Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Władysław Gdula


Władysław Gdula (1880-1956)
powiększ zdjęcie syn Marcina Gduli, który w latach 1878-1882 był kierownikiem placówki szkolnej w Nienadówce. Urodził się 5 września 1880 r. w Nienadówce, w rodzinie nauczycielskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Rzeszowie w latach 1896-1900. Pracę rozpoczął jako nauczyciel, potem był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Łopuszce Wielkiej, następnie pracował w Brzozdowicach koło Lwowa.
Już w młodości wykazywał zdolności malarskie. W czasie pracy w Łopuszce Wielkiej otrzymał (na własną prośbę) roczny urlop w celu odbycia studiów magisterskich. Razem ze swoim przyjacielem i protektorem, hr. Romanem Scipio - ziemianinem z Łopuszki, malarzem i rysownikiem, ówczesnym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie – odbył wiele podróży do Włoch, Niemiec, Brukseli, Paryża i Wiednia.
Już jako emerytowany nauczyciel w marcu 1932 r. przybył wraz z rodziną do Brzeżanki, gdzie jego żona (nauczycielka) objęła stanowisko kierownika szkoły. Od 1936 r. zamieszkali w Strzyżowie, w domu Czesława Koczeli. W latach 1938-39 Władysław Gdula prowadził w Strzyżowie kurs przysposobienia kupieckiego, pracował też jako tłumacz języka niemieckiego. Większość swojego czasu poświęcał twórczości artystycznej. Zmarł 19 lipca 1956 roku w Strzyżowie, pochowany na cmentarzu „Na Krzywuli”. powiększ zdjęcie

powiększ zdjęcie W pamięci przyjaciół pozostał jako artysta malarz utrwalający piękno malowniczych okolic i Strzyżowa. Świadczy o tym jego duży dorobek artystyczny, który prezentowany był na wystawie w 1977r. zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej w lokalu biblioteki. Władysław Gdula malował przede wszystkim pejzaże, kwiaty, martwą naturę, portrety. Jego obrazy jeszcze do dziś zdobią mieszkania prywatne w Strzyżowie i okolicy. Wiele prac
zniszczyła wojna. Za popularyzowanie piękna Ziemi Strzyżowskiej Rada Miasta i Gminy w Strzyżowie, na wniosek TMZS nadała imię Władysława Gduli jednej z ulic w południowej części miasta.

żródło: Gmina Strzyżów

Władysław Gdula (1880-1956) – Sylwetka i dorobek artystyczny


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013