Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Walenty Nowak


poeta, żołnierz AK, działacz

Wspomnienie


Urodził się 14 lutego 1903 r. w Nienadówce. Edukację szkolną przerwał mu wybuch I wojny światowej.
Służbę wojskową odbył w Drugim Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku. W jej trakcie ukończył szkołę podoficerską, otrzymując awans do stopnia kaprala, a przy wyjściu do rezerwy - plutonowego.

W 1928 r. zawarł związek małżeński i rozpoczął samodzielne gospodarowanie na 5 hektarowym gospodarstwie rolnym. W 1930 r., założył w Nienadówce koło Stronnictwa Ludowego i przez wiele lat pełnił funkcję jego prezesa, wybrany też został do Rady Gminy. Jako działacz wiejski nawiązał kontakt z pismami ludowymi, zostając wkrótce korespondentem terenowym “Przyjaciela Ludu”, "Gazety Grudziądzkiej" oraz "Ameryki Echa" Do redakcji tych pism nadsyłał informacje ze wsi oraz próby własnej twórczości poetyckiej.

1 września 1939 r., zmobilizowany wskutek wybuchu wojny, stawił się w 17 Pułku Piechoty na ul. Reformackiej w Rzeszowie. Z wycofującym się pod silnym naporem Niemców pododdziałem zawędrował aż pod Drohobycz, przekroczył granicę słowacką i został internowany w Koszycach. Do domu powrócił szczęśliwie 9 listopada 1939 r.

Gdy w 1942 r. zawiązywała się w Nienadówce Armia Krajowa, wstąpił w jej szeregi, pełniąc różne odpowiedzialne funkcje w strukturach konspiracyjnego wojska, ostatnio - szefa kompanii. Po zdekonspirowaniu AK wskutek akcji "Burza" i wkroczeniu Armii Czerwonej, został aresztowany przez NKWD. Wolność odzyskał dzięki wstawiennictwu sąsiada, który wówczas był już funkcjonariuszem władz bezpieczeństwa.

Na początku 1945 r., krótko pracował w rzeszowskiej WSK, następnie przez jedną kadencję sprawował funkcję zastępcy wójta Zbiorowej Gminy Sokołów-wieś. Potem wrócił do pracy na gospodarstwie. W 1980 r. był jednym z założycieli koła NSZZ "S" RI w Nienadówce, obejmując funkcję jego prezesa, którą sprawował do momentu zawieszenia działalności związkowej w okresie stanu wojennego (1982). Autor wstrząsającego w swej wymowie tekstu pt. "Wyzwolenie, jego blaski i cienie" , opublikowanego w wydawnictwie "Wieś Rzeszowska" z 3 XI 1981 r., w którym oficjalnie upowszechniono informację o mogiłach więźniów obozu NKWD w Trzebusce, zgładzonych skrytobójczo w lesie turzańskim.

Zmarł 23 września 1988 r., pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

tekst: Edward Winiarskipowiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Poniżej zbiór materiałów dotyczących Walentego Nowaka, lub jego autorstwa.

Redakcja

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013