Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Sołtysi i Rady Sołeckie


w Nienadówce

Sołtys

 Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.
Przedstawiamy spis nazwisk sprawujących funkcję sołtysa wsi Nienadówka, począwszy od tragicznie zmarłego podczas okupacji (8 XII 1942) roku. Walentego Kołodzieja do obecnie sprawującego Zbigniewa Gielarowskiego. Nazwiska są co prawda w kolejności sprawowania urzędu, jednak brak dat w jakich latach. Jeżeli ktoś może pomóc je przypisać w czasie to czekam na wiadomość. Dodam tylko, że przynajmniej podczas okupacji, sołtys Kołodziej miał dwóch swoich zastępców, w Nienadówce Dolnej był nim Jakub Gielarowski a w Nienadówce Górnej Chorzępa ???

L.p

Nazwisko Imię

lata kadencji

1

Ożóg Wawrzyniec

Wójt - 1748

2

Kołodziej Walenty

-

3

Chorzępa Andrzej

-

4

Drapała Jan

-

5

Zdeb Stanisław

-

6

Ożóg Henryk

-

7

Kołodziej Stanisław

-

8

Kołodziej Julian

-

9

Janik Ludwik

1978 -

10

Ożóg Genowefa

-

11

Noworól Tadeusz

-

12

Gielarowski Zbigniew

-

13

Jedynak Jerzy

-

14

Gielarowski Zbigniew

-
Rada sołecka

Ciało doradcze (nie organ doradczy) działające przy sołtysie, które wspomaga jego działalność. Członkowie rady sołeckiej są wybierani przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim[1]. Zakres działania rady sołeckiej określony jest w statucie sołectwa.

Do kompetencji członków rady sołeckiej należy:
- pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
- inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.

Poniżej składy rad sołeckich wsi Nienadówka począwszy od I kadencji z roku 1984 do VII wybranej w 2011 roku. Nazwisko i imię przewodniczącego rady sołeckiej oznaczono tłustym drukiem

Rada sołecka I kadencji, wybrana na zebraniu wiejskim 25 IX 1984r.

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

1

Baniak Mirosław

472 a

12

Kinicki Marian

213

2

Biernat Genowefa

69

13

Kołodziej Marian

Poręby

3

Budzyń Jan

384

14

Nowak Antoni

414

4

Budzyń Tadeusz

506

15

Ożóg Genowefa

490

5

Chorzępa Tadeusz

308

16

Ożóg Jan

47

6

Cisek Józef

120

17

Ożóg Stanisław

130

7

Dziadosz Stanisław

439 a

18

Ożóg Stanisław

423

8

Gaweł Mieczysław

576

19

Tatara Marcin

181

9

Gielarowska Agnieszka

440

20

Edward Winiarski

17

10

Jagusiak Stanisław

115

21

Wójcik Jakub

507

11

Janik Ludwik

229


Rada sołecka II kadencji, wybrana na zebraniu wiejskim 20 IX 1988r.

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

1

Biernat Genowefa

69

9

Ożóg Genowefa

490

2

Ciupak Władysław

296

10

Ożóg Edward

170

3

Gielarowska Agnieszka

440

11

Rumak Tadeusz

124

4

Janik Ludwik

229

12

Szczygieł Ludwik

571

5

Kinicki Marian

213

13

Tasior Ludwik

461

6

Kołodziej Stanisław

62

14

Wójcik Jakub

507

7

Nawłoka Marian

503

15

Zdeb Czesław

141

8

Gaweł Mieczysław

576


Rada sołecka III kadencji, wybrana na zebraniu wiejskim 28 X 1990r.

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

1

Biernat Genowefa

69

6

Nowak Stefan

465

2

Drąg Józef

244

7

Ożóg Genowefa

490

3

Janik Ludwik

229

8

Ożóg Tadeusz

482

4

Kołodziej Jan

81

9

Tasior Ludwik

461

5

Kozioł Bronisław

98

10

Wilk Józef

289


Rada sołecka IV kadencji, wybrana na zebraniu wiejskim 27 XI 1994r.
W trakcie kadencji nastąpiła zmiana przewodniczącego. Dn. 12 grudnia 1995 roku, Genowefę Biernat zastąpił Ożóg Stefan.

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

1

Biernat Genowefa

69

6

Pikor Józef

824

2

Bojda Józef

7

Pikor Bogdan

40

3

Ciupak Stanisław

108

8

Surowiec Eugeniusz

709

4

Gaweł Mieczysław

825

9

Wilk Józef

447

5

Ożóg Stefan

780

10

Woś Eugeniusz


Rada sołecka V kadencji, wybrana na zebraniu wiejskim 19 I 1999r.

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

1

Kraska Czesław

375

7

Ciupak Stanisław

108

2

Ożóg Andrzej

513

8

Maziarz Stanisław

678

3

Lepianka Stanisław

452

9

Malec Stanisław

691

4

Gielarowski Zbigniew

389

10

Woś Eugeniusz

672

5

Ożóg Franciszek

660


Rada sołecka VI kadencji, wybrana na zebraniu wiejskim 19 I 2003r.
W zapiskach niepodano przewodniczącego.

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

1

Gielarowski Zbigniew

379

6

Mełech Jerzy

823

2

Budzyń Stanisław

738

7

Lepianka Stanisław

452

3

Baran Bogusław

80

8

Ożóg Anna

99

4

Cisło Helena

693

9

Pikor Edward

109

5

Biernat Genowefa

94

10

Decowska Genowefa


Rada sołecka VII kadencji, wybrana na zebraniu wiejskim 11 II 2007r.

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

1

Budzyń Stanisław

738

6

Mełech Jerzy

823

2

Baran Bogusław

80

7

Ożóg Anna

99

3

Biernat Genowefa

94

8

Ożóg Jan

62

4

Cisło Helena

693

9

Ożóg Janusz

872

5

Kołodziej Jan

812

10

Pikor Edward

101


Rada sołecka VIII kadencji, wybrana na zebraniu wiejskim 6 II 2011r.

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

1

Ożóg Anna

99

4

Ożóg Genowefa

490

2

Ożóg Janusz

872

5

Kołodziej Jan

812

3

Wiskida Helena

6

Woś Tadeusz


Rada sołecka IX kadencji, wybrana na zebraniu wiejskim 8 III 2015r.

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

L.p

Nazwisko Imię

nr. domu

1

Bojda Wiesław

286

6

Tasior Wiesław

266

2

Kołodziej Jan

812

7

Ożóg Anna

99

3

Bełz Józef

425

8

Budzyń Stanisław

738

4

Ożóg Janusz

872

8

Pikor Edward

101

9

Orzech Danuta

94

10

Maziarz Stanisław

678

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013