Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Kronika Szkoły Nr.2 w Nienadówce


Ludwik Szczygieł

Wypisy z Kroniki Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Nienadówce.

Kronikę rozpoczęto 1 XII 1959 r. Autor - kierownik szkoły Ludwik Szczygieł.

W grudniu 1957 r. na sesji GRN w Nienadówce . podjęto decyzją budowy szkoły w Nienadówce Górnej i drugiej w Dolnej. W wiosce było sporo przeciwników budowy dwóch szkół i wskutek tego moment rozpoczęcia budowy przełożono na później. Dzięki ofiarności społeczeństwa, aktywności Komitetu Budowy Szkoły na czele z Józefem Ciskiem i poparciu Inspektora Oświaty w Kolbuszowej Ob. Trznadel Mariana, budowę rozpoczęta na wiosnę 1939 r. i ukończono w listopadzie tegoż roku.

W dniu 28 listopada 1939 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku budynku szkolnego i otwarcia Szkoły Podst. nr 2 w Nienadówce Górnej. Na tej uroczystości obecni byli m.in. przewodniczący Prezydium PRN w Kolbuszowej ob. Książek Henryk, I sekretarz KP PZPR w Kolbuszowej Ob. Hawro, inspektor szkolny Ob. Trznadel Marian, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Rzeszowie, przedstawiciele władz miejscowych oraz społeczeństwo Nienadówki i okolicznych wiosek.
Nowo otwarta szkoła powstała w miejsce eksponówki, należącej do szkoły 7-klasowaj w Nienadówce Środkowej.

Budynek wraz z elektryfikacją kosztował ok. 900 tys. złotych, z czego ok. 130 tysięcy wniosła ludność w gotówce, robociźnie, materiale. Prócz tego wybudowano w czynie społecznym murowane ustępy i studnię.

Szkoła Podstawowa Nr. 2 jest szkołą 7-klasową o czterech nauczycielach, bez klas łączonych. Naukę w szkole rozpoczęto w dniu 1 XII 1959 r., w następującym składzie: Szczygieł Ludwik p.o. kierownik szkoły, Pasierb Waleria, Łyczko Helena i Adamczyk Julia - nauczyciele etatowi, Ożóg Stanisława - nauczycielka kontraktowa i ks . E. Stępek - nauczyciel religii. Uczniowie w liczbie 126 pochodzili ze szkół w Nienadówce Środkowej, Trzebusce i z eksponówki, a zamieszkali w Nienadówce, Porębach i Trzebusce.
W dni 17 stycznia 1960 r. Samorząd Uczniowski zorganizował uroczystą choinkę noworoczną w szkole z bogatym programem artystycznym i upominkami, na którą kierownictwo szkoły zaprosiło rodziców i młodzież szkolną.
W dniu 28 lutego 1960 r. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem kierownika szkoły zorganizował przedstawienie dochodowe sztuki będącej adaptacją powieści Przyborowskiego pt. "Myszy króla Popiela”, którego treść wiązała się z odbywającymi się obchodami 100-lecia Państwa Polskiego.

W dniu 23 marca 1960 r. szkołę odwiedził wizytator z Rzeszowa Ob. Krukowski wraz z inspektorem szkolnym Ob. Trznadlem Marianem i podinspektorem Ob. Przywarą Jerzym.wizytujący badali organizację pracy w nowo otwartej szkole. Stwierdził, że praca w szkole jest dobrze zorganizowana.

W dn. 21 czerwca 1960 r. została zorganizowana wycieczka krajoznawcza do Medyni Głogowskiej i do Muzeum w Łańcucie, w której udział wzięły dzieci klasy V, VI i VII. Rok szkolny zakończony został w dniu 23 czerwca (...)

Budynek szkolny wymagał remontu na skutek wadliwego wykonania tynków, które odpryskiwały, przez co sale szkolne miały opłakany wygląd. Do wykonania remontu zobowiązana była firma budowlana, lecz ta nie śpieszyła się do roboty. Dopiero w ostatniej dekadzie sierpnia po bezskutecznym wzywaniu przedsiębiorstwa do pracy, kierownictwo szkoły spisało umowę z prywatnymi wykonawcami, którzy do 1 września załatali dziury w tynku i wymalowali wnętrze szkoły.

Rok szkolny 1960/61

Rozpoczął się w dniu 1 IX 1960 (...) w następującym składzie Grona: Ob. Szczygieł Ludwik - p.o. kierownik szkoły, Ob. Szczygieł Zofia, Ob. Pasierb Waleria, Ob. Adamczyk Julia, Ob. Łyczko Helena - nauczycielki. Funkcję sprzątacza - palacza pełnił Ob. Pikor Szczepan. Realizowano plan nauczania o 4 nauczycielach, wariant A. Ogółem co szkoły uczęszczało 133 dzieci.

W ciągu roku przybyło troje i liczba dzieci ukształtowała się na 136. Nastąpiła laicyzacja szkoły, nauka religii odbywała się w budynku kółka rolniczego. Szkoła nie była wizytowana.

W okresie zimowym od listopada do marca w budynku szkolnym odbywały się zajęcia Uniwersytetu Powszechnego, zorganizowanego przez. ZW TWP w Rzeszowie. Kierownikiem tej placówki był kierownik szkoły Ob. Ludwik Szczygieł, frekwencja na zajęciach była dobra. Realizowano program z dziedziny medycyn, weterynarii, rolnictwa, prawa i gospodarstwa domowego. (...)

W maju młodzież szkolna wzięła udział w spartakiadzie rejonowej 1000-lecia w Sokołowie, w piłce ręcznej. Dziewczęta zajęły II miejsce, a chłopcy III. W czerwcu odbyła się wycieczka dzieci kl. V i VI pod kierunkiem wychowawczyni Ob. Adamczyk Julii i Ob. Łyczko Heleny, do Krosna, wspólnie ze szkołą Nr 1. Rok szkoły zakończono 23 czerwca, (...)

W miesiącu sierpniu za pieniądze Inspektoratu Oświaty wykonano odwodnienie budynku szkolnego, wykonawcą był Miller z Weryni. Z funduszów Prezydium GRN w Nienadówce odświeżono tynki w szkole. Pracę tą wykonał Ob. Cisek Jakub z Nienadówki. Nastąpiła zmiana na stanowisku inspektora szkolnego w Kolbuszowej. Inspektorem został Ob. Przywara Jerzy, podinspektorami zaś Dudek Marian i Kostuj Stanisław.

Rok szkolny 1961/62

Rozpoczęto w dniu 1 września w tym samym składzie pedagogicznym co ubiegły. Szkoła jest już lepiej wyposażona, dzięki staraniom kierownika Szk. Posiada od ub. roku własną bibliotekę, liczącą 260 tomów, pracownię do prac ręcznych, trochę pomocy do fizyki, biologii, wych. fizycznego, historii i geografii.

Liczba dzieci na początku roku wynosiła 143 i w ciągu roku nie uległa zmianie. Na początku roku przeniesiono naukę religii z domu ludowego do kościoła.

W okresie zimowym był czynny w budynku szkolnym Uniwersytet Powszechny, którego kierownikiem był kier. szkoły Ludwik Szczygieł. Sekcja Teatralna U.P. prowadzona przez Szczygieł Ludwika i jego żoną Zofię wystawiła dwie sztuki teatralne dla dzieci szkolnych i dorosłych: "Świniopas" J. Żylińskiej i “Zemsta" A. Fredro. Również dzieci z klasy VII przygotowały i wystawiły pod kierunkiem Szczygieł Ludwika i nauczycielki Łyczko Heleny sztuką pt."Bartek ze Żnina". Dochód przeznaczono na wycieczką do Krakowa, która odbyła się w czerwcu 1962 r.

Jesienią 1961 Ob. Ożóg Józef z Trzebuski i Ob. Kołodziej Stanisław z Nienadówki zaczęli budować ogrodzenie placu szkolnego, zabetonowali słupki żelazne i wykonali od frontu murek betonowy, a na wiosnę zawiesili siatkę. Materiał na ogrodzenie kosztował ok. 28 000 zł, zaś robocizna 29 000 zł. W styczniu 1962 Ob. Ożóg Józef wykonał wyciąg i dach nad studnią, za co wziął 1100 zł zapłaty. Na wiosnę młodzież szkolna wyrównała boisko szkolne, zaś część placu szkolnego kierownik szkoły przeznaczył na ogród i zagospodarował go. Kierownik szkoły zakupił dalszą partię pomocy naukowych i dwie szafy do biblioteki. W miesiącu sierpniu Ob. Cisek Jakub dokonał pobielenia sal lekcyjnych, a Ob. Nawłoka Leon i Rumak Franciszek z Nienadówki wybetonowali chodnik od wejścia do szkoły do drogi i wykonali mostek przed furtką. Koszt robocizny wyniósł 1000 zł.

W miesiącu wrześniu 1961 we wsi i w ogóle w całej Polsce krążyły pogłoski o wojnie w związku z rozruchami w Berlinie. Ludzie wykupili wszystkie towary w sklepach, a dzieci nie czyniły postępów w nauce w tym okresie.

We wsi dobrze pracuje Kółko Rolnicze, które zakupiło 3 ciągniki, dużo maszyn rolniczych. Koło szkoły zbudowano suszarnię na len i garaże na sprzęt rolniczy. Wybudowano też dwie zlewnie mleka w Nienadówce Dolnej i Górnej. Mieszkańcy wsi przystąpili do Spółdzielni Zdrowia, która powstała.

Mieszkańcy Nienadówki Środkowej i Dolnej starają się o wybudowanie nowej drogi.
Rok szkolny zakończono 23 czerwca 1962 r.

Rok szkolny 1962/63

Rozpoczął się w dn. 3 IX. Skład Grona nauczycielskiego nie uległ zmianie. Wyposażenie szkoły uległo dalszej poprawie, dzięki zorganizowaniu klasy pracowni geografii i biologii. Biblioteka szkolna liczy na początku roku 576 tomów. Liczba dzieci na pocz. roku wynosiła 142. Ministerstwo Oświaty wprowadziło nowe programy -do klas I - III. Są to programy realizujące 8-letnią szkołę podstawową

Nauka w szkole odbywała się wg planu nauczania szkoły o 4 etatach, wariant A. Wydział Oświaty wydał taką decyzję w tej sprawie ze względu na małe izby lekcyjne, w których nie pomieściłyby się klasy łączone, które przewidziano w projekcie organizacji szkoły na rok 1962/63. W miesiącu styczniu 1963 r., dwukrotnie przerwano naukę w szkole z powodu silnych mrozów dochodzących do 30 stopni C. Szkoła była dobrze zaopatrzona w opał i pomimo ostrej zimy, w salach lekcyjnych było ciepło. W maju odbyła się w szkole konferencja rejonowa nauczycieli rejonu Sokołów.w ciągu roku szk. co miesiąc były wyświetlane filmy oświatowe. Dziatwa szkolna zrzeszona w kółku teatralnym wystawiła sztukę pt. "Dzikie łabędzie" na którym zebrała przeszło 100 zł z wstępów. Za pieniądze z przedstawień z poprzednich lat, ze zbiórki makulatury i butelek, kierownik szkoły zakupił radioadapter marki "Barkarola", który kosztował 1900 zł. Władze szkolne przedłużyły rok szkolny o 1 tydzień, chcąc wyrównać zaległości w nauce spowodowane ostrą zimą. Rok szkolny zakończono 29 VI 1963 r. (...)
W okresie letnich wakcji Ob. Jarosz Jan dokonał pobielenia sal szkolnych.

Rok szkolny 1963/64

Rozpoczęto w dniu 3 września 1963.(...) Do klas IV i V wprowadzono nowe programy i nowe podręczniki. Jest to dalszy krok reformy szkolnej zmierzającej do szkoły podstawowej ośmioletniej i ośmioklasowej. W listopadzie Samorząd Uczniowski urządził poranek w dniu Karty Nauczyciela z piosenkami, wierszami i kwiatami dla swych wychowawców. Kol. Zofia Szczygieł przygotowała i wystawiła z dziećmi szkolnymi sztukę pt, "Trzewiczki szczęścia". W lutym zespół teatralny LOK w Nienadówce wystawił sztukę w szkole pt. "Qui pro quo".

Dzieci szkolne wzięły udział w konkursie pt."Jak zapobiegać gruźlicy". Zdobyły na szczeblu Kuratorium nagrody: dyplom i piłkę.

W maju odbyły się zawody LOK powiatu kolbuszowskiego w Nienadówce, siedzibą sztabu w tut. szkole. Świetlica LOK została zaopatrzona w telewizor z którego ma zamiar korzystać szkoła.(...)
Naukę w szkole zakończono dnia 25 VI 1964. (...)
W miesiącu sierpniu przeprowadzono malowanie okien, drzwi i sal szkolnych.

W miesiącu kwietniu odbyło się zebranie rodziców z udziałem p. Inspektora (Przywara Jerzy) w celu uzyskania aprobaty społeczeństwa dla rozbudowy tut. szkoły. Ustalono budowę piętra. W lipcu plany zmieniono i przysłano projekt organizacji szkoły z Kuratorium w Rzeszowie, z perspektywą dobudowy 3 sal na parterze.

Rok szkolny 1964/65

Rozpoczęto w dniu 1 września. Skład grona nie uległ zmianie, jedynie tylko kol. Zofia Szczygieł przebywa na urlopie macierzyńskim do końca września. Liczba dzieci wzrosła i wynosiła 147 na początku roku. Klasa VI otrzymała nowe podręczniki i nowe programy. (...) W październiku dokonano badań geologicznych terenu pod budowę przybudówki da budynku szkolnego.

Od początku roku istnieje drużyna ZHP w szkole, którą prowadzi druh Jan Biernat, uczeń klasy X, LO w Sokołowie. (...)

Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego Konkursu czystości na szczeblu powiatowym. Po>dsumowanie konkursu nastąpiło w maju i nasza szkoła za dobre wyniki została wyróżniona dyplomem. W miesiącu marcu przydzielono Szkole z Wydziału Oświaty telewizor "Zefir", który został zainstalowany i wykorzystany w pracy szkolnej.

19 VI 1965 r., dzieci tutejszej szkoły pod opieką kierownika i nauczycielki Juli Adamczyk odbyły wycieczką do Krakowa i Wieliczki. (...)

W lipcu przydzielono szkole z Wydziału Oświaty" projektor filmowy AP - 22.

Pod koniec Ob. Ożóg Józef s. Pawła podjął się reperacji dachu na budynku szkolnym. Pracę rozpoczął końcem sierpnia.w drugiej połowie sierpnia. Ob. Marszał Henryk dokonał pobielenia sal lekcyjnych oraz drutu obciągającego siatką parkanu.

Rok szkolny 1965/66

Naukę rozpoczęto w dniu 1 IX 65 r., szkoła przeszła na wyższy stopień organizacyjny; otrzymała 5-ty etat, przebyła kol. Kłoda Aniela z Kolbuszowej Górnej. Pracę rozpoczęto ze 157 dziećmi. W miesiącu listopadzie założono w szkole telefon, którego koszt wyniósł ok. 23 000 zł. W dniach od 22 - 23 III 1966 szkoła była wizytowana przez podinspektora szkolnego Ob. Juliana Wiącka. Szkoła brała czynny udział w uroczystościach 1000 - lecia Państwa Polskiego: w sztafecie 1000-lecia, w obchodach 1 - majowych, w święcie pieśni.

Drużyna harcerska organizowała wieczorki i ognisko, na którym opowiadał swe wrażenia z pobytu w obozie były wiezień obozu oświęcimskiego Ob. Michał Cisek.

W dniu 1 czerwca została wystawiona sztuka teatralna pt. "Wesele Bronowickie", którą przygotowały z dziećmi tutejszej szkoły nauczycielki, Adamczyk Julia i Pasierb Waleria.

W związku z tym, że w przyszłym roku szkolnym ma być w tut. szkole klasa ósma, zaistniała potrzeba rozbudowy budynku szkolnego. Wydział Oświaty w Kolbuszowej proponuje dobudówkę, w której mieściłyby się 3 izby lekcyjne. Komitet Rodzicielski stoi na stanowisku, by dobudówka była piętrowa, co dałoby 6 sal lekcyjnych i zaspokoiło całkowicie potrzeby lokalowe szkoły ośmioklasowej.

W miesiącu wrześniu Ob. Ożóg Józef z Nienadówki wyremontował gruntownie dach na budynku szkolnym.

Rok szkolny zakończył się w dniu 24 VI 1966 r. (...)

Rok szkolny 1966/67

Rozpoczął się dni 1 IX. Szkoła przeszła na wyższy stopień organizacyjny, przeszła na szkołę ośmioklasową z sześcioma etatami nauczycielskimi. Kol. Pasierb Waleria przeszła na rentę st. i uczy w tut. szkole j. rosyjskiego. Na uzupełnienie szóstego etatu przybyła kol. Ożóg Józefa z d. Lepionka ze Stobiernej. Liczba dzieci wzrosła do 178 dzieci.

Końcem sierpnia obywatele Nienadówki zadecydowali na zebraniu o rozpoczęciu prac wstępnych przy rozbudowie szkoły, która według wstępnego projektu, opracowanego przez inżyniera Andreasika z Dębicy ma kosztować 1 ml zł, z czego 40% zobowiązali się dać obywatele tut. obwodu szkolnego. W ciągu września D. B. U. R. w Dębicy opracowała projekt rozbudowy szkoły w postaci dobudówki piętrowej połączonej przewiązką z budynkiem już istniejącym. Z chwilą zatwierdzenia projektu przez Wydział Architektury w Kolbuszowej, rozpoczęto prace przygotowawcze, zgaszono 15 t. wapna, dół wykopała młodzież, kl., VI - VIII.

W dniu 22 X 1966 r. Ob. Cisek Józef przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego i Komitetu Rozbudowy przejął kierownictwo budowy pod nadzorem inż. Heriana z Dębicy, wyznaczył wykop fundamentów. Pierwsza do pracy stanęły członkinie Koła Gospodyń z Nienadówki, a także inni obywatele, którzy przy wykopach i fundamentach przepracowali przeszło 100 dniówek.

W dniu 9 X dzieci klas od IV do VIII wzięły udział w przedstawieniu teatru "Kacperek" pt. "Stara Baśń" w Sokołowie.

W dniu 4 XI odbyła się wycieczka szkolna pod opieką kierownika szkoły Ob. Szczygła Ludwika i nauczycielek Ob. Ob. Zofii Szczygieł i Julii Adamczyk do Łańcuta i Rzeszowa. (...)

W dniu 7 IV dzieci tut. szkoły składały życzenia i kwiaty pracownikom Spółdzielni Zdrowia w Nienadówce.

W dniu 15 kwietnia odbyło się spotkanie społeczeństwa z I sekretarzem KP PZPR w Kolbuszowej, tow. Buczyńskim Tadeuszem. W dniu 9 V 1967 r. odbyło się w tut. szkole spotkanie dziatwy szkolnej z kpt. WP Łuczakiem w 22 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem.

W dniu 10 maja 1967 r. zakończono pracę przy budowie fundamentów rozbudowy szkoły.

W organizowanych w maju zawodach matematycznych wzięli udział także uczniowie tut. szkoły, jak w roku poprzednim. Uczeń Nowak Henryk zajął I miejsca na zawodach w Kolbuszowej i został powołany na zawody wojewódzkie do Rzeszowa, gdzie nie odniósł większych sukcesów.

W okresie ferii letnich słabo kontynuowano rozbudowę szkoły, zaledwie zwieziono 50 000 szt. cegły oraz zrobiono wykop piwnicy pod częścią planowanego budynku.

Rok szkolny zakończono w dniu 24 czerwca 1967 r. (...)

W sierpniu dokonano pobielenia sal szkolnych.

Rok szkolny 1967/68

Nowy rok szkolny rozpoczęto w dn; 1967-09-04 w zmienionym składzie. Całkowicie odeszła na rentę kol. Waleria Pasierb, zaś kol. Ożóg Józefa uzyskała bezpłatny urlop. Do pracy w szkole Wydział Oświaty w Kolbuszowej przydzielił nauczycielkę niewykwalifikowaną kol. Bronisławę Kasicę. (...)

16 X 67 dzieci były w Sokołowie na filmie pt. ."Chata wuja Toma". Jednemu uczniowi kl. V, Ożóg Tadeuszowi ukradli rower, który postawił na rynku sokołowskim, obok kina.

W miesiącu listopadzie nadal kontynuowano prace przy rozbudowie szkoły. Zwieziono dalsze 60 000 szt. cegły, wykonano strop na piwnicy, oraz mury parteru bez stropu.Pracami murarskimi kierował Ob. Cisek Józef, zaś budową stropu Ob. Guściora Stanisław.

Od 1 XII 67 r. działa w szkole Uniwersytet Powszechny TWP, którego kierównikiem jest Ob. Ludwik Szczygieł.

Również od 1 XII prowadzony jest w szkole kurs motorowo - samochodowy przez Automobilklub Rzeszów. (...)

Jesień była piękna, ciepła i długa. Pierwsze mrozy przyszły dopiero na początku grudnia. Zima przeszła łagodnie. W okresie zimowym prowadzony był w szkole kurs przysposobienia rolniczego dla młodzieży dorosłej. Uniwersytet zakończył działalność 21 marca 1968 r. Wiosna w przyrodzie rozpoczęła się równocześnie z wiosną kalendarzową.(...) Praca przy rozbudowie szkoły się opoźnia z powodu braku belek stropowych i pustaków.

W dniu 9 V. 60 r., młodzież klasy VIII wspólnie z wychowawcą Ob. Szczygieł Ludwik, wzięła udział w spotkaniu z oficerem WP w Szkole Podstawowej nr 1 w Nienadówce

W dniach 28 V i 29 V 1968 r., odbyła się wycieczka młodzieży szkolnej pod opieką L. Szczygieł i A. Sroczyk do Warszawy. (...) W drodze powrotnej zdarzył się wypadek w mieście Białobrzegi, uczeń kl. VIII został potrącony przez motocykl, doznał złamania nogi. Przebywał w szpitalu w Radomiu, potem w Rzeszowie, po 2 miesiącach był zdrowy. Z powodu wypadku otrzymał wysokie odszkodowanie z PZU.

W bież. roku szk. obchodzono po raz pierwszy dzień sportu szkolnego w pierwszą sobotę czerwca. (... )

W sierpniu klasy zostały pobielone przez Ob. Jarosza Jana z Nienadówki. W sierpniu zwieziono wszystkie belki stropowe i 22 sierpnia zaczęto prace przy wykonaniu stropu na parterze. Wykonywali pracę młodzi ludzie, Ob. Wójcik Jan, Pietryga Tadeusz, Zdeb Franciszek i Nowak Stanisław, przy dźwiękach samolotów lecących do wzburzonej Czecho Słowacji. Prace wykonali przed 1 września.

Rok szkolny 1968/69

Rozpoczął się dnia 2 IX l968. Grono nauczycielskie dotychczasowe, przybyła po rocznym urlopie Ożóg Józefa. (...) W pracy szkolnej zwracano większą uwagę na pracę wychowawczą z młodzieżą w myśl postanowień Tez na V Zjazd Partii, który ma odbyć się w listopadzie.

Rozbudowa szkoły została przerwa na w m-cu wrześniu z powodu braku wykonawców za kwoty przewidziane w kosztorysie rozbudowy.

Liczba dzieci w szkole na początku roku wynosiła 175. Funkcję sprzątaczki pełni już. drugi rok Ob. Depka Julia.

W ub. roku szkolnym szkoła była wizytowana przez naczelnika z Kuratorium Ob. Biluta Piotra oraz z-cę inspektora Wydziału Oświaty Ob. Wiącka Juliana. Również w dniu 5 IX 68 r., przyjechał na inspekcję szkoły naczelnik Bilut wraz z inspektorem szkolnym Przywarą Jerzym w związku z rozpoczęciem prac przy budowie nowej szkoły w Nienadówce Środkowej.

Pod koniec października pomimo pogody deszczowej, jaka trwała od 13 września i przez cały październik rozpoczęto pracę przy rozbudowie tutejszej szkoły wykonano mury piętra i dach. Roboty przerwano 2 grudnia z powodu mrozu. W roku 1968 wykonana budynek w stanie surowym. Kierownikiem budowy był Ob. Cisek Józef, murarze i pomoc rekrutowali się z Trzebuski. (...)

W związku z zakończeniem studiów na WSP w Krakowie, kierownik szkoły przebywał na urlopie od 13 XI - 5 XII 68 i w dniu 5 XII 68 r. złożył egzamin magisterski. Odtąd w szkole tut. uczą następujący nauczyciele - specjaliści: Ludwik Szczygieł - mgr matematyki, Zofia Szczygieł - SN, prace ręczne, Julia Adamczyk - SN, biologia, Aniela Sroczyk - SN, historia, śpiew, Józefa Ożóg - SN, nauczanie początkowe.

Na początku stycznia 1969 r. zbudowano drugą studnią w tut. szkole.

Od 1 XI 1968 r. działa w szkole Uniwersytet Powszechny TWP (drugi rok).

W dniach od 13 I - 17 I 69 r. odbyło się w szkole szkolenie rolnicze zorganizowane przez Wydział Rolnictwa PPRN w Kolbuszowej. (...)

W maju przystąpiono do dalszej rozbudowy szkoły, ob. Chorzępa Bronisław z Nienadówki założył okna i drzwi frontowe w nowym budynku. Stolarkę wykonała Spółdzielnia Wielobranżowa w Kolbuszowej. Następnie zostały rozpoczęte prace przy instalacji elektrycznej, postępują one wolno z powodu opieszałości wykonawcy Ob. Mariana Łęckiego z Krasnego.

W m-cu czerwcu rozpoczęto prace przy dachu i wykonano okna z luxferów.

Szkoła w rb., nie była wizytowana przez władze szkolne.

W dniu 1 czerwca odbyły się w gromadzie wybory do Sejmu i rad narodowych, zmieniono przewodniczącego Prezydium GRN, został nim Ob. Woś Antoni w miejsce Ob. Jana Śliża.

Rok szkolny zakończył się w dniu 21 VI. (...)

W miesiącu lipcu podjęto pracę przy rozbudowie szkoły, wykonano płytkę betonową na dachu budynki głównego, oraz dach nad przewiązką. W sierpniu prace przerwano na okres żniw, siewów i wykopków.

W sierpniu Ob. Nawłoka Stanisław dokonał pobielenia sal szkolnych w starym budynku.

Rok szkolny 1969/70

Rozpoczęto w dniu 2 IX 1969 r., w nieco zmienionym składzie grona nauczycielskiego, w miejsce kol. Kasicy Bronisławy, która odeszła do Trzebuski, została zatrudniona kol. Rumak Zofia. Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z planem, o 6-ciu nauczycielach, wariant A. Od dn. 13 IX 69 r. nie pracuje w tut. szkole Ob. Adamczyk Julia, wskutek przeniesienia się do Rzeszowa wraz z rodziną.

W miesiącu wrześniu Ob. Nawłoka Stanisław i Ob. Marszał Henryk dokonali pomalowania farbą olejną siatki ogrodzeniowej.

Od 1 X 1969 r., została zatrudniona w tut. szkole nauczycielka Pokrywka Zofia po SN w Przemyślu, kierunek j. rosyjski.

W m-cu- październiku wznowiono prace przy rozbudowie tut. szkoły. Pokrycia dachu papą na lepiku dokonał Ob. Wójcik Stefan, wraz z Ob. Guściorą Stanisławem i Marszałem Józefem. W dniu 9-1X-1969 r. był w szkole na inspekcji podinspektor szkolny Ob. Wiącek Julian.

Pod koniec września zgłosił się do Prez. GRN w Nienadówce Ob. Alfons Moczarski i podjął się wykończenia budynku szkolnego. Prace rozpoczął od listopada na dobre i kontynuował nieprzerwanie do stycznia 1970 r., tj. do chwili nastania silnych mrozów. Wykonał tynki zewnętrzne i wewnętrzne, podłoża cementowe.

W m-cu styczniu odbyła się choinka noworoczna dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.

Na wiosnę roku 1970 prace przy rozbudowie szkoły wykonywał nadal Ob. Moczarski ze swą ekipą. Prace wykonywał b. opieszale, a głównym celem jego pobytu w Nienadówce było inkasowanie pieniędzy z Prez. GRN i od ludzi w formie pożyczek na wysoki procent. Ob. Moczarski zamiast wykonywać prace w nowym budynku wykonał najpierw elewacje starego budynku szkolnego, a później ekipa jego rozleciała się, bo nie wypłacał ludziom zarobionych pieniędzy i nie miał kto pracować. W tej sytuacji Prez,GRN rozwiązało umowę z Ob. Moczarskim, a najęło do prac wykończeniowych Ob. Jana Walickiego z Nienadówki. Początkowo praca szła dobrze i roboty ubywało. Nauka w szkole szła bardzo nienormalnym trybem, a to z powodu rozbudowy.

Od 1 X 1969 r. przybyła nowa nauczycielka Ob. Zofia Pokrywka i równocześnie odeszła na urlop macierzyński kol, Józefa Ożóg, która później przeszła na roczny urlop bezpłatny. Od 27 X 1969 r, odeszła na urlop macierzyński kol. Zofia Rumak, a następnie od 22 X 70 r., odeszła na urlop macierzyński kol. Aniela Sroczyk. Nauka w szkole zakończyła się w dniu 20 VI 1970 r. (...)

W okresie ferii letnich trwały dalej prace przy wykończeniu rozbudowy. Roboty malarskie wykonywał Ob. Nawłoka Stanisław początkowo bardzo solidnie, lecz później w ostatnich dniach sierpnia pił całymi dniami z Walickim i jego kumplami, a robota nie była wykończona, choć miała być zakończona do 1 IX.

Na skutek małego dozoru ze strony Prez, GRN i opilstwa wykonawców nie skończono prac w planowanym terminie.

Rok szkolny 1970/71

Rozpoczął się 1 IX 1970 r., przy niepełnej obsadzie sił nauczycielskich.Odeszła kol. Zofia Pokrywka, przybyła kol. Halina Głowa po Liceum Pedagogicznym w Mielcu.Pracę rozpoczęto także wykorzystując do zajęć szkolnych pomieszczenia na parterze w nowym budynku. Pomieszczenia na piętrze były również wykończone. Nie były wykończone prace w przedsionku, szatni, brak balustrady schodowej i niektóre prace na zewnątrz szkoły. W okresie końcowym ub., wakacji letnich, tj. w dniu 22 VIII 70 r. odwiedził tutejszą szkołę wiceminister oświaty Zachajkiewicz E. wraz z kuratorem Os. Rz. K. Żmudką, oraz przedstawicielami ZNP KW PZPR i PR w Rzeszowie w celu zbadania przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego oraz zaawansowania rozbudowy szkoły. Początkiem października Spółdzielnia Wielobranżowa w Sokołowie wykonała balustradę schodową i zewnętrzną.

W ciągu września wykończono pozostałe praca przy rozbudowie. Dzieci szkolne uporządkowały i wyrównały plac szkolny po rozbudowie.

W dniu 17 X odbyło się oddanie nowego budynku do użytku szkoły.

Od dnia 13 X 70' r* odeszła na urlop macierzyński kol. Zofia Szczygieł (...)

Od 1 XI 70 r. przybyła nowa nauczycielka po SN w Przemyślu, ucząca uprzednio w powiecie ropczyckim kol. Danuta Ziaja.(...)

W grudniu Ob, Chorzępa Jan z Nienadówki przystąpił do wykonania w szkole instalacji wodnych. Praca przedłużała się z powodu braku funduszów w budżecie Prez. GRN w roku 1971. Prace wykonano.

Z koncem roku 1972 nastąpiła likwidacja Prez. GRN w Nienadówce i z dniem 1 I 1973 r., powstał UMiG w Sokołowie, pod którego zarząd włączono wieś Nienadówkę. Rok szkolny 1972/73 zakończył się w dniu 20 VI 1973 r. W okresie ferii letnich dokonano pobielenia lamperii w salach szkolnych.

Rok szkolny 1973/74

Pierwszy rok prac przygotowawczych do reformy szkolnictwa w Polsce, a drugi wdrażania uchwał VII Plenum KC PZPR w praktykę szkolną. Rok szk. rozpoczęto 3 IX 1973 r. Pracę rozpoczęto w składzie 7-mio osobowym, przybyła kol. Zofia Szuba - spcj. jęz. rosyjskiego po SN w Przemyślu. Praca w I półroczu przebiegała sprawnie, bez zakłóceń, przy małej absencji nauczycieli.

Od listopada kontynuowano dożywianie dzieci oraz zajęcia na UdR.

Od 1 XII 73 funkcję inspektora szkolnego pełni mgr Bronisław Draus w miejsce Ob. Juliana Wiącka, zaś od 1 III 74 funkcję dyrektora gminnego szkół pełni Ob. Skowroński Adam w miejsce p. mgr Macek Radomiły.

9 marca 1974 r., Ob. Bryk Jan wizytator wydziału Oświaty w Kolbuszowej przeprowadził inspekcję tut. szkoły pod względem BHP.

Od 1 II 1972 w tut. szkole pracuje Ob. Pasierb Paweł z Sokołowa, emerytowany nauczyciel, który uczy WF-u (chłopcy) - 6 godz/ tygodniowo za naucaycielkę Ob. Zofię Rumak, która jest na urlopie macierzyńskim.

W bież. roku zima jest bezśnieżna od początku stycznia, łagodna i słoneczna.

Prace polowe rozpoczęto 20 III, temperatura dochodziła do +22 stopni C.

Początkiem czerwca rozpoczęto wizytację szkoły, której nie dokończono. Miesiąc maj i czerwiec są zimne i mokre, zbiory siana i truskawek opóźniają się. Żniwa rozpoczęto przed 1 VIII.

Rok szkolny zakończono w dn. 12 VI w klasie ósmej, a 20 VI w klasach pozostałych. Miesiąc lipiec jest b. mokry i dżdżysty, w sierpniu jest słoneczna pogoda.

W okresie ferii dokonano malowania olejnego stolarki oraz pobielenia niektórych sal.

Rok szkolny 1974/75

Rozpoczęto go 2 IX 1974 r. Odeszła na roczny urlop bezpłatny kol. Zofia Rumak Pracę rozpoczęto z Gronem 7-mio osobowym. W bieżącym roku obowiązuje nowy układ przerw w nauce. Przerwa na wykopki od 21 IX - 24 IX, przerwa świąteczna od 23 XI - 28 XII, ferie zimowe od 21.01 - 03.02, oraz ferie wiosenne od 27.03 - 01.04.

Od 2 IX 1974 pracuje w tut. szkole kol. Zofia Nowak dotychczas pracująca w Wólce Sokołowskiej. Kol. Nowak Zofia odeszła na urlop macierzyński od dnia 24-11-1974 r.

W okresie zimowym działał Uniwersytet dla Rodziców w tut. szkole. Był prowadzony w m-cu styczniu 1975 kurs gotowania oraz zespół teatralny ZSMW, który przygotowywał i wystawił w szkole sztukę pt. "Odmieniec" Joanny Gorczyckiej. Natomiast zespół teatralny KGW opracowywał i wystawił "Wesele Nienadowskie” w opracowaniu zespołu.

Drużyna dziewczęca koszykówki z tut. szkoły brała udział w mistrzostwach powiatu w dniu 18 lutego 1975 r. i zajęła trzecie miejsce.

W maju rozpoczęto wizytację szkoły, której nie dokończono i w tym roku. Od 1 VI 1974 r., zlikwidowano powiaty w Polsce. Nienadówka wraz z gminą Sokołów przeszła do województwa rzeszowskiego.

W dn. 5 VI zakończono naukę w szkole. W okresie sierpnia dokonano pobielenia pomieszczeń szkolnych. W czasie ferii letnich młodzież szkolna i pozaszkolna wykonała boisko do piłki nożnej.

Rok szkolny 1975/76

Nauką w szkole rozpoczęto w dniu 21 sierpnia 1975 r. w 8-mio osobowym gronie, powróciła z bezpłatnego urlopu kol. Z, Rumak. Z dniem 1 IX 1975 r. została przeniesiona do Szk. Podstawowej Nr 1 w Stobiernej kol. Z. Nowak na własną prośbą.

W okresie od 10 IX - 13 IX 75 r. była przerwa w nauce na prace społecznie użyteczne i wykopki.

Zakupiono nowe pomoce naukowe: epidiaskop, stół do tenisa stołowego z wyposażeniem, drugi stół zakupiła dla użytku w szkole młodzież dorosła za fundusze z przedstawień.

Od 15 X prowadzone jest w szkole dożywianie szklanką mleka i bułką.

W październiku odbyły się imprezy sportowe w skali gminnej, dziewczęta w piłce ręcznej zajęły I miejsce w swej grupie, w l. a. zdobyły mistrzostwo gminy: Maziarz H. w pchnięciu kulą, Maciąg Józef w pchnięciu kulą, Kściuk Janusz w skoku wzwyż. Drużyna piłki ręcznej dziewcząt zdobyła mistrzostwo gminy wygrywając w finale z SP 2 Trzeboś.

Od 19 I 76 do 31 I 1976 r. trwały ferie zimowe w szkole podstawowej.

Od 1 XII działa w szkole UdR, którego kierownikiem jest Ob. mgr. Ludwik Szczygieł, zaś wykładowcami nauczyciele tut. szkoły.

Od 1 XII 75 r. rozpoczęto w szkole zapoznawanie młodzieży z Kodeksem Ucznia, dyskusję nad Kodeksem i wdrażanie w życie społeczności uczniowskiej. Kontynuuje się dalszy etap tworzenia systemu wychowawczego szkoły. Podzielono uczniów na 3 grupy wiekowe, oraz wyodrębniono w klasach zespoły 5-cio osobowe, którym przydzielono zadania.

W miesiącu styczniu była ostra zima, zawieje śnieżna, niskie temperatury, co odbiło się ujemnie na frekwencji dzieci z krańców obwodu.

Od 1 II 76 r. odbywa się we wszystkich szkołach gminy Sokołów wizytacja w celu oceny pracy szkół i nauczycieli. Wizytację zakończono w marcu 1976 i podsumowano w maju w Zbiorczej Szkole Gminnej. Wizytacja wypadła pomyślnie.

W miesiącach luty i marzec prowadzono w szkole prace adaptacyjne w części budynku szkolnego przystosowujące do działalności oddziału przedszkolnego. Od kwietnia ( 1 IV 78) przeniesiono przedszkole do przygotowanych pomieszczeń w szkole, w których ma lepsze warunki niż poprzednio. Duża sala bawialna, obszerna kuchnia z wodą bieżącą (ciepłą i zimną), przedpokój, szatnia, korytarz, skład na opał i zniszczony sprzęt w podpiwniczeniu. Dyrektorką przedszkola była Ob. Wolska Stanisława, zaś kucharką Ob. Makusak Danuta.

W maju 1975 r. dyrektor Szkoły Ob. Ludwik Szczygieł otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za całokształt pracy nienagannej w ciągu 20 lat.

Rok szkolny zakończono w dniu 5 VI 1976 r.

W okresie zimowym KGW w Nienadówce przygotowało i wystawiało “Wesele Nienadowskie" - widowisko folklorystyczne w samej Nienadówce 4 razy, zaś w okolicznych wsiach i Sokołowie 11 razy.

W okresie ferii szkoła nie była remontowana.

Rok szkolny 1976/77

Rozpoczął się w dn: 23 VIII 1976 r. W składzie grona zaszła zmiana, przybyła nauczycielka niekwalifikowana ze Szkoły Podst, Nr 2 w Górnie - Zaborzu kol. Maria Bąk, pochodząca z Nienadówki, w miejsce nauczycielki Zofii Szuby, która wyjechała do ZSRR na roczne studia j. rosyjskiego. W czasie przerwy na wykopki wykonano na korytarzu szkolnym ściankę działową, przeróbkę instalacji elektrycznych w celu wygospodarowania 1 sali lekcyjnej o pow, 21 m, kw. Pracę tę wykonali obywatele tut. wsi przy dużej pomocy młodzieży szkolnej. W tym samym czasie młodzież szkolna zamontowała huśtawki dla najmłodszych dzieci, na placu szkolnym. Wykonano słupy i tablice do koszykówki oraz maszt do wiatromierza.

Z dn: 1 IX 1976 r. przedszkole przestało istnieć jako samodzielna placówka, przeszło pod nadzór dyrektora Szkoły jako oddział przedszkolny SP Nr 2 w Nienadówce, z dotychczasowym personelem, (,.,)

Szkoła nie była wizytowana w tym roku szk. W szkole dobrze rozwija się sport, tenis stołowy, zakupione stoły tenisowe zaczynają procentować w postaci dobrej gry dziewcząt i chłopców. Szkoła zanotowała sporo sukcesów w tenisie stołowym. W ub, roku na mistrzostwach drużynowych w gminie szkoła zajęła II miejsce. W rozgrywkach uczestniczyli: Wiercioch Zbigniew kl. V, Nędza Waldemar kl. VI i Rzeszutek Józef, kl. VII, oraz Szczygieł Wiktoria kl. VIII.

W tym roku na indywidualnych mistrzostwach gminy Wiercioch Zbigniew zajął I miejsce, Szczygieł Bożena I miejsce, a M. Prucnal II miejsce.

Na mistrzostwach rejonowych w Leżajsku Wiercioch Zbigniew był pierwszy, Szczygieł Bożena również pierwsza, a Maria Prucnal - trzecia.

Wyżej wymienieni uczestniczyli pod opieką nauczycielki Zofii Rumak w mistrzostwach województwa w Czudcu, gdzie Bożena Szczygieł ucz. kl. VI - córka dyrektora szkoły została mistrzynią województwa rzeszowskiego w tenisie stołowym, Prucnal Maria była siódma, a Wiercioch Zbigniew odpadł po przegraniu dwóch gier, w szkole również dobrze rozwijają się gry zespołowe: piłka ręczna dziewcząt i chłopców, oraz piłka nożna.

Nauka w szkole zakończyła się w dn: 4 czerwca 1977 r. W okresie ferii letnich nie dokonano remontu szkoły, pobielono jedynie 3 sale lekcyjne.

Rok szkolny 1977/78

Nowy rok szkolny rozpoczęto w dniu 22 VIII 1977 r. normalną nauką wg stałego podziału godzin. Zaś inauguracja centralna jako święto szkolne odbyła się w dniu 1 X 1977 r.

Przybyła nauczycielka mgr matematyki kol. Krystyna Kozik - uczennica tut. szkoły (Cisek Krystyna).

Liczba dzieci w szkole wynosiła na pocz. roku 175 uczniów, liczba ta zmieniła się_w marcu 1978 r.,gdyż odeszły dzieci z Porąb do SP Nr 2 w Stobiernej (Pikora Stanisława - 4 dzieci, Ożoga Jana - 2 dzieci) i ich liczba w końcu roku wynosiła 169 dzieci. Również zmieniła się kadra pedagogiczna, kol. Rumak Zofia i kol. Kozik Krystyna od przerwy świątecznej przebywały na urlopie macierzyńskim. Zatrudniono na okres od stycznia do maja 1978 r. nauczycielkę niekwalifikowaną Annę Koziarz z Sokołowa. W lutym kol. Maria Bąk złamała nogę i sytuacja kadrowa wytworzyła się b. trudna. Również przemieniono oddział przedszkolny z powrotem na przedszkole.

Wyjechała kol. Wolska Stanisława, nauczycielka przedszkola, do Iwierzyc, zaś od lipca 1977 r., w przedszkolu zaczęła pracować kol. B. Bąk. Od 1 IX 1977 r. zatrudniono w przedszkolu kol. Cisło Rozalię z Nienadówki Dolnej - nauczycielkę niekwalifikowaną po L.O. w Sokołowie. Pani M. Bąk wróciła do pracy w szkole i w październiku 1977 wyszła za mąż i nazywać się będzie Nawłoka Maria. Powróciła ze studiów w ZSRR kol. Zofia Szuba i została w tut. szkole. W sierpniu 1978 r. wyszła za mąż i nazywać się będzie Zofia Bąk.

Nauczycielki tut. szkoły, Zofia Szczygieł, Aniela Sroczyk, Nędza Helena, Rumak Zofia ukończyły Studium Nauczania Początkowego Matematyki NURT (2 letnie zaoczne).

W październiku 1977 r. dyrektor szkoły mgr Ludwik Szczygieł został wybrany I sekretarzem POP w Nienadówce, w marcu 1978 r., były dyrektor SP Nr 1 w Nienadówce, będący na emeryturze, został sołtysem wsi Nienadówka. Bieżący rok szkolny był trudny dla nauczycieli ze względu na duże obciążenie godzinami ponadwymiarowymi i trudnościami w zaopatrzeniu w artykuły żywnościowe - mięso i tłuszcze, których było brak w sklepach w pewnych okresach.

Z powyższych powodów klasyfikację przeprowadzono ulgowo, 1 ucznia nie promowano - ucznia zakwalifikowanego do szkoły specjalnej.

W bież. roku szkolnym b. dobrze. rozwijał się w szkole sport. W gminnych mistrzostwach tenisa stołowego uczniowie tut. szkoły zajęli 5 pierwszych miejsc w konkurencji chłopców i dziewcząt.

Wiercioch Zbigniew z kl. VII - I miejsce, Nędza Waldemar z kl. VIII - III miejsce, Maziarz Wiesław z kl. VII - IV miejsce i Nowak Henryk z kl.VIII - V miejsce.

Dziewczęta: Prucnal Maria - I miejsce, Szczygieł Bożena - II miejsce, Ożóg Zofia, kl. VIII - III miejsce, Ożóg Julia, kl. VIII - IV miejsce, Wójcik Teresa - V miejsce.

W mistrzostwach rejonu dziewczęta zajęły trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych. W kategorii dziewcząt młodszych kolejność była: Prucnal Maria, Szczygieł Bożena i Maziarz Władysława - wszystkie z klasy VII.

W kategorii dziewcząt starszych była kolejność: Ożóg Zofia, Ożóg Julia, Wójcik Teresa.

W grupie chłopców młodszych była kolejność: 1) Wiercioch Zbigniew, 2) Maziarz Wiesław.

W grupie chłopców starszych Nędza Waldemar był drugi.

W mistrzostwach wojewódzkich odbytych w Sokołowie szkoła uzyskała jeszcze większy sukces, niż w ub. roku. W obu grupach wiekowych uzyskaliśmy następujące rezultaty: Ożóg Zofia - I miejsce, Szczygieł Bożena - II miejsce, Prucnal Maria - III miejsce, Maziarz Wiesław - III miejsce. Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i byli na obozie sportowym w Hyżnem w okresie ferii zimowych. Otrzymali też cenne nagrody w naszej szkole. Uczeń kl. VII Wiercioch Zbigniew zajął I miejsce w biegach narciarskich na szczeblu gminy, oraz III miejsce w biegach przełajowych na szczeblu gminnym zaś Niemiec Janusz z kl. Vl - III miejsce w biegach przełajowych w grupie młodszej. Nasza szkoła uzyskała sukcesy w grach drużynowych na szczeblu gminy, I miejsce w lidze gminnej piłki ręcznej dziewcząt, II miejsce w l. gm. piłki ręcznej chłopców. III miejsce w l.gm. piłki nożnej. Ponadto dziewczęta zdobyły w piłce ręcznej puchar przechodni naczelnika UMiG.

W konkursach przedmiotowych Szczygieł Bożena zajęła czołowe miejsce w gminie z j. rosyjskiego, następnie uczestniczyła w eliminacjach rejonowych w Kolbuszowej, gdzie również zajęła czołowe miejsce. Komisja wytypowała ją do zawodów wojewódzkich w Rzeszowie, w których uczestniczyła.

Rok szkolny zakończył się 9 VI 1978 r. Miesiące czerwiec i lipiec były mokre i zimne, zbiór truskawek był bardzo trudny, truskawki masowo wygniły, jeśli nie były opryskane przeciw szarej pleśni. Zbiór truskawek rozpoczął się końcem czerwca i trwał do 22 lipca. Żniwa rozpoczęły się dopiero w sierpniu a skończyły we wrześniu. W okresie wakacji rozpoczęto zbyt późno malowanie wnętrz i stolarki, remontu nie zakończono na rozpoczęcie roku szkolnego. Remont przeprowadzał Ob. Solecki z Sokołowa. Dokonano przebudowy 6 pieców.

Rok szkolny 1978/79

Rozpoczął się 21 VIII 1978 r. Wnętrza szkolne nie były pomalowane i posprzątane, nie było gdzie uczyć i nie miał kto uczyć, brakowało nauczycieli. Odeszła kol. Kozik Krystyna do woj. krośnieńskiego, kol. Rumak Zofia na urlop bezpłatny, kol. Nawłoka Maria na urlop macierzyński. Przybyła na półetat mgr biologii kol. Sitarz Janina, oraz od 11.09.78 r., nauczycielka niekwalifikowana z Rzeszowa kol. Bazan Alicja. Następnie od dnia: 1.12.1978 r. powróciła do pracy kol. Nawłoka Maria, a odeszła z dn: 1.01.79 r. na urlop macierzyński kol. Sitarz Janina. Sytuacja kadrowa jest znów niewesoła.

Liczba dzieci na początku roku wynosiła 169. Od 30.10.78 r., dyrektor szkoły opuścił mieszkanie służbowe w szkole i przeniósł się do nowego własnego domu w Nienadówce k. kościoła.

Bieżący rok szk. jest pierwszym rokiem urzeczywistnienia reformy oświatowej - wprowadzania szkoły 10-letniej. Zmieniły się władze w Gminnej Szkole Zbiorcze i dyrektorem został Ob. Bies Jerzy, zastępcą Ob. Murdza Wanda.Nastąpiła zmiana m na stanowisku naczelnika MiG, w miejsce Ob. Tadeusza Pieli został mianowany Ob. Dziedzic Mieczysław. Zmieniły się też władze w KOiW w Rzeszowie i w MOiW Kuratorem został mianowany mgr Kurp Jan, zaś ministrem OiW został Józef Tejchma w miejsce dr Jerzego Kuberskiego, twórcy zbiorczych szkół gminnych i reformy systemu oświatowego.

Do szkoły zakupiono nowe stoliki i krzesełka oraz szafki do klasy I - III, oraz firanki i karnisze, nowe radia do szkoły i przedszkola, nowy stół do tenisa, w ubiegłym roku piec elektryczny do nowej salki na korytarzu. Zima w tym roku jest ostra, od 2.01.1979 r. do 13.01.1979 r., była przerwa w nauce z powodu śniegu i mrozu.

W miesiącu październiku 1978 r. odbył się w WDK w Rzeszowie przegląd twórczości artystycznej gminy Sokołów Młp., tzw. Sokołowskie Prezentacje. W tej imprezie wziął udział zespół folklorystyczny KGW z Nienadówki Górnej, który wystawił Wesele Nienadowskie" w dni 12-10-1978 w sali WDK w Rzeszowie, oraz wziął udział w koncercie galowym w dniu 7-10-1978 r. również w WDK z programem "Tance i przyśpiewki weselne z Nienadówki" Występy zespołu spotkały się z uznaniem publiczności rzeszowskiej i władz gminnych. Zespół przygotował społecznie dyrektor Szkoły Szczygieł Ludwik z małżonką Zofią Szczygieł, która występowała na scenie jako panna młoda.

W bież. roku szkolnym szkoła odniosła duży sukces w rozgrywkach tenisa stołowego. Dziewczęta starsze zajęły trzy pierwsze miejsca w gminie i w rejonie. 1) Prucnal Maria, 2) Szczygieł Bożena, 3) Maziarz Władysława.

Młodsi chłopcy zajęli 3 pierwsze miejsca w gminie: 1) Rumak Leszek, 2) Prucnal Bogdan, 3) Kołodziej Zdzisław, a starsi chłopcy dwa pierwsze miejsca. 1) Wiercioch Zbigniew, 2) Maziarz Wiesław. Zbigniew Wiercioch brał udział w zawodach rejonowych i wojewódzkich, w rejonie był drugi, w województwie czwarty. W zawodach wojewódzkich Szczygieł Bożena była szósta, a Prucnal Maria - siódma.

W styczniu 1979 r. KGW w Nienadówce Górnej zorganizowała po raz trzeci Dzień Seniora - spotkanie z ludźmi starymi z obwodu szkoły Nr 2 w Nienadówce. Impreza ta corocznie cieszy się uznaniem i popularnością starszego społeczeństwa.W styczniu 1979 r. była przerwa w nauce z powodu ciężkiej zimy i trudności opałowych.

W maju z okazji 35-lecia PRL nasza szkoła reprezentowała gminę w rozgrywkach tenisa stołowego z gminą Głogów, a zespół folklorystyczny dał występ w MDK w Głogowie fragmentów "Wesela".

W dniu 20 maja dzieci z klas VI - VIII odbyły jednodniową wycieczkę do Krakowa i Wieliczki za fundusze Naczelnika UMiG oraz Komitetu Rodzicielskiego. Wycieczkę prowadził dyr. szkoły mgr Ludwik Szczygieł oraz członkowie KR Ob. Biernat Genowefa i Rumak Tadeusz.

Opiekę nad tut. szkołą przejął Bank Spółdzielczy w Sokołowie, który przeznaczył 1000 zł na nagrody dla dzieci na koniec roku szkolnego.

Rok szkolny zakończył się 13 Vl 1979 r. Odeszły ze szkoły, kol. Nawłoka Maria, kol. Sitarz Janina i kol. Bazan Alicja.

W czasie ferii letnich nie przeprowadzono żadnego remontu z wyjątkiem naprawy rynien dachowych. Z dn: 30 X 1979 r. dyrektor szkoły opuścił mieszkanie służbowe i przeniósł się do własnego domu w Nienadówce Środkowej.

Rok szkolny 1979/80

Rozpoczął się 20 VIII 1979 r. Pracę rozpoczęta w 8 osobowym gronie nauczycielskim. Przybyli nowi nauczyciele: Baniak Mirosław, mgr Obłój Kazimierz, mgr Panek Teresa. Z, dn: 31 VIII odeszła do SP Nr 1 w Stobiernej kol. Helena Nędza, a na jej miejsce przyszła po L0 nauczycielka, niekwalifikowana Halina Świętoń z Nienadówki

Od dnia 30-10-79 r. zaczęła pracować kol. Bąk Zofia (półetat). Liczba dzieci w szkole zmniejszyła się i wynosi na dzień 05-11-79 r. - 160 dzieci.

W m-cu październiku dokonano remontu mieszkania służbowego w tut. szkole, przebudowano piece, pomalowano ściany i podłogi, dokonano napraw instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Od 5-Xl-79 r. w mieszkaniu służbowym zamieszkał kol. Obłój Kazimierz wraz z rodziną.

Nauka w szkole przebiegała bez jakichś nadzwyczajnych zakłóceń, zima nie była ciężka, za to wiosna i 'lato było bardzo mokre i nieurodzajne. W Polsce rozpoczęły się trudności w zaopatrzeniu oraz strajki w zakładach pracy, kopalniach, uczelniach organizowane przez NSZZ "S". Rok szkolny zakończył się 7 VI. Nauczyciele pełnili jak w poprzednich latach dyżury w szkole w okresie ferii. W okresie ferii letnich nie przeprowadzono remontu szkoły, poprawiono przez KR płytki na dachu i położono blachy na "budach okienkowych" w okresie zimowym Ob. Pieniek z Trzebuski dokonał czyszczenia trasy odwadniającej szkoły.

Rok szkolny 1980/81

W zawodach szachowych zajęliśmy miejsca od III - X. Najlepsi z naszej szkoły: Wójcik Wojciech z kl. VIII, Maziarz Władysław z kl. VII. Uczennica kl. IV Wójcik Katarzyna zajęła II miejsce.

W zawodach rejonowych tenisa chłopcy zajęli I, II i IV miejsce, I Rumak Leszek, II Prucnal Bogdan, IV - Kołodziej Zdzisław. Wymienieni uczniowie startowali na zawodach wojewódzkich, bez sukcesów.

Kol. Obłój Kazimierz prowadzi od, grudnia ub. roku do końca br. roku szk. innowację w pracy samorządu uczniowskiego. Innowacja ta nie uzyskała uznania władz szkolnych. Kol. Świętoń H. przebywała na urlopie macierzyńskim od 1 II 81 r. do 25 V 81. Rok szkolny przebiegał spokojnie, mimo rozruchów w całej Polsce. W maju była w szkole i w gminie wizytacja KO i W w Rzeszowie, która nie została podsumowana.

Rok szkolny zakończył dn: 10 VI 1981 r. Wiosna i lato były bardzo piękne, urodzaje obfite. Po roku mokrym, pełnym klęsk żywiołowych, jest rok dobry, ciepły urodzajny, w okresie ferii zimowych dokonano malowania wnętrz szkolnych oraz przebudowy wszystkich pieców grzewczych i kuchni. Jak w poprzednich latach, prowadzone było w szkole dożywianie szklanką mleka.

Zespół Folklorystyczny KGW pod kierownictwem dyr. szkoły Ob. L. Szczygła w okresie zimy przygotował "Jasełka”, które wystawiał w Sokołowie i okolicznych wioskach. Zostały zniesione dyżury nauczycieli w czasie ferii.

Rok szkolny 1981/82

Rozpoczął się dn: 1 IX 1981 r. w 10-cio osobowym składzie Grona. Przybyła nauczycielka niekwalifikowana Czesława Wójcik, a kol. Rumak Zofia pracuje na pełnym etacie. Liczba dzieci wynosiła na początku roku szk. 149. Od listopada odeszła na urlop wychowawczy kol. Świętoń Halina, a na jej miejsce przyszła od dnia 16-I-81 r. kol. Alicja Gazda z Sokołowa po UMCS, z wykształceniem prawniczym. Zaopatrzenie w towary jest coraz gorsze, są kartki na produkty żywnościowe, w sklepach gołe półki.Nauczyciele są w trudnej sytuacji, a władze gminne tym się nie interesują i nic nie robią w celu poprawy,

W bież. roku szkolnym wszystkie szkoły są wolne od pracy, zmniejszono liczbę godzin nauczania, dokonano korekty programów szkolnych. W szkole działają zespoły korekcyjne (6), oraz kółko plastyczne.wymiar tygodniowy godzin pracy nauczyciela zmniejszono w szkołach podstawowych do 22. Nauczyciele grożą strajkiem w przypadku opieszałego zatwierdzania Karty Nauczyciela, oraz braku poprawy zaopatrzenia nauczycieli w produkty żywnościowe i inne towary. Szkolna drużyna chłopców zajęła I miejsce w gminie w igrzyskach sportowych w piłce nożnej, a chłopcy z klasy V i VI - I miejsce w gminie w sztafecie 8 x 50.(...)

13-12-81 r. rozpoczął się w Polsce stan wojenny, ustały demonstracje uliczne i w zakładach pracy, w szkołach nie było nauki od 13 XII do 01 I 82 r. Potem nauka odbywała się normalnie (...). Dzieci szkolne miały dożywianie szklanką mleka i bułką od grudnia do marca. Nauczycieom wypłacono po raz pierwszy 13 pobory.

W gminnym turnieju tenisa stołowego uczennica kl. VIII - Ożóg Grażyna zajęła I miejsce, uczniowie kl. VIII - Maziarz Władysław - III miejsce, Putyło Bogdan - IV miejsce. Uczniowie brali udział w zawodach rejonowych w Leżajsku i zajęli: Maziarz Władysław - II miejsce, Putyło Bogdan - III miejsce. W gminnym turnieju szachowym uceń kl. VII - Wójcik Józef zajął I miejsce.

W okresie od 15-02-1982 r. kol. Zofia Szczygieł przebywała na rocznym urlopie zdrowotnym. Na jej miejsce przybyła nauczycielka z Sokołowa Łuszczka Anna.

Rok szk. zakończył się dn: 30-06-1982 r. Na konferencji klasyfikacyjnej doszło do nieporozumień między Radą Pedagogiczną a kol. Obłojem K. o ustalenie ocen z zachowania 2 uczennicom kl. VIII. Przyjechał w tej sprawie gminny dyrektor szkół mgr Jerzy Bies, który stwierdził/ że kol. Obłój nie ma racji, z czym nie zgodził się kol. Obłój. Zapowiedział, że musi postawić na swoim i będzie dochodził swej racji wyżej. W czasie ferii letnich nie było remontu w szkole.

Rok szkolny 1982/83

Rozpoczął się 01-09-1982 r. w 9-cio osobowym składzie nauczycielskim. Odeszli kol. Obłój do SP Nr 1 w Nienadówce i kol. Anna Łuszczka do SP w Trzebusce. Przybyli: kol, Edward Kucharski - mgr j. rosyjskiego i kol. Elżbieta Ziemniak - nauczycielka niekwalifikowana. Kol. Sroczyk Aniela przebywała w październiku - listopadzie na dłuższym urlopie chorobowym.

Sytuacja gospodarcza trochę się poprawiła, zaopatrzenie kartkowe jest zadowalające, ceny towarów żywnościowych wzrosły, średnio 4 razy, brak jest towarów przemysłowych: butów, bielizny, odzieży. Kartki na obuwie nie zdały egzaminu. Wszystko nadal drożeje, np: kawa w opakowaniu 10 dag kosztowała 140 zł, a z dniem 15-03 zdrożała o 180 zł. Natomiast uposażenia nauczycieli wzrosły zaledwie dwukrotnie w przeciągu 10 lat. Realizuje się stopniowo uprawnienia Karty nauczyciela, a pomimo to w zakresie płac nauczyciele znów zajmują ostatnie miejsca. Stąd trudno jest o dobrych nauczycieli, dużo zatrudniono w gminie niekwalifikowanych, ok. 25%.

Liczba dzieci w szkole wynosiła 153 na pocz. roku szk. Działają w szkole 3 zasp. korekcyjne, w kl. I, II , III, kółka zainteresowań: gospodarcze, matematyczne, teatralne i plastyczne oraz SKS - 8 godzin tygodniowo; gry i zabawy, w ki. II i III po 2 godz. tygodniowo. Nadal realizujemy 5-cio dniowy tydzień pracy. W kl. V wprowadzono nowe programy i podręczniki. Klasy I, II i V otrzymały bezpłatnie nowe podręczniki, kl. VI, VII i VIII - bezpłatnie używane.

Od października oddzielono przedszkole od szkoły. Dyrektorką przedszkola została Ob. Biernat Celina - wychowawczyni. Od 1-03-83 r. nastąpiła zmiana kierowniczki przedszkola, odeszła kol. Biernat Celina, a funkcję objęła kol. Świętoń Halina. W dniu 8-03-1983 r. zmarła w Sokołowie była nauczycielka naszej szkoły Ob. Waleria Pasierb. Pogrzeb odbył się w dniu 10-03-1983 r. Uczestniczyli w nim z tut. szkoły dyrektor Ob. L. Szczygieł, nauczyciele: Ob. Z. Szczygieł, A. Sroczyk, i Z. Rumak. Przedstawiciele złożyli wieniec od Rady Pedagogicznej i młodzieży.

Szkoła uzyskała wiele sukcesów w tenisie stołowym: w grupie dzieci kl. IV - Ożóg Wiesław zajął I miejsce w gminie, Kustra Elżbieta również I miejsce w gminie. W grupie dzieci klas V - VI, Baran Wiesław zajął I miejsce, zaś Niemiec Andrzej - II miejsce w gminie. Uczeń Baran Wiesław zajął II miejsce w zawodach rejonowych w Leżajsku, oraz IV miejsce w zawodach wojewódzkich w Rzeszowie. Uczennica Ożóg Bożena zajęła w grupie dziewcząt klas V - VI - I miejsce w gminie, a Wójcik Katarzyna, III miejsce w gminie. W grach deblowych tenisa stołowego Ożóg Bożena i Wójcik Katarzyna zajęły I miejsce w gminie, Baran Wiesław i Kołodziej Edward III miejsce w gminie. W grze mieszanej Baran Wiesław i Ożóg Bożena zajęli II miejsce w gminie. Baran Wiesław i uczeń SP Nr 1 w Nienadówce zajęli I miejsce w grze deblowej w rejonie Leżajsk. Na gminnych zawodach szachowych uczeń Rumak Stanisław zajął I miejsce. W konkursie p.poż. uczeń Wójcik Józef zajął III miejsce. W konkursie "Na olimpijskim szlaku" uczeń Szczygieł Lucjan był III, a Sroczyk Jerzy - IV w gminie, drużynowo zajęliśmy I miejsce w gminie.

Rok szkolny zakończył się 30 VI 1983 r. W okresie ferii letnich w tut. przedszkolu działała półkolonia letnia dla dzieci przedszkolnych.

Rok szkolny 1983/84

Rozpoczął się 1 IX 1983 r. Grono nauczycielskie powiększyło się, pomimo, że odeszła kol. Ziemniak Elżbieta. Przybyli kol. Kurasińska Anna i kol. Artur Goclon, nauczyciele niekwalifikowani oraz kol. Pasierb Zdzisława - nauczycielka j. francuskiego w kl. VIII.

W m-cu październiku było dużo chaosu i zmian w nauczaniu. Odeszła najpierw na urlop macierzyński kol. K. Walkowicz, następnie odszedł do pracy w K MiG w Sokołowie kol. M. Baniak, stąd brak nauczycieli fizyki i matematyki. Na początku grudnia (13-12-83) szkołę odwiedziła wojskowa grupa operacyjna, jak również dokonano wizytacji szkoły. Szkołę wizytowali dyrektor gminny Ob. mgr Edward Gut oraz zastępca dyr. mgr Wanda Murdza. Wizytacja trwała 3 dni i obejmowała kancelarię, pracę dyrektora oraz wizytację lekcji (4) nauczycieli.

Zanotowano sukcesy sportowe: I miejsce (puchar) drużynowo w szachach w gminie, oraz 8 miejsce w województwie drużyny w składzie: Wójcik Katarzyna, Rumak Stanisław i Zdeb Józef z kl. VIII. W wieloboju skocznościowym Ożóg Andrzej z kl. VIII zajął I miejsce, w wieloboju rzutowym Ożóg Stanisław z kl. VIII - III miejsce w gminie.

W mistrzostwach gminnych tenisa stołowego I miejsce zajęli: Baran Wiesław z kl. VII, Marszał Alina z kl. VI, II miejsca zajęli: Niemiec Andrzej z kl. VI Kołodziej Danuta z kl. VI, III miejsca Cisek Grażyna z kl. VI i Ożóg Aleksander z kl. VI - III miejsce - Sroczyk Jerzy z kl. VII i Marszał Zenon z III. Uczniowie zakwalifikowali się do zawodów rejonowych w Leżajsku.

W jesieni założono nową podłogę w sali gimnastycznej, oraz nowe lampy, założono płytki brakujące na dachu (Niemiec Tadeusz), oraz zlikwidowano zacieki. W okresie zimy położono nową podłogę w kuchni szkolnej, oraz pomalowano farbą olejną podłogi na sali gimnastycznej i w kuchni szkolnej.

W m-cu marcu KGW zorganizowało w tut., szkole “Dzień Seniora”, na którym był obecny kurator Oświaty Ob. mgr Wojciech Ożóg. Ob. Kurator w swym wystąpieniu do seniorów wsi przyrzekł pomoc w planowanej rozbudowie szkoły Nr 2 w Nienadówce. Wybrano w maju Komitet Rozbudowy i poczyniono prace wstępne związane z wykonaniem projektu.Projektowano dobudówkę ze strony wschodniej, podobną jak do strony zachodniej.Innych prac nie wykonano, oczekując na dokumentację rozbudowy.

W dniu 15-VI-1984 r. zakończono naukę w kl. VIII, w pozostałych 30 VI 1984 r. W okresie ferii letnich nie dokonano w szkole żadnych remontów. Z dniem 31-08-84 r. zakończyła pracę sprzątaczka w tut. szkole Ob. Natalia Motyl i przeszła na emeryturę.

Po 34 latach pracy w zawodzie nauczycielskim przeszedł na emeryturę dyrektor tut. szkoły Ob. mgr Ludwik Szczygieł pełniący nieprzerwanie prawie 25 lat funkcję dyrektora.

Na stanowisko dyrektora Szkoły została powołana Ob. Zofia Rumak - dotychczasowa nauczycielka tut. szkoły.

Rok szkolny 1984/85

rozpoczął się 3 IX 1984 r. Nauka trwała 200 dni. Do szkoły przybyły dwie kol. G. Tatara i G. Maciąg. Kol. emeryt Szczygieł L. pracował na 1/2 etatu.

W grudniu b. uroczyście obchodzono 23-lecie istnienia szkoły. W uroczystości wziął udział X sekretarz K M-G w Sokołowie St. Berkowicz, obywatele N-ki, którzy przyczynili się do budowy i rozbudowy tut. szkoły oraz absolwenci. Rocznik 1939 przybył w 90 %, gdyż w chwili otwarcia szkoły był w klasie I. W okresie ferii zimowych pomalowano cześć pomieszczeń szkolnych, a pozostałą na wakacjach. Zakupiono 70 płytek eternitu na remont dachu, który przecieka w coraz to nowym miejscu. Zakupiono 15 koszy na śmiecie, 1 z nich przeznaczono do przedszkola. Dokumentacja na rozbudowę szkoły jest jeszcze nie ukończona, chociaż terminów jej zakończenia podawano bardzo wiele.

Społeczeństwo zamieszkałe w obwodzie szkoły zadeklarowało ok. 300 000 zł, oraz b. dużo roboczo-godzin. Członkowie Komitetu Rozbudowy i dwie nauczycielki A. Sroczyk i Z. Rumak zbierały wolne datki na rozbudowę. Z. Rumak swój prywatny przydział pustaków przeznaczyła dla szkoły (1836) sztuk.

Przy końcu roku szkolnego była wizytacja szkoły dokonana przez inspektora J. Biesa oraz zastępcą inspektora W. Murdzę. Jesienią kol. Baniak zorganizował dwie wycieczki 1) Oświęcim, Kraków. 2) Krosno. Pracę w charakterze sprzątaczki objęła Ob. Surowiec Maria i w okresie zimy w szkole było bardzo zimno, gdyż były silne mrozy. Pojedyncze piece nie mogły ogrzać dosyć dużych pomieszczeń.

W całej szkole okna nie domykają się. Praca była zakłócana urlopami nauczycieli. Dyr. Zofia Rumak przebywała 3 tygodnie na Studium Kadry Kierowniczej, które ukończyła z wynikiem pozytywnym. Kol. Z. Szczygieł przebywała w Sanatorium w Zakopanem. Przed końcem roku szkolnego zakupiono dyplomiki pożegnalne dla absolwentów klasy VIII, które wręczono na zakończenie roku szkolnego. Zakupiono również dyplomiki pasowania na ucznia w kl. I, które zostaną wręczone uczniom kl. I w r. szk. 1985/86. Szkołę nie odwiedził żaden fotograf i dlatego brak jest zdjęć.

Było kilka sukcesów sportowych, tj. szachy - I miejsce w gminie, a 6 w województwie, III miejsce z przepisów ruchu drogowego, I miejsce w tenisie stołowym, IV miejsce w piłce rocznej na szczeblu gminy.

Z końcem roku szk. dyr. Zofia Rumak zrezygnowała ze stanowiska dyrektora szkoły, a na jej miejsce został powołany nauczyciel tut. szkoły, Ob. Mirosław Baniak.

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013