Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

K.S.M.Ż


Nienadówka

Działalność oraz życie
Stowarzyszenia Katolickiego Młodzieży Żeńskiej
w NienadówceBył to rok o ile pamiętam 1934, a może 1935. Z inicjatywy sióstr służebniczek NMP, które były w tym czasie w ochronce w Nienadówce zostało założone Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Żeńskiej. Kiedy zostało założone K.S.M.Ż. w Nienadówce, prezesem została druhna Motyl Aniela, sekretarzem została Ożóg Stanisława, a skarbnikiem Motyl Anna. Działalność składała się ze spotkań tzw.,


zebrań. Te zebrania odbywały się w ochronce u S. Służebniczek. Na tych zebraniach po omówieniu spraw finansowych, które to składały się ze składek danych członków tzw., druhnami. Członkinie urządzały kąciki humoru, rozmaite śpiewy, pieśni kościelne, Maryjnych kolęd itp. Bardzo często na te zebrania przychodził ks. dziekan ówczesny proboszcz parafii Nienadówka, a kiedy został przeniesiony do Sokołowa przychodził jego następca ks. Michał Bednarski.
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Członkinie, byłego K.S.M.Ż. śpiewały w kościele na chórze same, a czasem razem z druhami z K.S.M.M., na cztery głosy, którego to śpiewu na głosy uczył pan organista Franciszek Drajewicz. K.S.M.Ż., urządzało różne kursy np. kurs kroju i szycia, a w roku 1937 urządziło kurs gotowania. Na tym kursie gotowania nie tylko uczestniczyły członkinie danego stowarzyszenia, ale też i młode mężatki. Dany kurs gotowania uczyła pani Świerzyńska z Kolbuszowej wysłana przez powiatowego agronoma pana Ingrama.
Po zakończeniu tegoż kursu odbyła się feta w postaci popisu gotowania, pieczenia. Na tej uroczystości był obecny pan agronom Ingram. Był zaproszony ks. dziekan Ludwik Bukała, który w tym czasie jak już nadmienione w tym piśmie był proboszczem w Sokołowie Małopolskim. Uczestniczył też ks. Michał Bednarski, kierownik szkoły powszechnej p. Stanisław Marczyk, oraz mężowie tych mężatek, które uczestniczyły w danem kursie.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Należy zaznaczyć, że kilka kilka członkiń tegoż stowarzyszenia poszło do zakonu gdzie zasiliło szeregi S. Służebniczek. Między innymi poszła druhna Motyl Aniela, jej młodsza siostra Helena, Ożóg Maria, Furman Aniela, które to po nowicjacie w Starej Wsi w Krośnieńskiem poszły na ochronki po Polsce południowo wschodniej uczyć dzieci, prowadzić ochronki i opiekować się takimi Stowarzyszeniami z jakiego wyszły, z Nienadowskiego K.S.M.Ż.

Stowarzyszenia prowadziło swoją działalność do wybuchu II wojny światowej, gdzie uległo rozwiązaniu. Część druhen Niemcy zabrali na przymusowe roboty do Niemiec faszystowskich, tak, że kiedy piszę ten skorowidz żyje jeszcze trzy babcie, które brały udział w zawiązaniu i życiu danego K.S.M.Ż., w Nienadówce.


Nienadówka 25 listopada 1993 roku
pod wspomnieniami podpisała się Prucnal Anna, wspomnienia spisał Jan Motylpowiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie


Redakcja

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013