Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Niezłomnym - Ojczyzna


pomnik w Morawicy k/ Krakowa
Zwróciła się do mnie wnuczka Jana Ożoga ps. Tank, Karolina Krzanowska - Wienc z prośbą o zamieszczenie poniższego materiału dotyczącego projektu, który realizuje parafia pw. Św. Bartłomieja w Morawicy - Realizacja projektu pomnika w Morawicy k/ Krakowa "Niezłomnym - Ojczyzna" Szerzej o tym projekcie można się zapoznać na stronie parafii pod adresem: www.morawica.net/

Elementem pomnika są tablice z imionami i nazwiskami żołnierzy poległych w walkach, zamordowanych przez UB, czy NKWD. Takim żołnierzem jest z upamiętniony z Nienadówki Buczak Jan ps. Kloc. Upamiętniony jest również Jan Ożóg ps. Tank represjonowany i skazany na więzienie po brutalnym śledztwie.

W głównej części pomnika są w murowane kamienie lub cegły z więzień w których upamiętnieni tu żołnierze byli osadzani. Na zdjęciu widzimy kamień z miejsca obozu NKWD w Trzebusce i ziemia z mogił pomordowanych żołnierzy AK w turzańskim lesie w 1944 roku.

Pomnik ten ciągle powstaje, a na stronie parafialnej czytamy:

Na pomniku może być umieszczone imię i nazwisko osoby - zgłoszonej przez rodzinę, przyjaciół czy organizację – mającej status Żołnierza Niezłomnego. Przy zgłoszeniu należy podać : Imiona i nazwiska osób mających status Niezłomnych potwierdzony przez IPN z krótką notą biograficzną tj. imię nazwisko, data urodzenia i śmierci jeżeli jest znana, stopień , funkcja , w jakim oddziale służył, jaki wyrok sądu, gdzie zginął.
Dane te przesyłamy email: ks.palmowski@op.pl do sekretariatu realizującego ideę pomnika. Nazwiska te będą wyryte na tablicach i umieszczone przy pomniku.


Jeżeli ktoś zna imiona i nazwiska żołnierzy, których spotkał podobny los i i uważa, że należałoby upamiętnić ich w ten sposób zachęcam, a Karolinie dziękuje za podesłane materiały.

Bogusław Stępień

Comments: 0

About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013