Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

WZMIANKI DRUKIEM

Data
Krótki opis/scan
1589
"NIEWNADOWA" tak brzmi jedna z najwcześniej odnotowanych nazw wioski, wzmianka znajduje się w spisie podatkowym z roku 1589 w którym to wykazano własność Jana z Pilczy. Dziwnie brzmiąca ta nazwa pośród innych okolicznych miejscowości
1785
"Statystyka ludności pogórza przemyskiego" Najwcześniejsza, którą udało mi się odnaleźć, statystyka ludności, a w niej ujęta miejscowość Nienadówka. W tm roku Nienadówkę 1500 osób wyznania katolickiego i 11 wyznania mojżeszowego.
1786
"Będzie wesele"W dawnych czasach poddany pragnący zawrzeć związek małżeński musiał mieć zgodę swojego pana. Zachował się dokument tego rodzaju dotyczący Nienadówki. Oto jego treść: ATESTATUM - dozwalające przyjęcia małżeństwa Wacławowi Nowakowi z numeru 120 z Lepiankówną z numeru 10, obojga z Nienadówki, jeżeli mają lata do tego stanu przyzwoite i jeżeli zachodzą przeszkody do małżeństwa podług Jur Canonicum, daję to zaświadczenie. 10 luty 1786 w Trzebusce.
1855
"Skorowidz Królestwa Galicii" Dane zawarte w tym skorowidzu są z roku 1855, niestety liczba mieszkańców nie została uwzględniona, no cóż widocznie skrupulatność ówczesnych CK urzędników nie była aż taka jak w późniejszych latach, ale wiemy że w roku 1855 odległości były mierzone w milach a nie w kilometrach, to taka ciekawostka.

16 XII 1866
"Nowy Projekt Ustawy" WYSOKI SEJMIE ! Na dwunastem poosiedzeniu sejmowem dnia 16 Grudnia r. odbytem, złożony został do laski Marszałkowskiej rządowy projekt podziału terytoryalnego Galicyi i Lodomeryi, wraz z Wielkim Księstwem krakowskiem, w celu zaprowadzenia nowej organizacyi włądz administracyjnych, z zaproszeniem aby Wysoki Sejm w myśl &. 19. ustępu 2. Statutu krajowego udzielił o tem swego zdania (...)
Pozwoliłem sobie zamieścić powyższy tekst w oryginalnej pisowni dla podkreślenia zmian językowych zaszłych w tak krótkim czasie. Wracając do tematu, nowa ustawa podziału administracyjnego, sprawiła, że od tego roku wieś Nienadówka znalazła sie w powiecie kolbuszowskim, dotychczas Sokołowskim, który został zlikwidowany

1868
"Skorowidz Królestwa Galicyi " Skorowidz z roku 1868, podana liczba mieszkańców wynosi 2088, ale jest to cyfra podana na podstawie spisu przeprowadzonego 1857 roku.

1871
"Wysoki Sejmie" Uchwałą powziętą na posiedzeniu z dnia 14 października 1871 roku. polecił Wysoki Sejm Wydziałowi krajowemu wypracowanie projektów, planów i kosztorysów trzynastu dróg w tejże uchwale wyszczególnionych i za krajowe uznać się mających. ..

To chyba początek kariery drogi którą dziś możemy dojechać z Nienadówki do Rzeszowa. Sejm we Lwowie w roku 1871 podjął kroki które zakończyły się budowa, budową drogi krajowej, o dalszych perypetiach tego projektu piszę w artykule pt. "Droga przecina wieś" polecam.

1872
"Skorowidz Królestwa Galicyi" Dane zawarte w tym skorowidzu są z roku 1870, zastanawia mnie liczba mieszkańców 2594 a która jest większa o ponad 1000 dusz w porównaniu do spisu z roku 1880. Według spisu na dzień 31.XII. tego roku, Nienadówka liczyła 1451 mieszkańców, co się stało w ciągu tych dziesięciu lat ? Spróbujemy dojść i wyjaśnić tą intrygującą zagadkę.

1880
"Nienadówka - Słownik Geograficzny...." Powyżej we wpisie z roku 1872 zastanawiałem się gdzie podziało się 1000 mieszkańców....... W/g Słownika Geograficznego Królestwa Polski z roku 1880 liczba osób zamieszkałych Nienadówkę wynosiła w tych latach 2451, z daję sobie sprawę że nie są to dane ze spisu 1880 i takiego nadal poszukuję, być może faktycznie wydarzyło się coś co tak drastycznie zmniejszyło stan osobowy ludności. Zastanawiam się również o tekście dotyczącym potoku Nienadówka i jakoś nie umiem zaskoczyć w którym miejscu łączy się on z potokiem Trzebuśka. Poniżej zamieszczam linka, do źródła gdzie można sobie poszukać wiadomości podobnych na temat innych miejscowości, jak te które zobaczycie w skanach poniżej.
18 VIII 1884
""WIENIEC": Lwów " Któż przypuszczałby, że Nienadowskie kółko rolnicze miało tak możnych protektorów. A jednak .... w nr. 18 "Wieńca" wydanym we Lwowie dnia 18 sierpnia 1884 r. czytamy:

Zarząd Kółka rolniczego w Nienadówce zasyła Jwnemu p. hr. Tyszkiewiczowi serdecznie ̶ Bóg zapłać” za dar w kwocie 10 zł r. na rzecz tego Kółka złożony.
1885
"Gazeta Lwowska " W czwartek 22 października roku 1885, pewno nie wielu czytelników zwróciło uwagę na ten krótki komunikat i pewno wielką tragedię włościanina Jana Lepionki. Zaciągnięty i nie spłacony dług, komornik i licytacja, nic, jak widać się nie zmieniło, pomimo upływu prawie 130 lat.

1889
"Gazeta Lwowska " C.k . Sąd powiatowy w Sokołowie zawiadamia nie wiadomych z życia i miejsca Jana Pikora.....

8 I 1890
"Gazeta Lwowska " C.k . Sąd powiatowy w Sokołowie zawiadamia nie wiadomych z życia i miejsca........

1891
"Przewodnik "Kółek Rolniczych" Kółka Rolnicze, sklepiki chrześcijańskie, pewno były solą w oku synów Izraela. "Ciemny lud to kupi" już w tedy to powiedzonko jak widać przestawało obowiązywać. Tu akurat mamy z dość ostrym potraktowaniem przez sąd, żyda, któremu najwyraźniej nie podobała się działalność Nienadowskiego kółka rolniczego i organizowanie się ludności wiejskiej.

Żyd karczmarz - dziś już wiem gdzie mieściła się owa karczma, w Nienadówce Górnej, przy drodze w stronę Trzebuski, droga nazywana do dziś "karczmarską" choć ja zawsze słyszałem jako dziecko "kaczmarska" a może tylko gdzieś to "er" umknęło moim uszom. Pewno gdzieś w starych Nienadowskich albumach znalazło by się zdjęcie tego przybytku.

14 III 1897
"Kuryer Rzeszowski" Kocham czytać te stare gazety, ten język i styl, niby nie minęło tak dużo czasu, a zmiany jakie zaszły w słowie pisanym, tak bardzo odczuwalne. O czym donosi Kuryer.. pod koniec XIX wieku, ano, na parafię Nienadówka przybył nowy wikary, ksiądz Smoczeński.

24 X 1897
"Głos Rzeszowski" Jak donosił "Głos Rzeszowski" z dnia 24 października 1897 roku, proboszcz parafii, który dwa lata wcześniej (1895) przyczynił się do położenie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła w Nienadówce, otrzymał godność "szambelana papieskiego"

1897
"Opętana w Nienadówce:" Gazeta "Głos Rzeszowski" z dnia 12 grudnia odnosi się do dość słynnych wydarzeń szeroko opisywanych w ówczesnej prasie, akurat "Głos" podszedł do tej sprawy dość sceptycznie. W kolejnym nr z datą 19 grudnia Głos informuje o zakończeniu tej sprawy. Obszerny artykuł na ten temat "Opętana Hanusia"

1897
"Skorowidz:" Kolejne podsumowanie urzędnicze tak ludzi jak i miejscowości, akurat stan osobowy ludzi pochodzi z roku 1890 i w Nienadówce wynosił 2671 dusz.

1901
"Gazeta Lwowska" Mała wzmianka w ówczesnej prasie, ks. Bukała Ludwik, wikary z Łańcuta zostaje proboszczem w Nienadówce

1904
"Skorowidz " Kolejny rok w którym urzędnicy podali stan osobowy ludności, z tym że sam spis odbył się w roku 1900, a liczba mieszkańców Nienadówki to 2831

1906
"Gazeta Lwowska" Prestiż zawodu nauczyciela musiał być w tych czasach naprawdę wielki a taka nominacja wagą państwową, skoro taka gazeta zamieszczała tego typu powiadomienia. Gazeta Lwowska była czasopismem o zasięgu całego województwa lwowskiego, a ówczesne województwo było znacznie znacznie większe od dzisiejszego np. podkarpackiego.

1908
"Gazeta Lwowska" Napady i kradzieże, w Krakowie, Opawie i innych miastach, czyżbym trafił na pierwszą grupę przestępczą której czynnym uczestnikiem był jeden z mieszkańców Nienadówki. Stanisław Łepianka lat 44 gospodarz, w prawdzie to nazwisko jakby troszkę przekręcone i prawdopodobnie brzmieć powinno Lepianka, bo w tej formie występuje w Nienadówce. Cóż sprawa wydaje się być już przedawniona i możemy gościa uznać za pozytywnie zakręconego, w końcu o zwykłych ludziach nikt w prasie nie pisał.

31 VII 1913
"Przyjaciel Ludu: " Kiedy to piszę mamy rok 2013, materiał poniżej dotyczy więc tragedii sprzed równo stu lat, niestety nie jestem w stanie ani ja ani pewno nikt z Nienadówki powiedzieć coś więcej o tej sprawie, a może się mylę ? Nowaków w Nienadówce jest sporo, ale czy wszyscy sto lat temu ubezpieczali swoje włości ?

7 IX 1913
"Gazeta Lwowska" Cóż, jeżeli już jakaś gazeta zamieszcza anons o którymś z mieszkańcu Nienadówki jest to zazwyczaj właśnie taki komunikat. Zadłużenie u żyda i licytacja. Zastanawia mnie tylko że w większości tych licytowanych biedaków, dla sądu, miejsce ich pobytu jest nie znane. Czyżby saksy w Hameryce ?

1914
"Skorowidz Królestwa Galicyi " Mrówczą pracą wykazywali się urzędnicy galicyjscy, kolejny spis ludności wykazuje w roku 1910, w Nienadówce 2706 dusz.

1916
"Głos Rzeszowski" Kronika żałobna, a w niej powiadomienie o śmierć panny Olgi Maryi Pieńczakówny. Zapewne była to córka Jakóba Pieńczaka, założyciela nienadowskiej OSP w roku 1912 i kierownika szkoły w latach 1901-1922.

1918
"Skorowidz Królestwa Galicyi " Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwie Bukowińskim, wydanie V, Lwów 1918. Czysto administracyjne wiadomości w tym o wsi Nienadówka, w tym ta najbardziej mnie interesująca, czyli 2706 mieszkańców.

1920
"Gazeta Lwowska" Właśnie, jak Gazeta Lwowska to przede wszystkim ogłoszenie o licytacji lub tym podobna sprawa, pewno wiąże się to z zasięgiem gazety, ciągle mam problem z przyjęciem do wiadomości że kiedyś Nienadówka leżała w województwie Lwowskim. Wracając do tematu, tym razem sąd powiatowy w Sokołowie zajął się niejakim Marcinem Kściukiem a w zasadzie jego połową "realności" jak to kiedyś nazywano.

1924
"Skorowidz miejscowości RP" To chyba pierwszy spis w państwie Polskim, po odzyskaniu nie podległości. Dane zawarte w tym skorowidzu są z 30 września 1921 roku. Nienadówka jawi się Nam jako miejscowość czysto polska, nawet tych 71 mieszkańców wyznania mojżeszowego podało narodowość polską.

28 IX 1924
"List z Ameryki" Ciekawostka - Nim zacząłem pisać o Smolakach znalazłem pewien list - "List z Ameryki". Był on zamieszczony 28 IX 1924 w Przyjacielu Ludu, popularnej gazeta w kręgach chłopskich nie tylko w Polsce, ale i na emigracji. List do redakcji napisany został w Chicago przez kogoś pochodzącego z Nienadówki. List jest podpisany "K. Cichostypoka" Śmiem twierdzić, że list ten napisała właśnie Katarzyna Cichostępska z d. Smolak

IV 1926
"Bestialskie morderstwo w Nienadówce" Wiadomość o dokonanym mordzie w niedzielny poranek 11 kwietnia musiała się odbić szerokim echem nie tylko w Nienadówce ale i w całej okolicy. Ziemia Rzeszowska relacjonowała to wydarzenie do końca. Działanie organów ścigania jak i ówczesnych sądów muszą budzić podziw, skoro "Ziemia Rzeszowska" w swoim wydaniu z dnia 16 kwietnia 26 roku donosi o tej sprawie po raz pierwszy by w następnym tygodniu tj 23 kwietnia poinformować o zakończeniu sprawy i wykonaniu kary, kary śmierci przez powieszenie.
1929
"Księga adresowa"Jeżeli potrzebna akuszerka to Marszałowa, jeżeli zakupy to u Janika... tak podaje księga adresowa z 1929 roku, możemy również przeczytać że mieszkańców w Nienadówce mieszkało 2500. Powiedział bym około 2500, bo ostatni spis był w 1924 roku.

11 IX 1930
"Gazeta Lwowska" Kołomyjski sąd wdraża postępowanie w sprawie zaginięcia w 1918 urodzonego w Nienadówce Jakóba Draba, powołanego w 1917 roku do wojska.

17 I 1932
"Przyjaciel Ludu" Przyjaciel Ludu, gazeta jednej z partii chłopskiej oddaje cześć mieszkańcom Nienadówki. Powód ? Otóż w 1932 roku w Nienadówce przeprowadzono plebiscyt w sprawie zlikwidowania bądź utrzymania we wsi szynków alkoholowych. I jaki wynik ? 708 głosów za likwidacją, nie padł żaden głos przeciwny.

16 X 1932
"Przyjaciel Ludu" Przyjaciel Ludu, gazeta jednej z partii chłopskiej. W dość prześmiewczy sposób "ktoś niezależny" opisuje kulisy powstania i upadku spółki wodnej (melioracja) i spółdzielni mleczarskiej w Nienadówce

2 XII 1932
"Ziemia Rzeszowska i Jarosławska" Lata mijają, ale nic się nie zmienia, są wybory są afery. Dziś już nie wyjaśnimy czy starosta Pomianowski, za oddanie nienadowskie głosy sanacji obiecał drenaż czy też nie. Ważne że mamy kolejny ślad, w artykule jest wymieniona data 1929, w roku tym powstał Tymczasowy Komitet Organizacyjny dla założenia spółki wodnej, może coś znajdziemy w tym temacie

1938
"Widły Wisły i Sanu" Jerzy Zbigniew Ostrowski (ur. 9 stycznia 1897 w Chodlu, zm. 24 listopada 1942 w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen )
– powieściopisarz polski, wydał: Obok życia (1924), Sobieradek (1925), Sztandar na maszcie (1925), Chorągiew na dachu (1925), Żywa szkoła (1926), Ziemia Świętego Krzyża (o Brazylii, 1929), Myśli o wychowaniu (1924). Wydał nadto: Cathanara (1930), Kobuz (1931), powieści z życia brazylijskiego, Brazylia (Lwów, 1933), Polscy konkwistadorzy (1934), Historie przedhistoryczne (1938).Barwna postać z tego pana, miał też chyba bardzo ciekawy epizod z wiązany z Rzeszowszczyzną, w 1938 w publikacji "Widły Wisły i Sanu możemy przeczytać dużo ciekawych wiadomości związanych z tym regionem. Jest tam też wspomniany, Jan Ożóg, nieśmiały poeta z Nienadówki, nie wiem jakiego okresu dokładnie dotyczy akurat ten fragment, ale raczej na pewno dotyczy Jana Bolesława Ożoga.

1939
"... oj nima jak Lwów " Ilustrowany informator miasta Lwowa : ze spisem miejscowości województwa lwowskiego : na rok 1939 ..... szkoda tylko że nie podano np. liczby mieszkańców.

1943
"Kurier Kielecki Katyń" Okupacyjna gadzinówka, ogłasza listę katyńską na której można znaleźć por. Marcina Zdeba, jak się później okazuje urodzonego w Nienadówce.

30 X 1944
"Breda" Na cmentarzu w Bredzie pochowano żołnierza gen. Maczka, szeregowiec Śliz Jakob z Nienadówki (pow. Kolbuszowa), który zginął w Bredzie 30.10.1944 roku.
21 VII 1971
"Nowiny rzeszowskie - Ludzie Dobrej Roboty" Spotykałem się z podobnymi "DO-RO" na śląsku w latach 80`tych ubiegłego stulecia, jak pokazuje poniższe zdjęcie zamieszczone w Nowinach Rzeszowskich z dnia. 29 lipca 1971 roku, ta trójka również załapała się na bohaterski front propagandy PRL. Hmmm... pana Ciska nie kojarzę, ale pamiętam wielki pożar kurników w górnej Nienadówce i raczej na pewno to był jego kurnik. Pani Zięba, tak tu skojarzenia są jakby większe, chodząc do szkoły, zastanawiałem się dlaczego u innych w ogródkach rosną różne ozdobne kwiaty i tym podobnie, a u tej pani kukurydza, ziemniaki, ale to tylko takie moje dziecinne skojarzenie. Pana Ożoga nie kojarzę, być może ze względu na ilość tych nazwisk występujących w Nienadówce, no chyba że do imienia Stach dodamy "Hanusin" w tedy to by chodziło o rolnika odznaczonego w Belwederze, Krzyżem Zasługi w 1983 roku.

02.11.1972
"Nowiny rzeszowskie - OJCIEC, MATKA I SYN"
Ten tytuł przez długie lata elektryzował Rzeszowszczyznę, by zostać bohaterem tej rubryki trzeba było poważnie narozrabiać, zdarzało się to i mieszkańcom Nienadówki


28 VII 1972
"Nowiny rzeszowskie - Żniwny front" Jak to za komuny, walka trwała wszędzie, wieś walczyła w lipcu na żniwnym froncie, w DTV raporty o kolejnych tonach zboża, czasem tragiczne wołanie o brak sznurka do snopowiązałek. Nowiny Rzeszowskie również nie pozostawały w tyle a bohaterem... dwa łożyska do Vistuli , ale o tym poniżej. ...... Dla mnie żniwa kojarzyć się będą zawsze ze śpiewem skowronków i nie miłosiernymi upałami.

1974
"Nowiny rzeszowskie - ŻYCIORYS WPISANY W XXX LECIE" Jest to na pewno jakaś forma propagandy ówczesnej władzy, ale też nikt nie może powiedzieć że jest to zafałszowany obraz, Nienadówka zmieniła swoje oblicze chyba najbardziej w latach 70` ubiegłego stulecia.

Krzysztof Szeliga Nowiny, Nr 161 z 1974 r.19.09.1983
"Nowiny rzeszowskie - Stach Hanusin"
Stanisław Ożóg
.... i nie tylko mnie, imię i nazwisko tego pana zbyt dużo by nie powiedziało, ale dodając "Hanusin" na pewno pozwoli skojarzyć wielu, tego rolnika odznaczonego w Belwederze, Krzyżem

Ryszard Ważny Nowiny, 19.09. 1983 r.


19.09.1983
"2012 - PLEBAN kontra KROKODYLE"
NIENADÓWKA. Krokodyle kwestują pod kościołem czyli…
Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013