Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Dom zakonny - Ochronka


Dom zakonny: Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie w Nienadówce
  • Kaplica Sióstr Służebniczek p.w. św. Józefa, odpust 19.03.
  • adres: Nienadówka 268, 36-142
  • tel. (0-17) 772 52 27
  • s. Dorota Horodecka - Przełożona, uczy również katechezy dzieci w Nienadówce w szkołach nr 1 i 2,
  • s. Krystyna Wojtas - prowadzi ochronkę dla dzieci.
  • s. Barbara Rogalska - organistka

W 2013 r. minęło 87 lat pobytu i pracy na terenie parafii Nienadówka, Służebniczek (starowiejskich). Pierwsze siostry - Barbara Zawadzka i Urszula Wiktor - przybyły ze Starej Wsi do Nienadówki w przeddzień parafialnego odpustu 23.08.1926 r. Starania o ich sprowadzenie do parafii i założenie ochronki podjęte zostały o wiele wcześniej i mają dość bogatą historię.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Gdy w 1906 r. ostatni właściciel dóbr sokołowskich, do których od samego początku należała i Nienadówka, hrabia Władysław Jan Zamoyski postanowił sprzedać swoje włości miejscowym poddanym, znaczną część jego majątku - wraz z zabudowaniami folwarcznymi i pałacem w Trzebusce -zakupili dwaj bogaci nienadowscy gospodarze, a mianowicie Jan Nowak i Michał Ożóg.

Właśnie ten drugi 6 mórg pola i dom pochodzący z byłego folwarku postanowił przekazać na rzecz ochronki. Wolą Ożoga, wyrażoną wobec ówczesnego proboszcza nienadowskiego ks. Ludwika Bukały w grudniu 1926 r. było, żeby ochronkę prowadziły SS. Służebniczki ze Starej Wsi, a tytułem zadośćuczynienia postarały się one o odprawienie w ciągu roku sześciu Mszy św. za fundatora i jego rodzinę.

Po śmierci Michała Ożoga ks. Bukała oraz rodzina fundatora wystąpili do przełożonej generalnej zgromadzenia o przyjęcie fundacji zmarłego. W następstwie tegoż wkrótce siostry przybyły do Nienadówki. W dzień parafialnego odpustu św. Bartłomieja 24.08.1926 r. ks. proboszcz dokonał poświęcenia przekazanego na ochronkę budynku. Budynek ten choć murowany był stary, zawilgocony i zagrzybiony. Jako taki nie bardzo kwalifikował się na ochronkę i mieszkanie sióstr. Toteż za ofiarowanie siostrom przez Helenę Hermanową 1000 dolarów oraz za sprawą darowizny 3 mórg lasu dokonanej przez Jana Ożoga z Wiśniowej (nienadowskiego rodaka) wkrótce wybudowano nowy, drewniany dom. Poświęcenia dokonał ks. bp Józef Fischer w maju 1928 r. w czasie przeprowadzania w Nienadówce wizytacji kanonicznej.
Wkrótce po przybyciu i urządzeniu się w nowych warunkach siostry otwarły ochronkę dla dzieci przedszkolnych. Nastąpiło to w maju 1927 r. W zajęciach brało udział kilkadziesiąt dzieci. Oprócz religijnego wychowania siostry przygotowywały swoich podopiecznych do różnych imprez, przedstawień i występów w kościele.
Ochronka rozpoczynała zwykle działalność wiosną (kwiecień-maj), gdy rodzice dzieci przystępowali do prac polowych i funkcjonowała do grudnia. Na zakończenie organizowano zawsze uroczystego św. Mikołaja. Podczas zimowej przerwy siostry prowadziły 3-miesięczny kurs kroju i szycia dla dziewcząt. Do wybuchu wojny odbywał się on każdego roku. W czasie okupacji uległ zawieszeniu, głównie z powodu braku potrzebnego materiału krawieckiego. Po wyzwoleniu zaś kurs zorganizowano jeszcze w 1946 i 1947 r. Później z wiadomych względów - inicjatywa tego rodzaju nie mogła wchodzić w rachubę.powiększ zdjęcieOchronka w Nienadówce funkcjonowała przez cały okres niemieckiej okupacji. Otworzono w niej nawet punkt dożywiania z datków Opieki Społecznej.

Z uwagi na panujące warunki liczba podopiecznych znacznie wzrosła - np. w 1943 r. do ochronki uczęszczało 90 dzieci. Przez jakiś czas siostry przechowywały w ochronce żydowskie dziecko, uratowane z transportu do getta. Następnie dziewczynce tej wyszukano zastępczą rodzinę, z którą bezpiecznie udało się jej wyjechać na Zachód. Osoba ta żyje obecnie w USA.


Wkrótce po zakończeniu wojny nastąpił do ochronki tak duży napływ dzieci, że zaistniała potrzeba prowadzenia dwóch oddziałów. W roku 1946 zgłosiło się do ochronki aż 120 dzieci. W tym stanie nienadowska ochronka funkcjonowała do 1950 r., kiedy to decyzją z 1.02 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie nakazało jej likwidację. Wkrótce władze otwarły państwowe przedszkole w Nienadówce Górnej.

 powiększ zdjęcie
Ochronka powróciła nieoficjalnie dopiero w 1957 r. Zaraz zgłosiło się do niej ok. 70 dzieci. Odtąd funkcjonuje już bez przerwy do dziś równolegle z dwoma przedszkolami.
Stary budynek służył siostrom przez 40 lat. Kolejny, tym razem murowany, dom dla ochronki i sióstr wybudowano w latach 1968-69, który 1.10.1969 r. poświęcił ks. E.Stępek.

 powiększ zdjęcie


powiększ zdjęcie Prócz wychowania przedszkolnego i kursów dla dziewcząt w nienadowskiej ochronce w okresie międzywojennym koncentrowała się działalność katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Oprócz spotkań modlitewnych organizowano jasełka, spotkania opłatkowe, dożynki oraz akademie z okazji świąt kościelnych i rocznic patriotycznych. Po roku 1946 sytuacja polityczna nie sprzyjała tego rodzaju działalności. Dopiero w 1973 r. siostra organistka Kazimiera nawiązała do tej tradycji, organizując opłatek dla chóru. Aktualnie w parafii Nienadówka pracują trzy siostry służebniczki. Siostrą przełożoną i zarazem organistką w kościele parafialnym jest siostra Danuta. Siostra Agnieszka uczy religii w Zespole Szkół nr2 w Nienadówce, a siostra Krystyna prowadzi ochronkę dla dzieci .Siostry opiekują się także kościołem parafialnym, pod opieką sióstr pozostaje też chór parafialny i schola. Siostry angażują się wraz z dziećmi i młodzieżą we wszystkie uroczystości parafialne.

W kaplicy domu zakonnego znajdują się relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego − polskiego działacza społecznego, twórcy ochronek wiejskich, tłumacza, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, błogosławiony Kościoła katolickiego.


15 styczeń 2014 - "Zabawa Karnawałowa oraz Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP pw. św.Józefa" Fotorelacja

Ciekawostką związaną z przekazaniem ziemi pod Ochronkę jest krążąca od lat w Nienadówce legenda: Nad potokiem

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013