Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Szkoła Przysposobienia Rolniczego


w Nienadówce
 

Dane podano w oparciu o:

Dzienniki LekcyjneRok szkolny 1961/62

SPR w Nienadówce

inż. Helena Ławniczak z Rzeszowa

 

Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Nienadówce, swoją działalność rozpoczęła od 1 XI 1962 roku. Pierwszy tydzień nauki to odwiedziny uczniów w ich domach. Następnie nauka odbywała się:

 

Poniedziałek

J. Polski - 2h
Matematyka - 2h
Zaj.Prakt. szycie (dziewczyny)

Józefa Janik
Genowefa Mazur
Maria Piękoś

Wtorek
Środa
Czwartek

p. zawodowe:
uprawa roślin
hodowla zwierząt
higiena i bezpieczeństwo pracy
organizacja wsi i gospodarstw rolnych

 

Powyższy harmonogram obowiązywał do końca kwietnia. Później do października nauka przedmiotów zawodowych: zakładanie poletek doświadczalnych, konkursy. Nauka odbywała się trzy razy w tygodniu. (20tyg. x 19h)
Od września dalsza nauka w szkole i gospodarstwie uczniowskim i w terenie.
28 października 1962 roku zorganizowano wystawę rolniczą.
7-9 VI 3dniowa wycieczka do Katowic, zwiedzanie kopani, huty i ogrodu zoologicznego.
28 II, 4 IV, 9 V - Szkołę wizytował insp. Teofil Żechowski
Zapisanych uczniów 31, promowanych 19, (część przeszła do innych szkół i do pracy)

 

Rok szkolny 1962/63

Kl. II - uczniów zapisanych 18, promowanych 16.
Józefa Janik - J.Pol
Jadwiga Mazgaj - wop
Ludwik Szczygieł - mat.
Emilia Mazgaj - gotowanie
Ludwik Janik - zaj. świetlicowe
inż. Helena Ławniczak - p. zawodowe

Kl. I - uczniów zapisanych 19, promowanych 17.
Ludwik Szczygieł - matematyka, fizyka i chemia
Ludwik Janik - zaj. praktyczne (chłopcy)
Józefa Janik - J. Polski
Inż. Helena Ławniczak - przedmioty zawodowe
Maria Piękoś - szycie

Naukę rozpoczęto 5 XI 1962 roku (Pon. Wtor. Środ. Czwart.) i tak do końca kwietnia.
Od VIII do 31 X nauka w terenie, czasem w szkole.

21-27.I.1963 - przerwa świąteczna
31.I, 3.II i 12,14.II - zawieje śnieżne. Autobus do Rzeszowa nie jeździ.
11.IV - wycieczka do Ropczyc (szklarnie)
20.X - wystawa rolnicza
Szkołę wizytował insp. Teofil Żechowski - 5.XII uprawa, 19.XII inspekcja.

 

Rok szkolny 1963/64

Opracowano na podstawie:

Dziennik Szkolny 2 SPR

Kl. II - uczniów zapisanych 15, promowanych 9.
Józefa Janik - J. Polski, matematyka
Ludwik Szczygieł - zaj. praktyczne (chłopcy)
Ludwik Janik - przedmioty zawodowe: chów, uprawa, organizacja i mechanizacja, ćwiczenia praktyczne w gospodarstwie
inż. Helena Ławniczak - BHP, WOP

Od 3 XII 1963 roku uczył inż. Marian Szczepankiewicz. (nauczycielka zawodu p. Ławniczak na urlopie macierzyńskim.

Kl. I - uczniów zapisanych 27, promowanych 17.

Naukę rozpoczęto 4 IX 1963 roku.
Od VIII do 31 X nauka w terenie, czasem w szkole.

21-27.I.1963 - przerwa świąteczna
31.I, 3.II i 12,14.II - zawieje śnieżne. Autobus do Rzeszowa nie jeździ.
11.IV - wycieczka do Ropczyc (szklarnie)
20.X - wystawa rolnicza
Szkołę wizytował insp. Teofil Żechowski - 5.XII uprawa, 19.XII inspekcja.

 

Rok szkolny 1964/65

1. IX - 30. VI

3 okresy

Kl. II - uczniów zapisanych 10, promowanych 10.
Matematyka - Ludwik Szczygieł
J. Polski - Edward Gut
wop - Ludwik Janik
gotowanie - E. Mazgaj
przedmioty zawodowe - inż. Helena Ławniczak

Kl. I - uczniów zapisanych 23, promowanych 10.
Matematyka - Ludwik Szczygieł
gotowanie - E. Mazgaj
fizyka, chemia - Genowefa Mazur
J. Polski - Józefa Janik

15 XII - wizytacja - insp. szkolny T. Żechowski
17 VII - wycieczka czterodniowa, Kraków - Zakopane

 

Rok szkolny 1965/66

1. IX - 24. VI

-

Kl. I - uczniów zapisanych 20, promowanych 14.
Szycie - Zofia Matuła
J. Polski - Edward Gut
fizyka, matematyka - Genowefa Mazur
przedmioty pozostałe - inż. Helena Ławniczak

Kl. II- uczniów zapisanych 10, promowanych 7.
Szycie - Zofia Matuła
J. Polski - Edward Gut
fizyka, matematyka - Genowefa Mazur
przedmioty pozostałe - inż. Helena Ławniczak

11 III - wizytacja - uprawa, j. polski, chemia, chów
wycieczki: Stacja Chemiczna w Rzeszowie, muzeum i browar w Łańcucie,

 

Rok szkolny 1966/67

na podstawie:

Dziennik szkolny SPR - 3

Kl. I - uczniów zapisanych 15, promowanych 13.
Matematyka - Alicja Dec
fizyka, chemia (od XI) - Genowefa Mazur
J. Polski - Edward Gut geografia - Czesława Nowińska
historia - Jadwiga Mazgaj
gotowanie - E. Mazgaj
zaj. prakt. (chłopcy), zaj. świetlicowe - Ludwik Janik
przedmioty zawodowe: uprawa, chów, organizacja, zaj. w gospodarstwie - inż. Helena Ławniczak

Kl. II - uczniów zapisanych 10, promowanych 10.
Matematyka - Alicja Dec
fizyka, chemia (od XI) - Genowefa Mazur
J. Polski - Edward Gut
geografia - Czesława Nowińska
historia - Jadwiga Mazgaj
gotowanie - E. Mazgaj
zaj. prakt. (chłopcy), zaj. świetlicowe, wop - Ludwik Janik
przedmioty zawodowe: uprawa, chów, organizacja, zaj. w gospodarstwie - inż. Helena Ławniczak

12 IX - inspekcja, 6 XII - uprawa, chów, 30 V - inspekcja
22 X 1967r. - Wystawa rolnicza, naucz. z powiatu, insp. szkolny, sekretarz KP PZPR, kierownik WR Kolbuszowa
wycieczki: 9 III - Stacja Chemiczna w Rzeszowie, zakłady mięsne, 16 V - lecznica, 14 VI - muzeum i browar w Łańcucie,

 

Rok szkolny 1967/68

4 IX

w IV okresie zawodowe

Kl. I - uczniów zapisanych 12, promowanych 8.
Matematyka, fizyka, chemia - Genowefa Mazur
J. Polski - Edward Gut
gotowanie - Krystyna Wilk (Instruktor Kółek Rolniczych)
przedmioty zawodowe - inż. Helena Ławniczak

Kl. II - uczniów zapisanych 12, promowanych 9.
Matematyka, fizyka, chemia - Genowefa Mazur
J. Polski - Edward Gut
gotowanie - Krystyna Wilk (Instruktor Kółek Rolniczych)
przedmioty zawodowe - inż. Helena Ławniczak
podst. mech., zaj. tech. (chłopcy) - Eugeniusz Wilk (agronom gromadzki)

3 X - wizytacja mat. Tadeusz Zygmunt (instr. przedmiotu POKO) 11. III - uprawa, T. Żechowski (insp. szkolny)
wycieczki: Stacja Chemiczna w Rzeszowie, muzeum, gorzelnia i browar w Łańcucie, Wylęgarnia drobiu, Zakłady Mleczarskie Rzeszów

 

Rok szkolny 1968/69

2 IX - 21 VI

 

Kl. I - uczniów zapisanych 23, promowanych 20
Matematyka, fizyka, chemia - Genowefa Mazur
J. Polski - Edward Gut
gotowanie - Krystyna Wilk (Instruktor Kółek Rolniczych)
przedmioty zawodowe - inż. Helena Ławniczak

Kl. II - uczniów zapisanych 8, promowanych 7
Matematyka, fizyka, chemia - Genowefa Mazur
J. Polski - Edward Gut
gotowanie - Krystyna Wilk (Instruktor Kółek Rolniczych)
przedmioty zawodowe - inż. Helena Ławniczak
podst. mech., zaj. tech. (chłopcy) - Eugeniusz Wilk (agronom gromadzki)

27 I -wizytacja: j. polski, uprawa roślin, chów zwierząt
wycieczki: 9 X - Jasionka Stacja Meteo, 24 X - Stacja Chemiczna w Rzeszowie, 6 III - Zakłady Azotowe Tarnów, 30 IV - Stacja Oceny Nasion Rzeszowie

 

Rok szkolny 1969/70

2 IX - 21 VI

Dziennik szkolny SPR - 4

Kl. I - uczniów zapisanych 21, promowanych 14
Matematyka, fizyka, chemia - Genowefa Mazur
J. Polski - Edward Gut
gotowanie (dziewczyny) - Janina Kołodziej
przedmioty zawodowe - Józef Bieleń.
Pani inż. Helena Ławniczak na rocznym urlopie w celu poratowania zdrowia.

Kl. II - uczniów zapisanych 19, promowanych 17
wop, wf - Ludwik Janik
Matematyka, fizyka, chemia - Genowefa Mazur
J. Polski - Edward Gut
gotowanie (dziewczyny) - Janina Kołodziej
przedmioty zawodowe - Józef Bieleń.
Pani inż. Helena Ławniczak na rocznym urlopie w celu poratowania zdrowia.

23 I -wizytacja: j. polski, fizyka, mechanizacja rolnictwa.
11-17 IX 1969 - wykopki.
wycieczki: 27 XI - Zakłady Mięsne ZPOW w Rzeszowie, 22 V - POM Kolbuszowa
Praktyka: 1-15 VI 1970 - Bernacice pow. Głubczyce, woj. Opole (kl. II)

 

Rok szkolny 1970/71

1 IX - 26 VI

 

Kl. I - uczniów zapisanych 15, promowanych 9
W miesiącu wrześniu uczy p. Józef Bieleń, później odchodzi.
J. Polski - Edward Gut
Matematyka, fizyka, chemia - Genowefa Mazur
Przysposobienie sportowe, wo - Ludwik Janik
gotowanie (dziewczyny) - Józefa Janik
przedmioty zawodowe - i inż. Helena Ławniczak.

Kl. II - uczniów zapisanych 13, promowanych 13
ogrodnictwo - inż. Helena Ławniczak
pozostałe przedmioty zawodowe - Bronisław Kotyla z Rzeszowa

18 X -wizytacja: Władysław Mruczek p.insp. szkolny
wycieczki: 26 XI - cukrownia w Ropczycach, 13 I - Stacja Chemiczna w Rzeszowie, 10 II - Krasne Stacja Inseminacji

 

Rok szkolny 1971/72

 

3 okresy

Kl. I - uczniów zapisanych 13, promowanych 10
J. Polski -Jadwiga Mazgaj
Matematyka - Mieczysław Sądej
, fizyka, chemia - Genowefa Mazur
BHP, WO - Ludwik Janik
gotowanie (dziewczyny) - Janina Kołodziej
przedmioty zawodowe - i inż. Helena Ławniczak.

Kl. II - uczniów zapisanych 8, promowanych 7
J. Polski -Jadwiga Mazgaj
Matematyka - Mieczysław Sądej
, fizyka, chemia - Genowefa Mazur
BHP, WO - Ludwik Janik
gotowanie (dziewczyny) - Janina Kołodziej
przedmioty zawodowe - inż. Helena Ławniczak.

18 X -wizytacja: Władysław Mruczek p.insp. szkolny
wycieczki: 25 X - Stacja Meteo Jasionka (lotnisko), 13 XII - Stacja Chemiczna w Rzeszowie, 20 I - Stacja Oceny Nasion Rzeszów, 24 II - Zakłady Mleczarskie, Lecznica Zwierząt, 12 VI - Łańcut, muzeum, zakłady spirytusowe, 15-18 XI Kraków Zakopane

 

Rok szkolny 1972/73

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

5 SPR

Kl. I - uczniów zapisanych 15, promowanych 15
J. Polski - mgr. Zofia Włodarczyk
Matematyka - Mieczysław Sądej, później Genowefa Mazur i Zofia Drewniak. ( uczy też fizyki i chemii w tym czasie)
przedmioty zawodowe - inż. Helena Ławniczak.

Kl. II - uczniów zapisanych 10, promowanych 9
J. Polski - mgr. Zofia Włodarczyk
Matematyka - Mieczysław Sądej, później Genowefa Mazur i Zofia Drewniak. ( uczy też fizyki i chemii w tym czasie)
przedmioty zawodowe - inż. Helena Ławniczak.

4 XII -wizytacja: inspektor oświaty rolnictwa mgr. inż. Janusz Stankiewicz, 8 III - uprawa, j. polski, j.w.
wycieczki: 22 IX - Wojewódzka wystawa rolnicza w Kolbuszowej, 21 II - Stacja oceny nasion i ziemniaków w Rzeszowie.

 

Rok szkolny 1973/74

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

2 Okresy i profil rolno - ogrodniczy

Kl. I - uczniów zapisanych 20, promowanych 18
fizyka, j. rosyjski - Genowefa Mazur
Matematyka - Wanda Tupaj (od 30 X-15 II Janina Pasierb) <br<> WOB - Ludwik Janik )
pozostałe przedmioty (zawodowe, chemia, wf) uczą - inż. Helena Ławniczak i B. Kotyla

Kl. II - uczniów zapisanych 15, promowanych 12
22-27 IV - przerwa na prace wiosenne
4 I - 3 III - uczniowie na kursie traktorzystów w Radymnie

wizytacja: 8 XI - Hodowla - Ławniczak, insp. Stankiewicz. 22 I Uprawa roślin wiz. metod., 12 III - uprawa - inspektor mgr. inż. Janusz Stankiewicz, j. polski, 4 III - fizyka, wizytator OOR, 30 V - chór - Ławniczak - wizyt. WOOR
wycieczki: Jasionka, Stacja Chemiczna, Stacja Oceny Nasion, ZPOW (Alima), Mleczarnia, gorzelnia i browar w Łańcucie.

 

Rok szkolny 1974/75

Szkoła Przysposobienia do zawodu Rolnika

dyr. mgr. Janina Gaweł

Kl. I - uczniów zapisanych 24, promowanych 16
J. Polski - Genowefa Jakubowska
historia, g. wychowawcza - mgr. Janina Gaweł, PO - Ludwik Janik,
Matematyka - Wanda Tupaj
gotowanie i przedmioty zawodowe inż. H. Ławniczak i inż. B. Kotyla

Kl. II - uczniów zapisanych 16, promowanych 15
J. Polski - mgr. Janina Gaweł (I półrocze Janina Kołodziej) i geografia, historia. PO, WO - Ludwik Janik,
fizyka - Genowefa Mazur
Matematyka - Wanda Tupaj
3 - 27 III - kurs traktorzystów
28 IV - 2 V - przerwa na prace wiosenne

wizytacja: 5 II - Stankiewicz - insp. ośw. rol. w Kolbuszowej
wycieczki: Stacja Chemiczna, Stacja Oceny Nasion, Lecznica Zwierząt, Zakłady Drobiarskie

 

Rok szkolny 1975/76

 

dyr. mgr. Janina Gaweł

Kl. I - ZSR - uczniów zapisanych 12, promowanych 9
wych. - inż. B. Kotyla, J. Polski - Jadwiga Mazgaj, Matematyka - Wanda Tupaj, j. ros., fizyka - Genowefa Mazur, wych. obronnewf, biol., chemia, przysposobienie do życia, zaj. gospodarstwa domowego i wszystkie inne przedmioty zawodowe inż. H. Ławniczak i inż. B. Kotyla. Od lutego matematyki uczy J. Pasierb.
Kurs traktorzystów w Leżajsku.

Kl. II - Szkoła Przysposobienia do zawodu Rolnika - uczniów zapisanych 10, promowanych 7
Wych. inż. H. Ławniczak, Geografia, J. Polski - mgr. Janina Gaweł, Matematyka - Wanda Tupaj, wych. obronne, wf, biol., chemia, przysposobienie do życia, zaj. gospodarstwa domowego i wszystkie inne przedmioty zawodowe inż. H. Ławniczak i inż. B. Kotyla.
15 - 19 IX - przerwa na prace wiosenne

wycieczki: Jasionka Stacja Chemiczna, Stacja Oceny Nasion, Lecznica Zwierząt, Zakłady Drobiarskie. Łańcut, muzem, zakłady piwowarskie.
22 XII - 28 XII - Ferie świąteczne
19 I- 31 I - Ferie zimowe
Wizytacja: 28 X - Wizyt. OOR Podborączyńska

 

Rok szkolny 1976/77

   

Kl. I - ZSR - uczniów zapisanych 24
dziennik prowadzony do 11 XII. Do 15 XI tylko przedmioty zawodowe. W szkole uczą:
J. Polski - Jadwiga Mazgaj, PO i WF - Edward Rumak, j. ros., matematyka - Krystyna Ciupak, fizyka - Genowefa Mazur (do 15 IV)

Kl. II - Dziennik zabrany do LO Sokołów gdzie szkoła została przeniesiona z Nienadówki.

 

zapiski: mgr. Genowefa Mazurpowiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013