyni, jubileusz 40 rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza (1996 r.) oraz setna rocznica poświęcenia obecnego kościoła parafialnego (1997 r)

Grób Franciszka Tokarowskiego
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Franciszek Tokarowski przeżył 56 lat, zmarł 29 lipca 1926 roku. Tokarowski był pracownikiem na gospodarstwie plebańskim. Swoją ciężką pracą zasłużył sobie pewnie na ten solidny z wyglądu pomnik. Jednak blisko 100 lat minionych, poczyniło swoje, bez opieki, chyli się ku upadkowi.

powiększ zdjęcie

Groby rodziny Cisek
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Cisek Michał, więzień obozu śmierci Auschwitz-Birkenau, podczas wojny pracował w urzędzie gminnym w Sokołowie Młp. Do obozu wysłany 4 czerwca 1942 roku za wystawienie fałszywej kenkarty. Z obozu śmierci Auschwitz-Birkenau powrócił do Nienadówki 26 V 1945.


Groby rodziny Janików
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ludwik Janik i jego żona Józefa to długoletni nauczyciele w Nienadówce. Ludwik Janik, pozostawił posobie zapiski dotyczące Tajnego nauczania, jak i zaginionej kroniki szkolnej.


Groby rodziny Nowak
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ludwik Nowak, syn Sebastiana i Wiktorii, był strażakiem i długoletnim prezesem OSP NienadówkaGrób: wichtorya chorzępa
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
"wichtorya chorzępa" zmarła 22 maja 1908 roku mając 23 lata. Jeden ze starszych zachowanych pomników na cmentaru. Ciekawe wykonanie tekstu nagrobnego.

Groby rodziny Motyl
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Stanisław Motyl (isarz gminny) z żoną Marią i syn Jan Motyl

Grób Bartłomieja Nowińskiego
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Kolejny pomnik, z tych najstarszych, ten z roku 1910 upamiętnia Bartłomieja Nowińskiego

Grób Wiktorii Chorzępy
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Wiktoria wdowa po Janie Chorzępie, który został zastrzelony podczas pacyfikacji Nienadówki podczas II wojny światowej.

Grób Wojciecha Ożoga
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Wojciech Ożóg ufundował witraż św. Wojciecha w kościele parafialnym w Nienadówce

Grób Nowaków
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Jan i Józef Nowak - ofiary tyfusu w Nienadówce w roku 1911.

Grób ks. Tadeusza Prucnala
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Ks. Tadeusz Prucnal urodził się 20 11 1929 roku w Nienadówce
Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1949 roku w Przemyślu. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1949-1954)
27 czerwca 1954 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Bardy.
Jako wikariusz pracował: w Zręcinie (1954-1958), Rzeszowie - Fara (1958-1961), Wielowsi (1961-1962), Krośnie - Fara (1962-1964), Stalowej Woli, par. św. Floriana (1964-1969). W latach 1969-2005 był proboszczem w Zaleszanach.

Grób rodziny Maciąg
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Kolejny wiekowy i ciekawy nagrobek, na nagrobku znajdują się dwa otwory na zdjęcia, z przodu owalny, z boku prostokątny.

Grób Marii Gielarowskiej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Maria Gielarowska była siostrą ks. Jana Gielarowskiego, który zginął w Oświęcimiu wywieziony za wydawanie świadectw chrztu Żydom i ich przechowywanie. Maria Gielarowska, była również wielkim darczyńczynią kościoła parafialnego , ofiarowała dla kościoła w Nienadówce: dywan, monstrancje, kielichy i inne przedmioty liturgiczne

Grób Anieli Gielarowskiej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Kolejny ciekawy, starannie wykonany pomnik z początku ubiegłego wieku. Upamiętnia on miejsce spoczynku młodej kobiety, która przeżyła zaledwie 23 lata. Zmarła 11 kwietnia 1916 roku. Przeglądając księgi Annus Domini - 1893 dowiadujemy się, że w tym roku, 5 września, urodziło się tylko jedno dziecko o tym imieniu i nazwisku. Rodzicami byli zamieszkali pod nr. domu 256, Paweł Gielarowski i Franciszka z Krzanowskich.

Grób rodziny Motyl
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Józef Motyl znajduje się na liście wywiezionych do Niemiec na przymusowe roboty w czasie II wojny światowej.

Grób Marii Śliż
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Maria Śliż "Majka", pracowała jakiś czas na plebani w Nienadówce.

Grób Nowaków
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Tragedia rodziców, kilkoro zmarłych dzieci rok po roku.

Grób Anny Chorzępy
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Kolejny wiekowy solidny pomnik. Anna Chorzępa urodzona w 1842 roku, zmarła w 1918, przeżywszy lat 76.

Grób Cisków
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Stefania i Jakub Cisek, długoletni dróżnik (utrzymanie dróg)

Grób Katarzyny Gielarowskiej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Katarzyna Gielarowska gromadziła materiały o historii polski, wiersze, opowiadania itd.

Grób Maciągów
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Michał Maciąg i Helena z domu Welc. Pani Helena to długoletnia nauczycielka szkoły podstawowej w Nienadówce

Grób Zofii Ożogowej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Kolejny zachowany pomnik z lat 20`tych XX wieku. Zofia Ożogowa zmarła 8 września 1922 roku przeżywszy lat 84. Jeżeli tablica została poprawnie odczytana, to Zofia Ożogowa urodziła się w roku 1832. Rok po upadku Powstania Listopadowego w Królestwie Polskim.

Grób Józefa Ożoga
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Obecnie grób Józefa Ożoga. Starsi mieszkańcy pamiętają, że w tym miejscu wcześniej był grób uczestniczki powstania styczniowego, pani Marii Nowak.

Może warto by było upamiętnić tę mieszkankę Nienadówki, choćby małą tabliczką i w ten sposób ocalić od zapomnienia kawałek nienadowskiej historii z przed lat.

Powyższy apel symbolicznie przekreśliłem, jako, że został on satysfakcjomująco spełniony. Rezultat widać na zdjęciach powyżej.

Grób Marii Nowak
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

urodziła się w Nienadówce. Jest spora (16 lat) rozbieżność co do daty jej urodzin. Według jej wnuka Walentego Pikora jest to rok 1930 i taka informacja widniała na tabliczce nagrobnej, wg ksiąg metrykalnych data jej urodzin to 21 marca 1846.
Wnuk Marii Nowak w 1997 roku, na mogile swojej babci, umieścił, krzyż z tabliczką. Widniał na niej napis:

MARIA NOWAK
UCZESTNICZKA
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Tabliczka z krzyżem i wizerunkiem głowy Chrystusa wydaje się dużo starsza i raczej pochodzi z wcześniejszych czasów. Wnuk Walenty Pikor zmarł w 2001 roku. Wdowa po nim Zofia, w 2003 roku pochowała w tym miejscu swojego brata Józefa Ożoga. Ślad po Marii Nowak zniknął na 10 lat, ale nie pamięć o Niej samej. Jak przywrócono pamięć o miejscu spoczynku tej ciekawej postaci, możemy przeczytać w opracowaniu: Maria Nowak (1830-1924).


Grób Katarzyny Prucnal
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Katarzyna Prucnal urodziła się 19 marca 1862 roku, zmarł mając lat 76 - 18 lutego 1938 roku. Ufundowała żyrandol "pająka" do kościoła parafialnego w Nienadówce.

Grób Wojciecha Ożoga "gazetnika"
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Wojciech Ożóg "gazetnik" pisywał do gazet, organizował wycieczki do Lwowa, Rzymu i Wiednia, zagorzały stojałowczyk, to u Niego w chałupie swojego czasu znalazł schronienie ks. Stojałowski kiedy znalazł się w niełasce u biskupów za głoszone poglądy.

Grób Zofii Hertlowej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Piękny wysoki pomnik z dużą płaskorzeźbą wskazuje, że Zofia Hertlowa z Krawców, była kimś ważnym dla kogoś kiedy umierała 23 listopada 1931 roku. Tą osobą był jej syn Stanisław Hertel, człowiek niezwykły. Urodził się 21 marca 1905 roku najprawdopodobniej w USA, gdzie na emigracji przebywała jego mama wychodząc tam za mąż, nieporozumienia rodzinne z mężem, skłoniły ją jednak do powrotu wraz z synem w rodzinne strony. Stanisław Hertel zamieszkał ze swoją mamą u dziadków Motyli w Nienadówce Górnej gdzie chodził do szkoły.

Grób Andrzeja Jodłowskiego
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Miejsce pochówku Jana Ożoga urodzonego 18 grudnia 1851, a zmarłego 16 lutego 1937 roku. Drugim spoczywającym tu jest Andrzej Jodłowski, urodzony 10 pażdziernika 1911 roku, był przedwojennym działaczem ludowym, Działał również po wojnie m.in., w nienadowskim kółu rolniczym. Zachowało się kilka odręcznie zapisanych kartek sprowadzonego przez niego zesztu przychodów i rozchodów. Kiedy na fali strajków rolniczych w 1981 roku powstał NSZZ RI w Nienadówce, został po rezygnacji Walentego Nowaka wybrany kolejnym prezesem. Funkcję tę pełnił do 13 grudnia 1981 roku (stan wojenny). Zmarł 16 lutego 1985 roku.

Grób Agnes Danek
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Agnes Danek, na pomniku tylko imie i nazwisko oraz to, że przeżyła 81 lat. Większość z tych lat żyła na emigrcji w Ameryce, gdzie umarła. Pragnęła jednak spocząć w swojej rodzinnej Nienadówce. Rodzina spęłniła jej ostatnią wolę, sprowadziła i pochowała na cmentarzu parafialnym.

Grób Marii Gielarowskiej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Dwunastoletnia Maria Gielarowska, zmarła w 1935 roku.. Jej odejście w tak młodym wieku musiało sprawić wiele łez i bólu, tym, których pozostawiła. Wyraża to piękny, ale przeszyty bólem pomnik z niewinnym aniołkiem pod krzyżem i sentencja od serca, wykuta pod imieniem i nazwiskiem i zdjęciem, które z czasem odpadło.

MARYNIU MYŚL MOJA PRZY TOBIE
DUCH TWÓJ ŻYJE Z BOGIEM
CHOĆ CIAŁO JEST W GROBIE


Grób Maryanny i Jana Pikorów
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
"Tu spoczywają zwłoki S.P. Małżonków Jana i Maryanny Pikorów" to fragment napisu nagrobnego, zastanawiający fakt, data urodzin i śmierci Jana została uwidoczniona na pomniku: 8 grudnia 1945 - ? sierpień 1901. Brak jednak Maryanny, czy spowodowało to tylko ograniczona ilość miejsca. Pomnik pochodzi z początku XX wieku i trzyma się doskonale, a majestatyczna figura góruje nad okolicznymi grobami, przyciągając wzrok.

Grób por. Marcina Ożoga
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Kolejny nietuzinkowy pomnik, pod nim spoczęli na wieki Stanisław Ożóg żyjący w latach 1859 - 1926 i Marcin Ożóg po ukończeniu gimnazjum w Rzeszowie i Szkoły Podchorążych odbywał czynną służbę w Wojsku Polskim, był porucznikiem. Zmarł po operacji chirurgicznej w roku 1939.

Grób Katarzyny Prucnal
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Kolejny ciekawy pomnik z dużą figurą, upamiętniający miejsce pochówku Katarzyny Prucnal

Grób rodziny Dec
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Emilia i Tadeusz.

Grób rodziny Woś
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Julia i Antoni. Antoni Woś był przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej. Dziś nikt głośno nie mówi o czasach socjalizmu w Polsce i raczej wszystko co z nim związane jest oceniane niezbyt pochlebnie. Jednak to w tamtych czasach powstawały we wsi: przychodnia zdrowia, nowe szkoły itp.

Grób Nowaków
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Julia i Stanisław. Stanisław Nowak był przewodniczącym komitetu budowy ośrodka zdrowia w Nienadówce. Budowę ośrodka ukończono i oddano do użytku w roku 1966, służy mieszkańcom do dziś.

Grób Jana Nowaka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Jan Nowak był członkiem Armii Krajowej podczas II wojny światowej

Grób (brak danych)
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Jeden z najstarszych nagrobków tzw. lwowska robota

Grób Marii Ożóg
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Pięknie uchwycona chwila zadumy nad tym co tak szybko przemija, zwłaszcza na grobie 16 letniej dziewczyny. Rzeźba wykonana została przez artystów dworskich z Trzebuski i jest wykonana z piaskowca, tablica nagrobna z napisem to marmur kararyjski (Włochy).
powiększ zdjęcie
Tu spoczywa

ś.p. MARYA
OŻÓG

przeż. lat 16 † 2/3 1906
Prosi o

ZDROWAŚ MARYA !

Według ksiąg Annus Domini - 1890 Maria Ożóg (poz. 15) urodziła się 29 stycznia 1890 roku jako córka Michała i Zofii z domu Nowak. Rodzina ta mieszkała w domu pod nr. 62. Z innych źródeł wiemy, że była też krewną J. B. Ożoga.

Grób Agnieszki Gielarowskiej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Agnieszka Gielarowska była osobą nietuzinkową i barwną, osobiście pamiętam wystawione w latach 70`tych "Wesele nienadowskie" przez działający teatr ludowy, w którym czynnie działała i chyba występowała. Swoją działalność ludową rozpoczęła jednak dużo wcześniej. W Nienadówce, rodzinnej wsi Jana Bolesława Ożoga, powstał i występował zespół teatralny, złożony z miejscowej młodzieży, dzięki pomocy ze strony kierownika tutejszej szkoły, Ludwika Janika, który oddał do dyspozycji tego zespołu jedną z sal szkolnych na próby, zebrania i przedstawienia. Kierowniczką zespołu i jego reżyserką była Agnieszka Gielarowska, która skupiła w nim około 20 osób. Chłopka z pochodzenia, z oddaniem i zapałem prowadziła zespół, zawsze uczynna, ruchliwa, pracowita, potrafiła zespół ten sporo lat prowadzić i odnosiła w nim sukcesy Nienadówce i okolicy.

Grób Michała Nowaka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Grób Zofii i Stanisława Ożóg
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Stanisław Ożóg był żołnierzem i działaczem podziemnej Armii Krajowej

Grób Marii i Leona Nawłoka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Leon Nawłoka w okresie okupacji był czynnym członkiem Armii Krajowej. Dział w OSP Nienadówka W czas okupacji ukrywał przed niemcami sztandar, który towarzyszył nienadowskim strażakom od chwili uroczystego poświęcenia go w dniu 6 czerwca 1937 roku.

Grób Anny i Józefa Puk powiększ zdjęcie

Anna to wdowa po Chorzępie, jednej z ofiar tragicznej pacyfikacji Nienadówki przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. Józef Puk przybył do Nienadówki po 17 września 1939 roku z okolic Lubaczowa, uciekając przed wkraczającymi oddziałami Armii Czerwonej.

Grób Antoniego Olejarza powiększ zdjęcie

Piękny wiek, 98 lat przeżył pan Antoni.

Grób Franciszka Ożoga powiększ zdjęcie

Pan Franciszek był uczestnikiem wojny wyzwoleńczej, przeszedł szlak bojowy od Rzeszowa do Berlina i Pragi Czeskiej.

Grób rodziny Zdeb powiększ zdjęcie Stanisław Zdeb to brat kapitana Marcina Zdeba.
Marcin Zdeb po uzyskaniu matury w gimnazjum humanistycznym w Rzeszowie i zdobyciu stopnia podporucznika w podchorążówce pracował w urzędzie pocztowym w Zdołbunowie i Łucku. Uczestnika kampanii wrześniowej. Zginął później w sowieckim obozie jenieckim w Katyniu, zamordowany przez zbrodniarzy z NKWD.więcej o kap. Marcinie Zdebiu.


Grób Józefy Walickiej powiększ zdjęcie

Józefa Walicka znalazła się już na tej stronie wcześniej, w albumach starej fotografii spotkamy ją jako "pani z maśnicką"

Grób (brak danych) powiększ zdjęcie

Kolejny, stary, zapomniany troszkę nagrobek

Grób Chmielów powiększ zdjęcie

Małgorzata i Piotr, pomnik w centrum cmentarza, kim byli ?

Grób Walentego Ożoga powiększ zdjęcie
Walenty Ożóg przez długie lata był kowalem w Nienadówce


Grób Stanisławy i Wojciecha Ożóg powiększ zdjęcie

Wojciech Ożóg przez długie lata był kowalem w Nienadówce

Grób Wojciecha Biernata powiększ zdjęcie
Wojciech Biernat, samouk i ludowy poeta nienadowski. W swojej twórczości kierował się tematami zaczerpniętymi z życia wiejskiego, opisując przywary i ułomności niejednokrotnie z wyraźnym satyrycznym akcentem. Autor kilkudziesięciu wierszy stylizowanych na starodawne pieśni ludowe
twórczość Wojciecha Biernata.


Grób ks. Wojciecha Wyskidy powiększ zdjęcie
Wojciech Wyskida ksiądz rodem z Nienadówki

więcej o jego historii.


Grób ks. Franciszka Bełza powiększ zdjęcie
Franciszek Bełz to kolejny ksiądz wywodzący się z parafii Nienadówka, który spoczął po śmierci na nienadowskim cmentarzu.zobacz zdjęcia z prymicji ks.Franciszka - Nienadówka rok 1937.


Jan Bełz ps. Sroka powiększ zdjęcie
Jan Bełz ps. "SROKA" spoczął na nienadowskim cmentarzu dnia 5 maja 2004 roku, obok zmarłej wcześniej żony Anny. Grób jest również miejscem spoczynku, Anieli i Helena Motyl, Sióstr Służebniczk NMP, pochodzących z Nienadówki, a życiu prywatnym będącymi siostrami Anny Bełz, małżonki Jana.więcej: Pożegnanie.


Grób Jana Ożoga "TANK" powiększ zdjęcie
Jan Ożóg ps. Tank, członek Armii Krajowej oskarżony i skazany w słynnym procesie nienadowskich członków AK przed sądem wojskowym w Rzeszowie w dniu 15 styczeń 1951 roku.więcej o jego historii.


Grób Zofii Dziągwowej powiększ zdjęcie
Zofia Dziągwowa była działaczką i członkinią Gromadzkiej Rady Narodowejwięcej o GRN.


Grób Marii Piersiak powiększ zdjęcie
Maria Piersiak, pamiętam ją od zawsze, jako pracownika plebańskiego gospodarstwa.


Grób Jana Dobrzańskiego
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Jan Dobrzański, był długoletnim kościelnym i pracownikiem cmentarza parafialnego w Nienadówce.
Podczas okupacji był zastępcą komendanta OSP Nienadówka.


Grób Anny i Wojciecha Chorzępów powiększ zdjęcie
Wojciech Chorzępa był kościelnym w kościele parafialnym w Nienadówce

Grób rodziny Śliż powiększ zdjęcie
Stefania i Piotr. Pan Piotr był długoletnim kościelnym parafii Nienadówka. Swoją służbę kościelną zakończył w 1970 roku. Jego żona Stefania pochodziła z rodzny Janików, była siostrą Ludwika Janika.Grób rodziny Jacków powiększ zdjęcie
Tadeusz Jacek był długoletnim kościelnym w parafii Nienadówka


Grób Walerii i Józefa Chmiel powiększ zdjęcie
Józef Chmiel, był długoletnim pracownikiem cmentarza (grabarz)

Grób Zofii i Andrzeja Słowik i Czesławy Nowińskiej
powiększ zdjęcie Andrzej Słowik i Zofia zd. Nowak zamieszkali w wybudowanym dworku, przez Szczepana Ożoga.

W dniu 23.05.2015 roku spoczęła w tym grobie również ich córka, wieloletnia nauczycielka w Nienadówce, pani Czesława Nowińska z d. Słowik. Pani Czesława Nowińska była wdową po Janie Nowińskim ps. „Żbik” zaangażowanego w działalność konspiracyjną AK, tragicznie zmarłego 20 marca 1945 roku w obozie Buchenwald w Niemczech.
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Grób Zofii Chorzępy
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Zofia Chorzępa, prosty metalowy krzyż i jeszcze prostsza sentencja na tabliczce "Prosi o modlitwę" upamiętnia miejsce pochówku zapewne skromnej kobiety, która została zapamiętana jako "Darczyńca kościoła i okolicznych mieszkańców"


Grób Antoniego Miazgi
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Antoni Miazga ps. "MAK" urodzony 15 czerwca 1914 r w Przewrotnem, syn Tomasza i Zofii Organiściak. Ofiara skrytobójczego mordu z 1944 r w lesie Huciskim. Pogrzeb odbył się 18 września 1944 rok


Grób Anieli i Jana Jabłońskich
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Aniela Jabłońska była długoletnią nauczycielką na śląsku cieszyńskim i w Nienadówce wraz z mężem również nauczycielem. Pan Jan Jabłoński miał siedmioro rodzeństwa urodzil sie w Jurkowie koło Czchowa. Dostałem również informację jakoby służył w Legionach Piłsudskiego, walczył podczas I wojny światowej i był jeńcem rosyjskim, zesłanym na Syberię. To kolejne postacie które przewinęły się przez historię Nienadówki i nie powinny zostać zapomniane.


Grób Jakuba i Katarzyny Ożóg powiększ zdjęcie
Jakub Ożóg urodzony 23 marca 1906 roku, podczas okupacji niemieckiej był członkiem Armii Krajowej. Zmarł 8 sierpnia 1987 roku i spoczywa wraz z małżonką Katarzyną na nienadowskim cmentarzu.

Grób Józefa Śliża
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Józef Śliż, żołnierz AK pochodził z Nienadówki, zdobył maturę w gimnazjum humanistycznym w Rzeszowie, skończył wydział prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskawszy tam dyplom magistra, pracował w sądownictwie w Poznaniu skąd podczas okupacji niemieckiej musiał uciekać jak wielu innych, w czasie wojny umarł w Sokołowie na gruźlicę. Józef Śliż to brat Ludwika Śliża, członka Armii Krajowej o którym wspominałem przy okazji zamieszczenia albumu "Śliżów" jak i jego siostry Heleny Śliż, której tomik wierszy możemy znaleźć na tej stronie

tomik wierszy.


Grób Franciszki i Franciszka Ożóg powiększ zdjęcie
Franciszka i Franciszek Ożóg - to u tych gospodarzy w czasie II wojny światowej mieszkała pani Grotowska ze swoimi synami. W roku 1980, gościła u Ożogów ekipa TV z jednym z Nich Jerzym, kręcąc film "With Jerzy Grotowski. Nienadówka 1980.”

Grób Anny i Jakuba Biernata powiększ zdjęcie
Jakub Biernat - był członek Armii Krajowej w czasie okupacji.

Grób Jana Długosza powiększ zdjęcie
Jan Długosz, wykonał przenośne konfesjonały, znajdujące się w nienadowskim kościele.

Grób Andrzeja Ożoga powiększ zdjęcie
Zmarły w 1911 roku Andrzej lub jak był nazywany Jędrzej Ożóg ,był jednym z bogatszych nienadowskich kmieci, min. właściciel młyna.

Grób Krzyśko Stanisława żołnierz WP powiększ zdjęcie
Krzyśko Stanisław był żołnierzem WP, zmarł w Łodzi w roku 1953, mając 21 lat

Grób Anieli i Wojciecha Marszał powiększ zdjęcie
Wojciech Marszał - był jednym z tych którzy podczas pamiętnej dnia w roku 1943 ucierpieli od kul okupanta. Ranny podczas pacyfikacji

Grób Zyzański Stanisław powiększ zdjęcie
Zyzański Stanisław to kolejny długoletni dróżnik z Nienadówki, dla wyjaśnienia, dróżnicy zajmowali się utrzymywaniem dróg publicznych.

Grób Marii i Józefa Zdeb powiększ zdjęcie
Józef Zdeb,brał udział w zwycięskiej wojnie z bolszewikami i zdobyciu Kijowa, został ranny pod Warszawą i otrzymał odznaczenie bojowe. O jego uczestnictwie w sumie w trzech wojnach możemy zapoznać się a artykule poświęconym właśnie jemu.

więcej o jego historii.


Grób Jakub Szybistego
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Jakub Szybisty 1875-1950. Żołnierz CK Armii Austro Węgier. Walczył w I wojnie światowej.


Grób Franciszka Ciupaka powiększ zdjęcie
Franciszek Ciupak- 1866-1949. Mieszkał w Trzebusce. Żonaty z Marią Katarzyną Surowiec. Społecznik, działacz ruchu ludowego - Związku Młodzieży WICI- związanego ze Stronnictwem Ludowym. Jeden z założycieli szkoły w Trzebusce. W latach 1911-1921 Przewodniczący Rady Szkoły. Ojciec Wojciecha, który ożenił się w Nienadówce i dał początek nienadowskiej gałęzi rodziny Ciupaków.

Grób Wojciecha Ciupaka powiększ zdjęcie
Wojciech Ciupak 1892- 1967. Syn Franciszka, ojciec Józefa. Uczestnik I wojny światowej jako gefrajter CK Armii Austro- Węgier. Walczył na froncie wschodnim. Przebywał w carskiej niewoli.

Grób Józefa Ciupaka powiększ zdjęcie
Józef Ciupak 1921-1996 - syn Wojciecha, wnuk Franciszka Ciupaka. Żołnierz nienadowskiej placówki AK, dowódca drużyny w plutonie Józefa Wisza.

Grób Jakuba Lepianki powiększ zdjęcie Jakub urodził się w Nienadówce w 1899 roku. Kiedy wybuchła I wojna światowa miał więc zaledwie 15 lat, jak było ciężko nieletniemu jeszcze żołnierzowi, co przeżywał, o czym marzył ? Ciągła walka, głód i zmęczenie, modlił się o to, żeby zostać rannym podczas walk, trafić do szpitala, spokojnie zasnąć i wreszcie odpocząć. Opatrzność czuwała jednak nad Jakubem Lepianką, przez całą wojnę nie drasnęła go żadna kula, cały i zdrów po zakończeniu działań wojennych powraca do rodzinnej wsi...

Jakub Lepianka był również uczestnikiem wojny w roku 1920 jak i kampanii wrześniowej z 1939.

Weteran trzech wojen.Grób Józefa i Marii Bełz powiększ zdjęcie
Urodził się 1 lutego 1887 roku w Nienadówce. Był synem Bartłomieja Bełza i Marii z Nowaków. Żołnierz I wojny światowej, ciężko ranny na froncie rosyjskim.

więcej o jego historii.
Grób Michała Tasiora powiększ zdjęcie
Michał Tasior urodził się w 1900 roku w Nienadówce. Żołnierz wojny z bolszewizmem w roku 1920. Uczestnik tzw. Bitwy Warszawskiej

więcej o jego historii.
Grób Mariana Gielarowskiego
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Dnia 6 X siedmioletni chłopak bawiąc się znalezionym na polach granatem zginął tragicznie od jego wybuchu.


Grób Walentego Nowaka
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Urodził się 14 lutego 1903 r. w Nienadówce. Poeta ludowy, działacz, założyciel i wieloletni prezes koła Stronnictwa Ludowego w Nienadówce, korespondent terenowy kilku pism ludowych. Żołnierz kampani wrześniowej 1939 roku. Członek nienadowskiego podziemia, organizator i dowódca jednego z plutonów Armii Krajowej. W roku 1980 był jednym z założycieli i prezesem NSZZ RI "S" Zmarł 23 IX 1988 roku

Wspomnienie.


Grób Anieli i Stanisława Jagusiak powiększ zdjęcie
Stanisław Jagusiak urodził się 29 stycznia 1925 roku w Nienadówce. Był żołnierzem Armii Krajowej, więziony przez gestapo na rzeszowskim zamku. Jego ojciec to Jan Jagusiak, również żołnierz AK, który zginął w obozie w Sachsenhausen.

wspomnienia.
Grób rodziny Winiarski
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Edward Winiarski zmarł 16 sierpnia 2015 roku przeżywszy 57 lat. W ostatniej jego drodze, towarzyszyła mu dość liczna grupa żałobników. Wśród nich znalazł się również były burmistrz Sokołowa Młp., z okresu kiedy razem współpracowali dla dobra miasta i gminy.

Edwardowi Winiarskiemu pomimo kontrowersyjnej często postawy należy się szacunek i pamięć. Nikt w ostatnich latach nie pisał tyle o historii Nienadówki i jej mieszkańcach. Z pewnością działał również na rzecz jej dobra, choć nie zawsze był w tym dobrze rozumiany.

wspomnienie.Grób rodziny Kołodziej
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Grób rodzinny Juliana i Julii Kołodziej z d. Buczak

wspomnienie.


Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013