Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Nienadowska Pieta

Nienadowska"Pieta"
powiększ zdjęcie W niedzielę palmową, na ostatnim w tym roku nabożeństwie Gorzkich Żali, parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Nienadówce uroczyście powitała cenny obraz "Zdjęcie z krzyża" w rokokowym feretronie, które powróciły z pracowni konserwatorskiej, gruntownie odnowione. Do dziś nie wiadomo kto jest autorem tego obrazu i jak trafił do nienadowskiej parafii, według podania książę Józef Poniatowski podarował go sokołowskiej dziedziczce Mariannie Grabińskiej, która będąc kolatorem kościoła w Nienadówce, ofiarowała otrzymany dar tej świątyni.
Konstrukcja ram feretronu wskazuje że obraz pełnił rolę wojskowego ołtarza polowego. W tych to ramach niesiony był cudowny obraz, Matki Bożej Leżajskiej podczas uroczystości koronacyjnych w 1752 roku.
"Pieta" nienadowska wielokrotnie była eksponowana publicznie jako dzieło sztuki. W 1996 roku parafia wypożyczyła obraz i feretron do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na wystawę sztuki sakralnej. Podczas rutynowych oględzin przeprowadzonych z tej okazji, specjaliści stwierdzili znaczny stopień zniszczenia zabytku. W tym stanie rzeczy, proboszcz nienadowskiej parafii ks. Mieczysłąw Zarych z przykrością odmówił prośbie Muzeum Etnograficznego w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnienia dzieła na kolejną wystawę. Zamiast na ekspozycję obraz trafił do pracowni konserwatora. Kosztorys prac konserwacyjnych przekroczył kwotę 12 tys. złotych.

Wykonanie wszelkich zabiegów przywracających "Piecie" utraconą świetność podjęła się mgr Ewa Sońska - konserwator zabytków z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Pierwszy etap konserwacji przeprowadzona w parafii. Rozmontowaną ramę obrazu poddano procesowi impregnacji poprzez zanurzenie w roztworze żywicy utwardzającej drewno. Zniszczono szkodniki, usunięto stare zaprawy, uzupełniono ubytki, przygotowując podłoże pod nowe złocenia.

Obiekt był w złym stanie technicznym, pokrytym warstwą brudu, pożółkły, a rama rozeschnięta, popękana i zaatakowana przez drewnojady - mówi konserwator Ewa Sońska. Kolejne czynności konserwatorskie przeprowadzono już w pracowni. Obraz naklejony został na nowe płótno, braki farby malarskiej uzupełnione, ramę pozłocono prawdziwym złotem, polerując ją na częściach wypukłych. Chemiczne badanie farby obrazu pozwoliło stwierdzić, że w połowie ubiegłego roku został on częściowo przemalowany ze względu na duże zniszczenia i bardzo zły stan techniczny.

Całokształt prac renowacyjnych wykonywany był pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, a postęp i finał przedsięwzięcia oceniały powołane specjalnie komisje artystyczne. Z racji dużych kosztów odnowienia dzieła parafia pw. św. Bartłomieja w Nienadówce wystąpiła do Ministra Kultury i Sztuki o dotację z funduszu ochrony zabytków. Pozytywnie zaopiniowany przez konserwatora wniosek opiewał na połowę sumy kosztów zawartych w kosztorysie inwestorskim. Przyznano tylko jedną czwartą kwoty, czyli około 3 000 złotych - z racji dużych potrzeb konserwatorskich z powodowanych licznymi zniszczeniami zabytków podczas powodzi.

Po wielu żmudnych czynnościach i długim okresie kwarantanny obraz "Zdjęcie z krzyża" ustawiono ponownie w odnowionej kaplicy Matki Bożej Bolesnej podczas parafialnych rekolekcji, które prowadził ks. dr. marian Czenczek - duszpasterz akademicki z Rzeszowa - Zalesia. Ks proboszcz Mieczysław Zarych w okolicznościowej homilii zaprezentował historię cennego obrazu, oraz skalę i koszty konserwatorskich zabiegów. Na zakończenie dokonał poświęcenia odrestaurowanego zabytku.

Tekst - Edward Winiarski

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013