Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Tadeusz Słowik ps. "Żar"


żołnierz AK
Poniższy artykuł opublikowano w czasopiśmie Kurier Sokołowski Nr12\25 1994

Tadeusz Słowik
ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ

 Pan Tadeusz Słowik, były adiutant i łącznik Placówki AK "Sosna II" /Sokołów - Nienadówka, urodził się w 1916 roku w Bukowsku w powiecie sanockim. W 1923 roku zamieszkał z rodziną w Nienadówce k/Sokołowa w powiecie kolbuszowskim, gdzie jego rodzice kupili gospodarstwo rolne z parcelowanego folwarku. Chodził do nienadowskiej szkoły powszechnej oraz do Gimnazjum w Rzeszowie. W trudnych, kryzysowych latach przerwał naukę i pomagał w domu.
W końcu 1942 roku, podczas wojny, został członkiem AK /pseudonim "Żar"/ oraz adiutantem i łącznikiem ppor. Józefa Guzendy "Pszczoły" - komendanta Placówki "Sosna II".


Wypełniał powierzone mu obowiązki, zajmował się kolportażem prasy konspiracyjnej i uczył się, chcąc złożyć egzamin dojrzałości.

Aktywnym członkiem ZWZ - AK był Jan Nowiński, szwagier Tadeusza Słowika, przedwojenny student Politechniki Lwowskiej. Dzięki kontaktom Nowińskiego, aresztowanego przez Niemców w ostatnich dniach ich okupacji tutaj i zamordowanego w obozie w Buchenwaldzie, Tadeusz Słowik złożył egzamin dojrzałości w dniu 4 lipca 1943 roku przed Państwową Komisją Egzaminacyjną "Kuźnica" utworzoną przy Komendzie Inspektoratu AK Rzeszów. Wkrótce potem skończył także akowski kurs Szkoły Podchorążych, prowadzony przez ppor. Bolesława Nazimka.

W jesieni 1944 roku, po przybyciu armii radzieckiej uciekł przed aresztowaniem. W styczniu 1945 roku wstąpił do LWP nie przyznając się do przynależności do AK i do kursu Podchorążówki. Został skierowany do Oficerskiej Szkoły Podchorążych nr 1 w Krakowie i uczył się tam przez ostatnie miesiące II wojny światowej. Potem służył w różnych jednostkach wojskowych i przerabiał różne kursy Dokształcania Oficerów - awansował od stopnia podporucznika do majora. Mieszkał przeważnie w Warszawie, ożenił się, został ojcem dwojga dzieci. Tak było do kwietnia 1952 roku.

W kwietniu 1952 roku mjr Tadeusz Słowik został aresztowany pod zarzutem nie przyznania się do przynależności do AK i działania na szkodę państwa. Stanął przed sądem. W tym czasie jednak, po śmierci Józefa Stalina, sądy komunistyczne działały już nieco łagodniej i mjr Tadeusz Słowik został skazany na pozbawienie stopnia oficerskiego, na półtora roku więzienia i pozbawienie na ten czas praw obywatelskich.
Tadeusz Słowik odbyły karę więzienia. Gdy wyszedł na wolność w końcu 1952 roku, podjął pracę w Warszawskich Zakładach Młynarskich.

Po przewrocie w październiku 1956 roku starał się o anulowanie odbytej kary i o przywrócenie mu stopnia oficerskiego. Przywrócono mu stopień majora. W 1960 roku dostał pracę w Komitecie Tele i Radiotechnicznym i stamtąd przeszedł w 1978 roku na emeryturę. Za uczciwą pracę otrzymał Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi oraz inne odznaczenia.

W 1989 roku dostał także rozkazem MON awans na podpułkownika. Syn pana Tadeusza również służy w wojsku i jest podpułkownikiem. Córka skończyła Akademię Rolniczą, Tadeusz Słowik mieszka w Warszawie, ale Nienadówka i Sokołów - związane z jego dzieciństwem i młodością - zawsze są mu bliskie.

Halina Dudzińska


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013