Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Wachmistrz Beigel


Przeciek do prasy
Nagłośnienie historii "czarta z Nienadówki" pewno by nie nastąpiło w takich rozmiarach, gdyby nie urażona ambicja wachmistrza Beigla, żandarma z Kolbuszowej. jego pierwszy raport dla władzy zwierzchniej, choć napisany rozsądnie i w wyważonym tonie, nie przypadł przełożonym żandarma do gustu. Zaskoczony takim obrotem sprawy urzędnik policyjny, dla zaspokojenia urażonej ambicji, raport ów, przesłał do redakcji "Kurjera Lwowskiego" Gazeta skwapliwie skorzystała z okazji, artykuł ukazał się na łamach pisma 5 grudnia 1897 roku, wywołując spore poruszenie i nie małą sensację. To właśnie po tym artykule, który zamieszczam po niżej, do Nienadówki poczęli zjeżdżać ludzie z bliższej i dalszej okolicy chcący zobaczyć i opętaną i samego diabła. To po tym artykule nazwa wioski Nienadówka pojawiała się w gazetach całej Europy

powiększ zdjęcie

opr: Bogusław Stępień


About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013