Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u


Cisło Marcin s. Tomasza i Franciszki ur.26-07-1903 w Nienadówce p. Kolbuszowa


Żołnierz kampanii wrześniowej, służył w 16 Lwowskim Batalionie Strzelców. Szybko, bo już w pierwszym dniu napaści sowieckiej, 17 września 1939 roku dostaje się do niewoli w Trembowli. Poniżej zamieszczam, to co udało mi się znaleźć na temat kolejnego rodaka nienadowskiego, z tablicy pamiątkowej ofiar poległych w II wojnie światowej.

LP opis źródła sygnatura
1. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich. CAW-1
2. Zespół akt personalnych jeńców 1939 roku, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - numer teczki. CAW1939 -/89/1
3. Wykazy imienne z zespołu akt merytorycznych - wykaz jeńców odesłanych z Siewżełdorłagu NKWD ZSRR (ze stacji Czibju) do Juskiego obozu NKWD 18 lipca 1941 (transport 3), spisy jeńców, których teczki personalne wysłano do Zarządu NKWD ZSRR ds. Jeńców Wojennych, wykaz jeńców przetrzymywanych w Siewżełdorłagu NKWD etapowanych (ze stacji Uchta) do dyspozycji naczelnika Juskiego obozu NKWD 19 lipca 1941 (transport 4), wykaz jeńców odesłanych z Siewżerdołagu do Juskiego Obozu NKWD 20 lipca 1941 (transport 5) (sygnatura VIII.800.20, teczka 574), Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - teczka, strona, pozycja lub teczka, numer transportu, pozycja. CAW3-574 -3-1064
4. Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946, Londyn 1952 - strona. IV/W430


 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Oblast Pow. Miej.
r m d r m d
1 Areszt 1939 09 17             Trembowla
2 Obóz 1940 07 15       Ukraińska SRR Dniepropietrowska   Krzywy Róg
3 Obóz             Rosyjska FSRR Komi RA   Siewżełdorłag
4 Obóz             Rosyjska FSRR Iwanowska   Juża
5 Anders 1941 09 02       Rosyjska FSRR     Buzułuk


Marcin Cisło jak wielu jego towarzyszy z radzieckiej niewoli znalazł się w tworzonej przez gen. Andersa na terytorium radzieckim, jednostek Wojska Polskiego. Wojsko to zostało jak wiemy wyprowadzone przez Andersa, na bliski wschód i walczyło m.in. pod Monte Casino
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie

Marcin Cisło, był żołnierzem pododdziału piechoty - 6 Lwowskiej Brygady Piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Stopień wojskowy - starszy strzelec

Jego szlak bojowy zakończył się niestety pod Monte Casino, zginął dnia 19-08-1944. Starszy strzelec Marcin Cisło, rodem z Nienadówki, spoczął we włoskiej ziemi na cmentarzu w Loreto.
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcieDzięki pani Halinie Kołodziej ze Stobiernej, wnuczce naszego bohatera z kościelnej tablicy, możemy uzupełnić wspomnienie o Nim, nowymi faktami jak i zdjeciami za co szczególnie dziękuję.
powiększ zdjęcie

powiększ zdjęcie
W zebranych dokumentach natknąłem sie na wypracowanie szkolne uczennicy kl. VII Małgorzaty Motyl z Nienadówki. Wypracowanie w formie wywiadu pozwala przedstawić jako braci dwie osoby o nazwisku Cisło. Osoby te odnajdujemy na tablicy poświęconej ofiarom II wojny światowej. Jedną z nich jest opisany powyżej Marcin, drugim - Józef Cisło.

opr: Bogusław StepieńAbout | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013