Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Edward Winiarski


dziennikarz, działacz, historyk

Wspomnienie

powiększ zdjęcie Urodził się 22 lutego 1959 roku w Sokołowie Małopolskim. Był synem Stanisława i Stanisławy Winiarskich. Całe swoje życie mieszkał w Nienadówce Górnej tu też rozpoczął swoją edukację w szkole podstawowej im. Marii Konopnickiej nr.2, którą ukończył w 1974 roku.

Następny etap to Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Nienadówce, szkoła ta działała przy szkole podstawowej nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza.


powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Szkoła zasadnicza była jakby filią Technikum Rolniczego w Werynii, co sugeruje pieczątka na świadectwie. Technikum Rolnicze w Werynii było kolejnym szczeblem edukacyjnym Edwarda Winiarskiego. Tytuł "Technika rolnika" uzyskał po trzyletniej nauce i zdaniu egzaminu dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Poniżej zamieszczam otrzymany odpis świadectwa dojrzałości.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Po szkole średniej, w roku 1982 ukończył szkołę podoficerską w Lublinie, a służbę wojskową pełnił w Sandomierzu.


powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Wykształcenie wyższe zdobywał na Krakowskiej Akademii Rolniczej, specjalizacja: ekonomika rolnictwa. W 1989 roku rozpoczął pisanie pracy magisterskiej pt: "Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne Zespołowego Gospodarstwa Rolnego w Tyczynie, w województwie rzeszowskim"


powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Pracę obronił z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Edward Winiarski studiował również filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej i prawo na Uniwersytecie Jagielońskim.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Pracę zawodową rozpoczął 4 czerwca 1984 r. w Zakładzie Rolno-Przemysłowym IGLOPOL w Rzeszowie, na stanowisku: mistrz Wydziału Usług i Eksploatacji. Funkcją tą pełnił do 30 listopada 1986 r. Od nowego roku 1987 objął stanowisko dyrektora Zespołowego Gospodarstwa Rolnego SKR w Tyczynie, k. Rzeszowa, którą sprawował do dnia likwidacji tej jednostki - 30 czerwca 1991 r. Następnie pracował jako księgowy w sekcji księgowości SKR do dnia 31 października 1997 r.25 września 1989 roku Edward Winiarski został członkiem partii założonej w tym samym roku. Partia nosiła nazwę Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy (ChDSP). W wyborach czerwcowych w 1989 kandydaci stronnictwa bez powodzenia ubiegali się o mandaty poselskie i senatorskie, startując w większości jako konkurenci dla przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego. Poniżej legitymacja członkowska i zaproszeniedo Sejmu na spotkanie Forum myśli katolicko - społecznej.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Publicystyka

 Od początku lat 90tych, niezależny publicysta - współpracownik rzeszowskiego dziennika NOWINY oraz tygodników SAN, REWERS, ŹRÓDŁO, WSPÓLNOTA, zamieszczający na łamach wymienionych pism materiały prasowe, poświęcone zagadnieniom społeczno-gospodarczym, w tym problemom rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska. Autor wielu artykułów i tekstów, które publikował w lokalnej i nie tylko prasie. Jego artykuły, czy biografie ludzi z Nienadówki i jej okolic ukazywały się w Gazecie Wyborczej, Nowinach, Super Nowościach, w miesięczniku Nasz Dom i Kurierze Sokołowskim. Był również członkiem Zespołu Redakcyjnego Magazynu Społeczno-Kulturalnego NADWISŁOCZE, wydawanego w Mielcu przez Agencję Wydawniczą "Promocja"


powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


Przeszukując archiwa Nowin natknąłem się na sporą ilość artykułów Edwarda Winiarskiego i trudno by było je tu umieścić,spotkacie je jednak na pewno w innych opracowaniach na stronie. Tu zamieszczę jeden, który wydał mi się nietypowy jak na zainteresowania autora. Jest to, artykuł - wywiad, z 8 IX 1997 roku, z panią Anetą Beatą Kręglicką, byłą Miss World`89.
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Poeta, fraszko pisarz, prozaik. Publikował swoje utwory na łamach prasy i w czasopisma społeczno - kulturalnych.
Autor tomików fraszek i aforyzmów.

Laureat wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursów literackich, m.in.

- I Nagroda w Polonijnym - Konkursie Literackim "Na polonijnym szlaku" (1991)
- II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim “Moja wioska" (2000)
- Nagroda XXX VI Łódzkiej Wiosny Poetów im. Macieja Józefa Kononowicza.
- III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Fraszkę "Prawo na wesoło"
- III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "O laur Sarbiewskiego" (2005)

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcieEdward Winiarski - Kilka wierszy


Od początku

Od początku
Na naszej stronie dzięki uprzejmości Edwarda Winiarskiego możemy przedstawiać jego opracowania wszystkim zainteresowanym. Poniżej mały zbiór jego prac, który postaramy się uzupełniać w miarę możliwości.

Społeczny Komitet obchodów 400 lecia wsi Nienadówka


W roku 1994, w Nienadówce zawiązał się Społeczny Komitet Obchodów. Była to grupa 20 osób, które miały za zadanie przygotować to wielkie święto jakim było 400 lecie wsi. Edward Winiarski stanął na czele komitetu jako jego przewodniczący. Zarys i plan działań komitetu został przedstawiony w I Nr. (1994) tzw. "Jednodniówki okazjonalnej - Goniec Nienadowski". Nr. II tegoż pisemka dotarł do mieszkańców w kwietniu 1995 roku. Przedstawiał już dokładny program obchodów, ważne daty i wydarzenia z życia Nienadówki, wiersze itp. Poniżej można zapoznać się z obydwu numerami tego historycznego pisemka: Staraniem komitetu został wydany drukiem, tomik wierszy o Nienadówce, miejscowych poetów ludowych. Wyboru wierszy dokonał i z redagował przewodniczący komitetu Edward Winiarski, opracowaniem graficznym tomiku zajął się pochodzący z Nienadówki, artysta grafik - Stanisław Ożóg. Polecam ich pracę poniżej:

Działalność samorządowa i społeczna

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
Zaangażowanie społeczne Edwarda Winiarskiego w poprzednich latach zaowocowały podczas wyborów samorządowych w dniu 11 październik 1998 roku. Dzięki głównie głosom współmieszkańców wybrany został Radnym Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Po ukonstytuowaniu się Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., po głosowaniu został jej Przewodniczącym. Funkcję tę pełnił przez całą III kadencję (1998-2002).
powiększ zdjęcie

fot: Kurier Sokołowski (2001)Na dalsze losy Edwarda Winiarskiego jako samorządowca s pewnością miała reforma oświaty w Polsce, a w szczególności sprawa sporu o szkoły gimnazjalnych w Nienadówce. Władze gminne ze względów finansowych optowały za jednym gimnazjum, które miało być w Nienadówce Górnej.
Mieszkańcy, głównie jej dolnej części podjęli walkę o drugie gimnazjum (Szk. Nr. 1) Pewno każda ze stron miała swoją rację, ale to mieszkańcy wygrali. Walka o Gimnazjum (1999) Gimnazjum nr. 1 w Nienadówce Dolnej powstało, a zadowoleni rodzice wystsowali podziękowanie za zaangażowanie pana E> Winiarskiego w polubowne zażegnianie sporu. Ostatnie zdanie warte przypomnienia i zapamiętania: Pańska postawa świadczy, że można budować wytrwale pojednanie, a nie rozpalać ogniska nienawiści.

Ta głośna sprawa zaważyła na jego dalszych losach, szczególnie musiało go dotknąć, główne hasło protestujących umieszczone na transparencie: "Najbardziej uciska, lud poddany, władca z ludu wybrany". To jedna z fraszek napisanych przez Edwarda Winiarskiego. Mały chichot historii, choć pewno fraszka aktualna do dziś i to nie tylko w Nienadówce. Edward Winiarski zakończył karierę samorządowca w gminie Sokołów Młp., na III kadencji. W kolejnych wyborach samorządowych (2002) dostał od mieszkańców czerwoną kartkę, wybrali innych...


 Ostatnie lata nie były zbyt łaskawe dla Edwarda Winiarskigo, pisał jak dawniej do gazet jednak po datach artykułów widać, że co raz trudniej było mu znaleść chętnych na nie. Powstawały kolejne fraszki, wiersze. Z materiałów które zgromadził można wywnioskować, że jego marzeniem było napisanie i wydanie książki o Nienadówce. Może świadczyć o tym pomyśle spis jej treści. Miała się składać z 18 rozdziałów, część z z nich jest już szerzej znana, cóż na resztę zabrakło czasu i może wsparcia.Edwardowi Winiarskiemu pomimo kontrowersyjnej często postawy należy się szacunek i pamięć. Nikt w ostatnich latach nie pisał tyle o historii Nienadówki i jej mieszkańcach. Z pewnością działał również na rzecz jej dobra, choć nie zawsze był w tym dobrze rozumiany.

Edward Winiarski zmarł 16 sierpnia 2015 roku przeżywszy 57 lat. W ostatniej jego drodze, towarzyszyła mu dość liczna grupa żałobników. Wśród nich znalazł się również były burmistrz Sokołowa Młp., z okresu kiedy razem współpracowali dla dobra miasta i gminy.

Spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Nienadówce.
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcieSerdeczne podziękowania dla rodziny zmarłego Edwarda Winiarskiego, za udostępnienie materiałów i zdjęć na potrzeby naszej strony. Materiały te postaramy się wkrótce udostępnić wszystkim, którzy odwiedzają naszą stronę.

opr. Bogusław Stępień

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Mariusz (Tuesday, 16 May 2017 13:04)

    Wybitny człowiek, niestety niedoceniony przez wielu mieszkańców. Cześć Pańskiej pamięci! Zostanie Pan na zawsze w sercach tych, którzy szczerze kochają naszą Małą Ojczyznę!


About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013