Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Jan Ożóg ps. "TANK"


"TANK
powiększ zdjęcie 15 styczeń 1951 Proces nienadowskich członków AK przed sądem wojskowym w Rzeszowie. Najwyższy wyrok 15 lat pozbawienia wolności.

Powyższa krótka notatka zaciekawiła mnie kiedyś, ale niestety jakoś trudno było gdziekolwiek odszukać publikacje na ten temat. To co udało mi się odszukać z tego procesu, przedstawiam poniżej. Dodam tylko, że Jan Ożóg ps. "TANK" przewija się na tej stronie we wspomnieniach Józefa Buczaka ps. "Rokosz"
Jan Ożóg ps. "TANK" urodził się 15 kwietnia 1920 roku w Nienadówce. Był synem Antoniego i Zofii z domu Rechul. Przed wojną Jan Ożóg ukończył siedem klas szkoły powszechnej.

powiększ zdjęcie Był chłopcem pełnym energii, entuzjazmu i odwagi. W połowie lat 30`tych XX wieku wstąpił do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, założonego w Nienadówce przez ks. Ludwika Bukałę. Po wybuchu II wojny światowej Jan Ożóg zaczął pracować w jednej z niemieckich firm. Jesienią 1942 roku wstąpił do Armii Krajowej. Do organizacji tej pozyskał go dowódca placówki "Sosna" Józef Guzenda. W konspiracji Jan Ożóg służył jako członek grupy dywersyjnej dowodzonej przez Jana Buczaka. Znamienne jest, że obaj bracia Buczakowie - Józef i Antoni - zawsze przy opisywaniu zdarzeń z okresu okupacji podkreślali wyjątkowe zasługi, odwagę i męstwo Jana Ożoga oraz ogrom cierpienia jakiego doświadczył. Podejmował się On najtrudniejszych zadań, wymagających poświęcenia i ryzykowania własnym życiem. Był bohaterem nie tylko w walce, ale też w cierpieniu. Jan Ożóg ps. "TANK" bardzo głęboko przeżył zastrzelenie przez komunistów Jana Buczaka. Śmierć przyjaciela wzbudziła w Nim furię i pragnienie zemsty. Aby wymierzyć sprawiedliwość, Jan Ożóg zorganizował atak na Edwarda Misiaka, funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej w Sokołowie. Zamach ten zorganizowano 21 lutego 1945 roku, wykonano wyrok śmierci na Edwardzie Misiaku, był On podejrzany o przekazanie NKWD listy proskrypcyjnej nienadowskiej AK. Misiaka zastrzelił serią ze "Stena" Władysław Pyrzyk Zginęła również żona Misiaka, która znalazła się przypadkiem na linii strzału, ocalała tylko córka Misiaków. Zginęli wówczas Edward Misiak i jego żona Katarzyna.

W styczniu na zrębach Armii Krajowej powstała nowa organizacja. Jej kierownikiem w powiecie kolbuszowskim został ks. Stanisław Bąk ps. "Wicek" z Mazur. Wiosną tego roku ks. Stanisław Bąk uczynił Jana Ożoga dowódcą grupy "Straż" z Mazur. Na tym stanowisku Jan Ożóg ps. "TANK" rodem z Nienadówki dokonał kilku akcji m.in. w Mazurach i Hucisku.

W roku 1946 Jan Ożóg ps. "TANK" rozpoczął służbę w grupie "Orlika" Kazimierza Dziekońskiego. Jesienią tegoż roku podjął naukę w Liceum dla pracujących w Rzeszowie. W styczniu 1949 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Na przesłuchaniach Jan Ożóg ps. "TANK" poddawany był wymyślnym torturom. Nigdy jednak nie wydał żadnego z towarzyszy broni.

26 kwietnia 1949 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał go za przynależność do organizacji "Wolność i Niezawisłość" na sześć lat.

powiększ zdjęcie Jan Ożóg ps. "TANK" spoczął na nienadowskim cmentarzu, to kolejna postać, której historię warto przypominać i uzupełniać nowymi danymi i to nie tylko takimi jak ta poniżej.


Proces

NAZWISKO

IMIONA

OŻÓG

JAN

IMIĘ OJCA

IMIĘ MATKI

ANTONI

ZOFIA

DATA URODZENIA

MIEJSCE URODZENIA

16 IV 1920

NIENADÓWKA
pow. KOLBUSZOWA

NARODOWOŚĆ

WYKSZTAŁCENIE

POLSKA

4 KLASY GIMNAZIUM

PSEUDONIMY INNE NAZWISKA

PRZYCZYNY REPRESJI (OPIS CZYNU)

"TANK"

- "w nocy z dnia 14 na 15 października 1944 r. na szosie pomiędzy Nienadówką a Sokołowem w powiecie kolbuszowskim woj. rzeszowskiego, w lesie (Trzebuska), sam nieuzbrojony, wraz z innymi uzbrojonymi [..] brał udział w zasadzce, mającej na celu odbicie konwojowanych przez funkcjonariuszy M.O. rekrutów z Nienadówki, w czasie której doszło do wymiany strzałów, w wyniku czego poniósł śmierć funkc. M.O. Marciniec Władysław"

- "22 lutego 1945 r. w Nienadówce [..] polecił [..] dokonać zabójstwa Misiaka Edwarda funkc. U.B."

- 18 V 1945 w Mazurach pow. Kolbuszowa uczestniczył w pobiciu i zaborze mienia na szkodę Wojciecha Popka, Jana Zapaska i Franciszka Brzuska.

- przechowywał bez prawnego zezwolenia władz rewolwer "Nagan"

OSOBY REPRESJONUJĄCE

DATA I MIEJSCE REPRESJI

rew.: KUNA Franciszek – PUBP Kolbuszowa
post. o tymcz. areszt.: GARLICKI Tadeusz – WPR Rzeszów
przesł.: BARAN Józef– PUBP Kolbuszowa
przesł.: ELCESER Stanisław – WUBP Rzeszów
przesł.: KLIMKOWSKI Aleksander - WPR Rzeszów
konf.; ELCESER Stanisław - PUBP Lubaczów
post. o poc. do odp.: POKORA Zenon – PUBP Kolbuszowa
post. o poc. do odp.: KLIMKOWSKI Aleksander - WPR Rzeszów

13 I 1951
RZESZÓW

INSTYTUCJA REPRESJONUJĄCA

Przew. składu sędziowskiego
pozostali (ławnik, asesor)

WSR Rzeszów

PIETROŃ WACŁAW
WLECIAŁ WITOLD, ŚWIĘTEK JULIAN

OSKARŻYCIEL

OBROŃCA

KLIMKOWSKI Aleksander

MIĄSIK Marian

Wyrok pierwszej instancji

Późniejsze zmiany kary i podstawa zwolnienia

15 lat więzienia, utrata praw na zawsze, przepadek mienia/ cząstkowa kara śmierci za polecenia zabójstwa funkcjonariusza UB, na podstawie amnestii z 22 II 1947 zamieniona na 15 latwięzienia

26 IV 1951 WSR Rzeszów, w związku prawomocnym wyrokiem WSR Rzeszów z 26 IV 1949, w którym OŻÓG otrzymał 6 lat więzienia i 2 lata utraty praw, wymierzył nową karę łączną więzienia: 15 lat więzienia z zaliczeniem tymczasowego aresztowania od 20 I 1949 tymczasowego aresztowania od 20 I 1949.

Źródło informacji

Uwagi

Arch. Państwowe w Rzeszowie
zespół 977.syg. 1/51

26 IV 1949 WSR Rzeszów, skazał Ożoga na 6 lat więzienia z utratą praw na 2 lata, za przynależność do WiN w okresie VII 1945 - V 1946 (art. 86&2. Na podstawie amnestii z 22 II 1947 karę złagodzono do 3 lat więzienia


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013