Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Ruch Światło - Życie


w parafii Nienadówka

Ks. Prał. Tadeusz Wołosz

Minęło 20 lat od czasu kiedy to Społeczny Komitet Obchodów 400-lecia parafii Nienadówka zebrał wiele materiałów dotyczących wsi i jej mieszkańców. Nie wszystkie pewno ujrzały światło dzienne, na szczęście przetrwały i dziś możemy je przedstawić na naszej stronie. Ruch Światło - Życie to katolicka organizacja młodzieżowa. W parafii Nienadówka została założona przez ks. Tadeusza Wołosza, on też na prośbę SKO opisał jak organizacja
powstała i o początkach jej działalności. Jeżeli znajdzie się ktoś z członków Ruchu wymienionych w tekście i zechce się podzielić swoimi wspomnieniami czy zdjęciami chętnie je zamieszczę.


I. Powstanie i historia ruchu.

Inspiratorem Ruchu, największym autorytetem i ojcem duchownym przez lata był Ks. Franciszek Blachnicki.

Kiedy w latach 5o—tych w Polsce rozwiązano szereg organizacji i stowarzyszeń kościelnych, Ks. Franciszek Blachnicki dostrzegł potrzebę wychowania elit apostolskich. Pragnął przygotować ludzi, którzy w przyszłości mogliby rozbudzić tak zwane masowe duszpasterstwo.

Od pracy z ministrantami, organizowanie Oaz Dzieci Bożych, poprzez żywy różaniec z dziewczętami, godzinę religijną dla młodzieży i wczasy rodzin - stopniowo kształtował się program pracy duszpastersko - apostolskiej Ks. Blachnickiego. Pracę tę prowadził w diecezji katowickiej. Były to lata 1954 - 60.

W 1957 roku w ramach akcji przeciwalkoholowej powstała Krucjata Wstrzemięźliwości, która w trzy lata później została zlikwidowana przez Służbę Bezpieczeństwa i Prokuraturę.

Osoby w niej zaangażowane znalazły schronienie w Krościenku koło Szczawnicy, które z czasem stało się siedzibą centrali ruchu oazowego. Ks. Blachnicki na krótko trafił do więzienia.

W 1963 roku po kilkuletniej przerwie wznowiono prowadzenie rekolekcji metodą oazową wśród młodzieży szkół średnich - Oaza Nowego Życia. Stopniowo dołączyli się do młodzieży alumni seminariów duchownych księża, siostry zakonne, młodzież pracująca, dorośli,rodziny.

Ruch ten został nazwany Ruchem Żywego Kościoła.

W 1973 roku Ks. Kardynał Karol Wojtyła oddał oazę pod opiekę Niepokalanej Matce Kościoła. W 1976 roku na I Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu postanowiono przyjąć nazwę: Ruch Światło - Życie

Podstawowym założeniem ruchu stało się wychowanie Nowego Człowieka wolnego od zniewoleń, na co dzień realizującego wskazania Ewangelii. Wychowanie dobrych świadomych chrześcijan odpowiedzialnych za Kościół, za świat.

II. Powstanie Ruchu Światło - Życie w parafii Nienadówka


Parafię Nienadówkę objąłem końcem czerwca 1976 roku i pracowałem do kwietnia 1979 roku. Ówczesny proboszcz Ks. Kanonik Edward Stępek prosił by zająć się ministrantami i młodzieżą. Ministranci Szkół średnich mieli oddzielnie spotkania. W wielu parafiach działały już grupy oazowe wśród młodzieży. Po stanowiłem zorganizować taką grupę w parafii. Na spotkanie ministrantów poprosiliśmy dziewczęta Szkół średnich. Przyszło kilka. Na następne spotkania przyprowadziły swoje koleżanki i powoli tworzyła się grupa oazowa. Było w grupie blisko 30 osób.

Należeli
Ministranci:

Krzanowski Jan
Krzanowski Leszek
Maziarz Krzysztof
Maziarz Tadeusz
Jarosz Stanisław
Nowak Marian
Pikor Tadeusz
Budzyń Stanisław
Budzyń Wojciech
Gielarowski Józef
Kwolek Janusz

Dziewczęta:

Ożóg Anna
Nowak Elżbieta
Krzanowska Maria
Bełz Urszula
Maziarz Halina
Nowak Genowefa
Pikor Zofia
Prucnal Anna
Prucnal Halina
Ożóg Stanisława
Ożóg Czesława
Rzemień Zofia
Szczygieł Wiktoria
Biernat Celina
Lepianka Anna
Wilk Wiesława

Spotkania odbywały się w niedzielę. Miały na celu:

- rozmodlić się, modlić się Słowem Bożym
- poznawać Chrystusa i Jego Ewangelię - żyć nią na co dzień
- uczyliśmy się piosenek ewangelicznych (śpiewniki pisałem na maszynie)
- przy końcu spotkania coś na wesoło - często bawił nas Tadziu Maziarz.

Oaza nie tylko się modliła, ale włączała się w życie parafialne. Przygotowywała różne nabożeństwa. Powstał mały teatrzyk, który skeczami bawił, rozweselał.
Po 14 latach już wszystkiego nie pamiętam.
Były spotkania z Rodzicami Oazy i Ministrantów - część pobożna i część wesoła.

- Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej - oaza wykonywała śpiewy.
- W okresie Bożego Narodzenia kolęda z Herodem.
- przeprowadzenie drogi krzyżowej
- nabożeństwo powołaniowe
- Męka współczesna "Pochód cierpiącej ludzkości"
- Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki
- Opłatek, święcone
- imieniny Księdza Proboszcza
- Pomagali w prowadzeniu pielgrzymki do Leżajska - 2 razy
- Nabożeństwo w Sanktuarium Matki Bożej leżajskiej
- Hołd Matce Bożej w imieniu parafii Nienadówka
- Młodzież oazowa pomagała Siostrze Cecylii w przygotowaniu szopki, grobu, dekoracji kościoła na różne uroczystości.

Długo wspominaliśmy udany kulig przez lasy nienadowskie do Przewrotnego. Spotkanie przy ognisku na polanie, pieczenie kiełbasy, śpiewanie piosenek.

Przyjaciółką oazy była Siostra organistka Kazimiera Piechowska, która pomagała w przygotowaniu śpiewu liturgicznego, uczyła nas piosenek religijnych.
Młodzież oazowa uczestniczyła we Mszy św. w dni powszednie przystępowała co miesiąc do spowiedzi i Komunii św.

Na pewno to wszystko pomagało im być lepszym człowiekiem,dobrym dla innych. Niektórzy z nich są dzisiaj kapłanami: Ks. Krzysztof Maziarz, Ks. Marian Nowak - pracują w diecezji sandomierskiej, Ks. Tadeusz Pikor - pracuje w Przemyślu.

Jest Siostra zakonna - Elżbieta Nowak - Służebniczka.
Wielu z nich jest dzisiaj dobrymi parafianami,dobrymi ojcami,matkami.

Zmarły Ks. Kanonik Edward Stępek cieszył się tą młodzieżą, bo się udzielali, pomagali w parafii, a niektórzy z nich jak mówił zmienili się na lepszych.

Wielu z nich brało udział w I pielgrzymce pieszej Rzeszów - Jasna Góra. Zachęcali innych i tak co roku coraz więcej ludzi z Nienadówki brało udział w pielgrzymce z Rzeszowa do Częstochowy; Widziałem to na własne oczy, bo przez wiele lat brałem udział i prowadziłem grupy.

Po moim odejściu z Nienadówki do Czeluśnicy, już na parafię samodzielną, moi następcy księża katecheci prowadzili nadal grupę oazową.

Społeczny Komitet Obchodów 400-lecia wsi Nienadówka zwrócił się z prośbą bym napisał o powstaniu Ruchu Światło - Życie w parafii Nienadówka. Spełniam prośbę.

Niech to wspomnienie będzie zachętą dla wszystkich uczestników grupy oazowej do dobrego życia. Niech sobie przypomną dawne rozważania, że mam być nowym człowiekiem, dobrym człowiekiem, Bożym człowiekiem.

Niech dobrze pracują wśród ludu Bożego jako kapłani i Siostry zakonne, niech dobrze prowadzą swoje rodziny jako ojcowie i matki i jako dobre rodziny przyczyniają się do odnowy parafii i Kościoła.

Dla współczesnej młodzieży czytającej książkę "Historia Nienadówki" niech będzie zachętą do tworzenia "Wspólnot oazowych" do życia według ideałów jakie ukazał nam Chrystus nasz Zbawiciel.

Ks.Tadeusz Wołosz

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013