Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Koło Łowieckie "Sokół"


Myśliwi z Nienadówki

Łowiectwo w obecnym kształcie ma stosunkowo krótką historię, zaś historia "łowów" (inaczej polowania) sięga epoki człowieka pierwotnego, wtedy polowanie było jedną z najważniejszych czynności ludzi przez wiele tysiącleci. Nie było wówczas pojęcia "własności" i zwierzyna była niczyja.

Nie będziemy sięgać aż tak daleko, wspomnimy czasy kiedy każda sztuka szaraka miała właściciela, a strzelać mogli do Niego ludzie, których patronem był św. Hubert
Początki - było ich czterech
Brak wiadomości o legalnych działaniach łowieckich ludzi z Nienadówki przed wojną, sprawia, że umowne jego początki umieścimy na czas powojenny. W swoich wspomnieniach Czesław Olszowy pisze - 5 I 1947 r. 20-osobowa grupa adeptów myślistwa odbywa zebranie organizacyjne i postanawia wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z wnioskiem o zarejestrowanie stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Myśliwych „Knieja” z siedzibą w Kolbuszowej.

Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd w składzie:
  • Ignacy Ruczyński - prezes Koła

  • Zdzisław Wasilewski -wiceprezes

  • Józef Frączek - sekretarz

  • Roman Lenczowski - skarbnik

  • Franciszek Pikulski - gospodarz Koła

  • Piotr Jadach - - łowczyWniosek wraca do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej / adnotacją „POUFNE”: „Urząd Wojewódzki zwraca akta sprawy przedmiotowej celem porozumienia się z PU.B.P. (Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego) w sprawie wyeliminowania niektórych osób spośród członków założycieli ww. stowarzyszenia”.

Wydane przez Wojewodę Rzeszowskiego zezwolenie nosi datę 8 I 1947 r. Kolejne etapy formowania się ówczesnego Koła „Knieja” (dzisiejsze „Borek”) spiętrzone były trudnościami organizacyjnymi, wynikającymi między innymi stąd, że faktycznym „koordynatorem” działalności łowieckiej i organizacyjnej był ówczesny P.U.B.P. Ta polityczna instancja decydowała personalnie o przyjęciach. Wielu kandydatów z terenu powiatu, którzy wykazywali chęć wstąpienia do PZŁ i wolę działania, po tzw. ideologiczno - społecznym prześwietleniu nie zostało dopuszczonych do łowiectwa już w czasie zawiązywania tego stowarzyszenia, jak też - w późniejszym okresie-przy zakładaniu następnych kół łowieckich.

Faktyczna rejestracja Koła nastąpiła po tych „prześwietleniach” ('VI 1949 r. W Kole zatwierdzono wtedy dziewiętnastu członków z całego powiatu kolbuszowskiego, a nie - jak zakładał pierwotny wniosek - tyluż członków z samej Kolbuszowej. Byli nimi: inż. Stanisław Niezgoda, Stanisław Janikowski, Henryk Augustynowicz, Piotr Jadach, Marian Szpunar, Michał Jadach, Władysław Sondej, Franciszek Matuła, Władysław Tupaj, Piotr Grochala, Józef Dec, Marcin Sieńko, Michał Dolecki, Józef Sondej, Ludwik Brusik, inż. Józef Młyński. Wśród Nich znajdujemy trzech ludzi z Nienadówki:
  • Jan Bełz - podłowczy na gminę Sokołów - Nienadówka

  • Szczepan Ożóg- rolnik

  • Sebastian Wójcik-rolnik

Imienny spis datowany 28 VI 1953 informuje Nas, że członkiem komisji rewizyjnej był Sebastian Wójcik, pojawia się też w kole kolejny nienadowianin:
  • Szczepan Pietryga - urzędnikpowiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie


1954 - Powstanie Koła Łowieckiego „Sokół” w Sokołowie Młp.


Trudno dziś dociec co legło u podstaw rozłamu, co powodowało, że z 36 członków, aż 15 postanowiło odejść ze starego koła i zawiązać nowe ? Być może odwieczne animozje pomiędzy tymi dwoma miasteczkami dały znać o sobie, a być może zupełnie inne. Grupa ta, której przewodził człowiek z Nienadówki, łowczy gminny Jan Bełz zebrała się na założycielskim spotkaniu które odbyło się 26 V 1954 r. Zebranie zakończyło się wybraniem zarządu i nazwy koła. W głosowaniu jawnym , jednogłośnie wybrano przewodniczącym Jana Bełza, w podobnym stylu przeszła zaproponowana przez Niego nazwa "Sokół". Data 26 V 1954, widnieje również na wniosku do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Rzeszowie i ona powinna być obowiązującą datą powstania.

Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd w składzie:
  • Jan Bełz - przewodniczący (Nienadówka)

  • Władysław Ożóg - sekretarz

  • Ludwik Cisek - skarbnik

Pozostali członkowie koła pochodzący z Nienadówki
  • Sebastian Wójcik

  • Szczepan Pietryga

  • Szczepan Ożóg

W 1955 roku członkiem koła został kolejny nienadowiak:
  • Marcin Krzyśko

W roku 1968 dołączył do Nich:
  • Władysław BełzPoniżej wykaz członków koła na przestrzeni lat 1954 - 1998

Z lat 70`tych autorowi wspomnień utkwiły szczególnie polowania dewizowe. Wspaniałe wieczory spędzane na dyskusjach podczas przygotowanych do przyjęć, dość mocno zakrapianych alkoholem. Na pewno to był ciekawy wątek w życiu myśliwych, ale też i te polowania dawały im sporo do myślenia skoro na jednym z zebrań podjęto uchwałę o zaniechaniu organizowaniu polowań dewizowych. Zagraniczni łowcy, pozostawili po sobie jedna niezbyt miłe wspomnienia. Cypryjczycy, którzy mieli strzelać do kuropatw, strzelali do „wszystkiego, co się rusza” ich ofiarami były najczęściej zające będące w tedy w okresie ochronnego. Cóż, ci co znają realia cypryjskie wiedzą, że mogli po prostu nie odróżniać kuropatwy od zajęcy, zresztą ten ostatni większy trochę to i łatwiej trafić. Ostatnimi dewizowymi myśliwymi o których pisze - Czesław Olszowy - byli Włosi, którzy polowali na terenach łownych jednego z sąsiedzkich Kół, a u nas wykupili dwa dni polowań na kuropatwy. Koło łowieckie zajęło się jak dawniej odławianiem żywych zajęcy, których sprzedaż stanowiła główne źródło dochodu Koła.
W latach 70`tych, wstąpiło do Koło trzech nienadowiaków:
  • Stanisław Motyl w 1975 r.

  • Julian Pikor w 1978 r.

  • Ryszard Tracz w 1979 r.


W październiku 1980 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Wybrano Zarząd, w Komisji Rewizyjnej zasiadało dwóch nienadowiaków:
  • Władysław Bełz

  • Julian Pikorpowiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie


13 XII I981 roku został ogłoszony stan wojenny. Obowiązujące zarządzenia zabraniały przechowywania broni w swoich domach. Myśliwi musieli ją zdeponować na komisariatach Milicji Obywatelskiej. Kiedy twardy rygor stanu wojennego zelżał, po jakimś czasie zwrócono broń ich właścicielom. W latach 80`tych nie bez pomocy władz centralnych, zmieniła się też struktura Kół łowieckich. Komitet Centralny PZPR, zwrócił uwagę na elitarność łowiectwa w Polsce i na trudności związane z przyjmowaniem nowych członków. Władze łowieckie zmieniły kryteria, które ułatwiły wstępowanie nowych członków do PZŁ. Zmiany w kole "Sokół" nastąpiły w 1983 roku, kiedy to zmarł dotychczasowy prezes Stanisław Ożóg. Nowo wybrane władze koła, któremu prezesował Stanisław Bąk otworzyło się szerzej dla nowych członków, zwłaszcza młodych. Z Nienadówki w roku 1986 wstąpił do koła:
  • Stanisław WójcikW roku 1983 w maju Koło obchodziło 30-lecie swojego istnienia. Jak widać niezbyt dokładnie liczono lata istnienia, Koło przecież powstało w 1954 roku. Obchody jubileuszowe, te jak i kolejne motywowały leśną brać do działań społecznych i środowiskowych. Z okazji obchodów 35-lecia zrodziła się np. inicjatywa wybudowania w lesie w Turzy pomnika św. Huberta i tablicy upamiętniającej powstanie Koła „Sokół” Członkowie Koła wraz ze swoimi rodzinami wzięli udział w uroczystościach, mszy św. odprawionej w kościele parafialnym w Sokołowie Młp. w intencji zmarłych i żyjących myśliwych z Koła „Sokół”. Pamiątkową tablicę, poświęcił wcześniej ks. proboszcz Edward Stępek z Nienadówki. Tablica ta została następnie wmontowana w pomnik. Inicjatywie budowy pomnika przewodniczyli myśliwi z Nienadówki. Plac okalający pomnik jest do dziś miejscem zbiórek przed i po polowaniach biorących w nich udział myśliwych.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Obchody 40`lecia koła zaczęto planować już w roku 1991, data zaplanowana na tą uroczystość to 6 czerwca 1992. Z tej to okazji zostały nadane członkom koła odznaczenia łowieckie Z Nienadówki Brązowy Medal Zasługi otrzymał:
  • Władysław Bełz


Zmiana pokoleniowa w gronie myśliwych, zmieniała też ich podejście do pewnych spraw, już nie wystarczały zbiórki pod gołym niebem na leśnej polanie. Na początku lat 90`tych przy okazji jakiegoś spotkania przy ognisku, padła śmiała i ciekawa propozycja budowy domku myśliwskiego. Pomysł zaczęto realizować w roku 1993, prace trwały pod okiem komitetu, którego członkami zostali:
  • Julian Pikor mieszkaniec Nienadówki

  • Marian Prucnal pochodzący z Nienadówki, mieszkaniec Sokołowa Młp.powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Marian Prucnal był współtwórcą projektu domku, który stanął w Lipnicy. Budowę ukończona własnymi siłami a jego uroczyste otwarcie nastąpiło pod koniec 1993 roku. Lata 90`te to czas zmian nie tylko w Polsce ale i zawirowania w Kole Łowieckim, różnice zdań, nie zakłócały chyba jednak bardzo współpracy, kolejnym przedsięwzięciem była budowa zalewu w Lipnicy wybudowanego z własnych funduszy i w czynie społecznym.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


powiększ zdjęcie Kolejny adept myślistwa z Nienadówki wstąpił w szeregi Koła w roku 1996, był Nim:
  • Mirosław SzczygiełPrace przy wykończeniu domku myśliwskiego i budowie zalewu zbiegły się z przygotowaniami do kolejnego jubileuszu, tym razem 45`lecia. Powołano komitet obchodów rocznicy i fundacji sztandaru. W jego składzie znalazł się pochodzący z Nienadówki Marian Prucnal. Sprawa sztandaru przewijała się już w rozmowach wcześniej jednak ostateczną decyzję podjęto w 1997 roku, cel został zrealizowany.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


W tymże roku, zmarł śmiercią tragiczną członek Koła, mieszkaniec Nienadówki Stanisław Wójcik. Członkiem koła był od 1986 roku, został pożegnany przez swoich kolegów, znajomych i rodzinę na cmentarzu w Nienadówce

powiększ zdjęcie


Poniżej, wykaz członków Koła "Sokół" mieszkańców Nienadówki, w wykazie tym nie ma pana Mariana Prucnala, który obecnie jest mieszkańcem Sokołowa Młp. Być może brakuje tam i innych nazwisk, którzy wstąpili do koła później niż wykaz powstał. Brak również w wykazie dat śmierci Juliana Pikora i Stanisława Motyla, którzy dołączyli do wcześniej zmarłych towarzyszy polowań.

Lp.

Imię Nazwisko

d. urodz.

d. wstąp.

d. śmierci

1

Jan Bełz

1908

1954

1969

2

Sebastian Wójcik

brak daty

1954

1966

3

Szczepan Pietryga

1912

1954

1978

5

Szczepan Ożóg

1902

1954

1978

6

Marcin Krzyśko

1902

1955

1968

7

Władysław Bełz

1938

1968

8

Stanisław Motyl

1938

1975

9

Julian Pikor

1938

1978

10

Ryszard Tracz

1951

1979

11

Stanisław Wójcik

1952

1986

1997

12

Mirosław Szczygieł

1972

1996powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Kilka zdjęć członków koła "Sokół z lat 2000 - 2013

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Na podstawie materiałów zebranych przez Elę Motyl w Nienadówce i wspomnień Czesława Olszowego, wydanych pod tytułem: Koło Łowieckie "Sokół"

Write a comment

Comments: 1
 • #1

  Karolina (Thursday, 27 September 2018 10:31)

  Dzień dobry, mam do sprzedania żołędzie. 1 kg za 3 zł. Proszę o kontakt pod nr tel 603 931 140.


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013