Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Spotkanie potomków Grzegorza i Anny Ożóg z d. Laurentii


w Nienadówce
 W lutym br. skontaktował się z redakcją p. Mieczysław Andreasik z Żor, którego pradziadek Michał Ożóg pochodził z Nienadówki. Niedługo zastanawiał się p. Andreasik nad zaproszeniem do odwiedzin miejscowości, z której jego pradziad przed ponad 100 laty przeprowadził się wraz z całą swoją rodziną do Okonina i osiadł tam na stałe. W Nienadówce pozostała po nim pamiątka w postaci "ochronki", której ten był fundatorem, zapisując "ojcowiznę"
na rzecz fundacji Sióstr Służebniczek ze Starej Wsi. Pozostali również potomkowie jego brata Jędrzeja zw. Młynarzem. Nietrudno było ich skojarzyć, bo opisywaliśmy ich już wcześniej, to małżeństwo Marii i Zdzisława Miśków. Współpraca redakcji z p. Andreasik na pewno wniesie interesujący materiał o historii Jego rodziny i wsi. Dziś Jego krótka relacja wraz z kilkoma zdjęciami. Jest nam niezwykle miło, że dzięki naszej pracy byliśmy jakby współtwórcami tego wzruszającego spotkania z nieznanymi sobie krewniakami.

Redakcjaw Nienadówce
Dn. 13.03.2016 (niedziela), za sprawą portalu internetowego "Nienadówka- moja mała ojczyzna" i p. Elżbiety Motyl, odbyło się niecodzienne spotkanie potomków - małżeństwa Ożogów - Grzegorza (ur. 15.09.1835r. w Nienadówce) i Anny z domu Laurentii (ur.1834r.), którzy zawarli związek małżeński w dniu 14.06.1853r., a przyjęcie odbyło w Nienadówce pod nr 82. Grzegorz i Anna Ożóg mieli dwóch synów - Michała (ur.9.11.1855r. - zm. 27.01.1924r. w Okoninie) i Andrzeja zwanego Jędrzejem – młynarzem (ur.25.11.1857r. – zm. 1911r.)

Potomków rodziny "Jędrzeja - młynarza" reprezentowała p. Maria Miśków (ur. w 1943r.) mieszkająca wraz z mężem w Nienadówce. Potomków rodziny Michała Ożoga, fundatora "Ochronki", reprezentowali - wnuk Henryk Sąsiadek (ur.13.11.1934r., w Okoninie) i prawnuk Mieczysław Andreasik (ur. 11.12.1948r. w Dębicy, zamieszkały w Żorach). Potomków połączył wspólny prapradziad, który w 1882 roku ufundował na skrzyżowaniu dróg w Nienadówce piękną kapliczkę, która stoi dobrze utrzymana do dzisiaj. Przy kapliczce rozpoczęliśmy to spotkanie, wymieniając miłe uśmiechy i dopatrując się podobieństw.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

W spotkaniu wzięli również udział organizatorzy: p. Elżbieta Motyl i p. Zdzisław Miśków, mąż Marii Miśków

Następnie udaliśmy się na cmentarz parafialny, gdzie pochowanych jest wiele członków naszych rodzin, szczególnie dało się zauważyć dużo nazwisk Chorzępa. Dla informacji bracia Michał i Jędrzej za żony mieli Annę i Agnieszkę Chorzępa. W krótkim czasie trudno jednak było ogarnąć wszystkie pochówki, zwłaszcza, że brak jest spisu grobów.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Piękny nienadowski kościół i zadbane budynki plebańskie szczególnie przyciągały nasz wzrok, gdyż Michał Ożóg był kościelnym w nienadowskiej parafii. Prowadził kościelne gospodarstwo rolne, wydawał kościelne kantyczki (pieśni nabożne w formie książeczek), a na odpustach w okolicznych parafiach sprzedawał pamiątki i własnoręcznie wyrabiane z gipsu figurki świętych. Zajmował się też handlem gruntami.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Kolejnym miłym obiektem zwiedzania była ochronka Sióstr Służebniczek. Miejsce to, według przekazu rodzinnego, było stworzone między innymi przez Michała Ożoga. To On, na rzecz fundacji powstania Ochronki, przekazał swoje siedlisko, gdzie mieszkał i gdzie urodziło się jego dziewięcioro dzieci, a sam przeniósł się do zakupionego folwarku w Okoninie w 1905 r.

Po zabudowaniach ochronki i miejscu zamieszkania sióstr oprowadzała nas siostra przełożona Danuta Horodecka i siostra Krystyna widoczna na zdjęciach. Zabudowania te w 1925 roku, po śmierci Michała Ożoga, notarialnie zostały przekazane Siostrom Służebniczkom.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Budynki na pewno nie są te same, ale duch gospodarstwa sprzed 100 lat pozostał, szczególnie w miejscu, gdzie był zakręt starej drogi do Rzeszowa, a teraz jest zwykła droga w pole.

Naprzeciw Ochronki, przy drodze do Rzeszowa, mieszkał brat Michała Ożoga Jędrzej - młynarz, który opiekował się jego nieruchomością, później po śmierci Jędrzeja w 1911 r. robiła to nadal jego rodzina, wykonując po I wojnie światowej remont budynków. Pani Maria Miśków, zaprosiła nas na obiad rodzinny do domu, w którym mieszka, a wcześniej był miejscem zamieszkania Jej dziadka Jędrzeja Ożoga - młynarza.
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Dużo opowiadania i wiele niejasności z powodu braków w przekazywanych rodzinnych wiadomościach. Spotkanie wielkiej ciekawości i niewiadomej, ale spotkanie szczere i życzliwe. Na pewno istnieje jeszcze wiele pokrewnych rodzin, które pomogą nam odtworzyć jeszcze dokładniej życie naszych przodków.
Zapraszamy na strony "Nienadówka - moja mała ojczyzna" i za pośrednictwem jej redakcji prosimy o wsparcie nas szczegółami.

Mieczysław Andreasik


Write a comment

Comments: 2
  • #1

    Maryla (Friday, 24 February 2017 17:30)

    Anna raczej nie była z domu Laurenti, tylko była córką Wawrzyńca. Księgi prowadzone przez księży były pisane po łacinie. A Laurenty po polsku to Wawrzyniec.

  • #2

    Admin (Friday, 24 February 2017 19:22)

    Witam Marylo. Tłumaczenie może i logiczne ale... dane o Annie nie pochodzą z metryki chrztu gdzie mógłby być wpis "filia Laurenti" Dane o które opiera się rodzina to wpis z aktu urodzenia syna Michała, a tam jako matka wpisana jest "Anna Laurentii Ożóg/


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013