Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Parafia nienadowska


  • parafia Nienadówka
  • p.w.: Św. Bartłomieja Apostoła
  • parafia erygowana: 1601 r.
  • Adres: Nienadówka 711
  • 36-052 Nienadówka
  • tel. 17 771 23 23
  • 17 771 22 52 - wik.
  • gmina: Sokołów Młp., powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie
  • proboszcz: Ks. Józef Galant, RM


(..) Pod rokiem 1564 mówi się o profanacji przez protestantów. Wyznanie protestanckie ówczesnych właścicieli miasteczka: Pileckich i Stadnickich, które przyjęli w połowie XVI w. przyczyniło się do upadku fundacji, wtedy też duchacy opuścili przytułek i kościół. W czasach Reformacji w zabudowaniach prowadzono prawdopodobnie sierociniec dla dzieci mieszczan łańcuckich. Gdy nowe prądy religijne przeminęły i Łańcut wrócił na łono rzymskiej wiary kościółek został odnowiony i ponownie erygowany pod zmienionym wezwaniem św. Rocha. (..)

Poniżej przeczytamy o fakcie wybudowania kościoła w Nienadówce, który pozostawał bez proboszcza przez kilkadziesiąt lat, źródła nie mówią dlaczego, ale zastanawia mnie fragment, (ten powyżej) znaleziony na stronie http://podkarpackahistoria.manifo.com, czy zawirowania protestanckie, rodu Pileckich nie przyczyniły się do opóźnienia powstania parafii i zawitania pierwszego proboszcza ks. Stanisława Woszczyńskiego dopiero w roku 1603. ?


Parafia - fundatorowie
Mimo wybudowania w połowie XVI wieku na terenie dzisiejszej Nienadówki kościoła, parafia utworzona została tu dopiero kilkadziesiąt lat później, już na początku wieku XVII. Brak bliższych danych na temat organizacji i przebiegu pracy duszpasterskiej w tym akurat okresie. "A dalej od założenia kościoła, czy byłoby to niewiadome przez kogo parafia była zarządzana i czyżby była własnością parafian ? Żadnego świadectwa starożytność o tem nie zostawiła" - odnotował w historycznym opracowaniu " Na wieczną rzeczy pamiątkę" Ks. Stanisław Radziejowski, miejscowy proboszcz w latach 1775-1801. Może nienadowska świątynia stanowiła wówczas kościół filialny parafii Łąka.

Fundatorem parafii w Nienadówce była dziedziczka sokołowskiego dominium Anna z Pilczy, wraz ze swoim mężem Krzysztofem Kostką. Akt erekcyjny, wydano w siedzibie państwa Kostków - pałacu łąckim, nosi datę 14 września 1601 r.(w święto Podwyższenia Krzyża)

Czytamy w nim m.in.: W imię Pańskie. Amen. Wszystkie ludzkie czyny odchodzą w zapomnienie, jeżeli nie zostaną zapisane w pomnikach literatury. dlatego my" Krzysztof Kostka ze Stangenbergu w województwie pomorskim wraz z najdroższą małżonką Anną z Pilczy dziedziczką w Łące i Nienadówce, oznajmiamy, że uważamy, iż należy umocnić i wyposażyć kościół parafialny wzniesiony w naszej posiadłości Nienadówce pod wezwaniem św Bartłomieja. Pragnąc by we wspomnianym kościele wzrastała cześć Boża i zawsze trwała, po uprzednim zastanowieniu, ufni radą przyjaciół, w zamian za cierpliwość obecnego proboszcza Stanisława Woscinusa, stosownie do okoliczności wyposażamy i umacniamy ...

Probostwo nienadowskie aktem tym otrzymało 1.5 łana pol, wolny przemiał zboża w młynie, oraz pozwolenie na pobieranie drzewa z lasu dominium zarówno do celów budowlanych jak i opałowych, a także swobodny wypas bydła. Dokument określa nazwiskiem sąsiadów, granic majętności. Łany plebańskie od północy graniczyły z gruntami dworskimi w Trzebusce, na południu dochodziły zaś do samego Cisowca.

Fundatorowie parafii zastrzegli sobie prawo patronatu oraz prawo przydzielania proboszcza dla siebie i swoich następców. ponadto zobowiązano każdorazowego proboszcza do odprawiania dwóch Mszy św. w tygodniu: jedną za dusze grzeszników i drugą - za zmarłych fundatorów parafii. Postanowiono w tekście aktu erekcyjnego, że rządca parafii do tego zobowiązany pod kara wieczystej klątwy" Obowiązek ten zmienił w 1714 r. biskup przemyski Jan Kazimierz Bokum. Odtąd za fundatorów parafii odprawiać miano jedną Mszę św. w ciągu roku.

Nowo erygowana parafia Nienadówka obejmująca prócz samej Nienadówki również Stobiernę- Krzywe, Trzeboś i Medynię, właczona została do dekanatu rzeszowskiego diecezji przemyskiej. Wkrótce jednak (1603 r.) utworzono nowy dekanat sokołowski, w którym obok szeregu bliższych i dalszych parafii, znalazła się też nienadowska. Dziekanem mianowany został Adam Podgórny z Sokołowa. Taki stan organizacyjny przetrwał 27 lat. W 1630 r., dokonano reorganizacji wewnętrznego podziału tej części przemyskiej diecezji znosząc dekanat sokołowski, a w to miejsce tworząc nowy leżajski. Trzeba było upływu trzystu - bez mała - lat, by dekanat sokołowski powrócił. Nastąpiło to w 1921 r,, a jego pierwszym dziekanem mianowano ówczesnego nienadowskiego proboszcza ks. Ludwika Bukałę. Od tego momentu parafia w Nienadówce nieprzerwanie pozostaje w sokołowskim dekanacie. Na przestrzeni wieków zmieniła się jej rozległość i wielkość. Najpierw odłączyła się Stobierna - Krzywe, gdy w 1789 r. Benedykt Grabiński ufundował w Sobiernej parafię, następnie odeszły Trzeboś i Medynia (w 1795 r.) zaś w czasach współczesnych część Trzebuski, gdzie erygowano w 1988 odrębną parafię. Ostatnio zaś parafia w Nienadówce zmieniła wraz z dekanatem przynależność diecezjalną. Od 25 marca 1992 r. pozostaje cząstką nowej diecezji rzeszowskiej.

Edward Winiarski

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013