Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Fakty powiązane z datami


Historia datami pisana1561
Miejscowi bartnicy wybudowali w pobliżu drogi z Rzeszowa do Sandomierza kościół z drzewa modrzewiowego “z wieżą spiczastą, odwróconą ku zachodowi”.


1589

"NIEWNADOWA" tak brzmi jedna z najwcześniej odnotowanych nazw wioski. Dziwnie brzmiąca ta nazwa pośród innych okolicznych miejscowości.

Fragment spisu podatkowego z 1589 roku – wykazano własność Jana z Pilczy (Źródła Dziejowe Polski, Polska XVI wieku pod względem geograficznym i statystycznym, tom VII, Ziemie Ruskie, Ruś Czerwona, część I, opracował A. Jabłonowski, Warszawa 1902, s. 10)14 IV 1595

Arcybiskup Lwowski Jan Dymitr Solikowski dokonał konsekracji kościoła Nienadowskiego.1601

Wyposażenie Nienadowskiej parafii przez Krzysztofa Kostkę i jego żonę Annę z Pilczy. Akt erekcyjny wydany w Łące. Powstała również w tym roku szkoła parafialna.1603

Na nową parafię przybył pierwszy proboszcz Nienadowski ks. Stanisław Woszczyński.1608

Napady i grabieże najemników “diabła łańcuckiego” Stanisława Stadnickiego.1638

Odnotowano, że w Nienadówce był budynek szkolny.1638
Wizytacja biskupia parafii w Nienadówce. Ogólna liczba parafian – 843 (Nienadówka – 600, Krzywe – 63, część Trzebosi – 40, część Trzebuski – 70, część Medyni – 70).


1655/56 Najazd tatarski, spustoszenie Nienadówki.

Nasi tatarzy1748
Książę Franciszek Lubomirski sprzedał dominium sokołowskie (w tym i Nienadówkę) Franciszkowi Grabińskiemu za 625 tys. florenów.


1722

I rozbiór Polski. Nienadówka wraz z całą Galicją dostała się pod zabór austriacki1766

Dobra sokołowskie odziedziczył po zmarłym bezpotomnie stryju Benedykt Grabiński.10 02 1786

Ekonom Dzierżyński poświadcza iż Wacław Nowak i M.Lepiankówna mogą zawrzeć związek małżeński.

żródł: Archiwum Państwowe w Rzeszowie10 12 1786

spór między "państwem" Sokołów a gminami Nienadówka Górna i Dolna w sprawie poboru drewna i sciółki z lasów dworskich

żródł: Archiwum Państwowe w Rzeszowie1795

Cesja dóbr Nienadówka na rzecz Katarzyny Radzikowskiej przez Mariannę Grabieńską.

żródł: Archiwum Państwowe w Rzeszowie03 01 1801 Trzebuska

Marianna Grabińska daje w posiadanie Mikołajowi Kołodziejowi grunt w Nienadówce za opłatą 28 zł.12 gr polskich.

żródł: Archiwum Państwowe w RzeszowieV 1848

Zniesienie pańszczyzny. Manifest cesarza Franciszka Józefa I odczytał z ambony ks. Józef Padwiński.1856

Wydawany w Krakowie dziennik "Czas" podaje listę rekrutów z powiatu kolbuszowskiego, na liście znajduje się: Andrzej Nowak zamieszkały pod nr. 328, Kazimierz Krzemień z pod nr. 403 i Mateusz Kus zamieszkały pod nr. 178.1863

Powstanie styczniowe. Starsi mieszkańcy pamiętają na parafialnym cmentarzu, grób uczestniczki powstania styczniowego, pani Marii Nowak, dziś już go nie ma. Na tym miejscu pochowano innego człowieka, jest inny pomnik. Warto by było upamiętnić tą niezwykłą zapewne mieszkankę Nienadówki, choćby małą tabliczką z imieniem i nazwiskiem i ocalić pamięć o Niej.

W październiku 2014 roku dzięki zaangażowaniu ludzi związanych z naszą stroną powyższy zamysł o pamiątkowej tabliczce został zrealizowany.

Maria Nowak (1830-1924)


Z Nienadówki udział w powstaniu wziął również flisak nazwiskiem Kus, jednak o Nim nic więcej nie wiadomo, prócz nazwiska. Do powstania raczej szedł ten co miał jakieś pojęcie o broni i wojsku.

Mateusz Kus zamieszkały pod nr. 178, wspomniany powyżej jako rekrut z 1856 roku, byłby odpowiednim człowiekiem


22 06 1864

odwołanie hr. Schlippenbach od wyroku z dnia 10.XII.1863 w sprawie poboru drewna i ściółki z lasów dworskich sokołowskich gminy Nienadówka Dolna i Górna

żródł: Archiwum Państwowe w Rzeszowie1866

Nowy podział administracyjny, Nienadówka w nowym powiecie kolbuszowskim (dotychczas w Sokołowskim)1870

Liczba mieszkańców Nienadówki to 25941871
Z Nienadówki ruszyła kolejna grupa kolonistów w poszukiwaniu ziemi i lepszego życia. Kupili część majątku Podhorce, koło Tomaszowa Lubelskiego. Pełnomocnikami kolonistów zostali wybrani: Jan Ożóg (umiejący czytać i pisać), główny realizator zakupu i Wojciech Kus (niepiśmienny), spełniający rolę kasjera. Na zakupionym terenie założyli swoje nowe miejsce do życia, tym miejscem jest Nowa Wieś.


1880
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich w tomie VII, wydanym w roku 1886, podaje liczbę mieszkańców Nienadówki na 2451 w roku 1880. Można tam też zapoznać sie z innymi danymi o naszej miejscowosci:

Nienadówka Górna i Dolna z Porębami w pow. kolbuszowskim, leży na równinie piaszczystej, przy gocińcu z Rzeszowa do Sokołowa (4km) zbudowana wzdłuż potoku uchodzącego od lewego brzegu do Trzebośny. Posiada kościół parafialny drewniany, szkołę ludową i kasę pożyczkową, gminną z kapitałem 2043 zł. W. A. Pos. więk. J. hr.
Zamoyskiego ma 370 morgów roli, 52 morgów łąk, 13 morgów pastwisk i 66 morgów lasu. Mieszkańcy w liczbie 2451 osób, są wyznania rzymsko - katolickiego. Kościół wystawiono w roku 1569, a parafię fundował Krzysztof z Sangenbergu, Kostka wojewoda pomorski, dziedzic Sokołowa, Łąki itd., z małżonką Anną z Pilczy. Parafia (diecezja przemyska, dekanat leżajski) obejmuje Trzebuskę z ogólną liczbą 2867 rzymsko-katolików, i 125 izraelitów. Wieś graniczy na północy z Trzebuską, na wschód z Trzebosią, a na południu i zachód z borami.

Nienadówka potok powstaje we wsi Nienadówce w pow. kolbuszowskim, płynie w wschodnim kierunku między domostwami Nienadówka, od wschodnich chat tejże wsi zwraca się na północ, a połączywszy sie z Trzebuśką zlewa swe wody do Trzebośny. Długość biegu 5 1/4 km.

mapa (1861-1864)

mapa aktualna

Powyższ tekst oddaje to co zamieścili autorzy w Słowniku, choć nie ustrzegli się oni błędu. Pomylili położenie sąsiadującej z nami Trzebosi umieszczając ją jako sąsiada na zachodzie. Innym ciekawym odkryciem jest dla mnie potok Nienadówka, który wpada dziś do Trzebośnicy (pod mostem). Jak piszą autorzy słownika, potok Nienadówka skręcał na północ, łączył się z Trzebuśką, a później wpadał do Trzebośni. Trzebuśka to potok biegnący gdzieś od stony byłego dworu z Trzebuski i odgradzał pola dworskie od nienadowskich. Na dzisiejszych mapach potok Nienadówka kończy się w wodach Trzebośnicy, tej drugiej, bo dawny odcinek potoku Nienadówka, dziś widnieje jako drugi potok Trzebośnica. Czy ktoś pamięta kiedy ten odcinek łączący potok Nienadówka z Trzebośnicą zaznacony kropkami został przekopany ? Spewnością ograniczył on teren zalewowy jaki widzimy na starej mapie, choć trudno przyrodę oszukać i przy większych powodziach większość wód płynie właśnie tym terenem.1884
Założenie kółka rolniczego w Nienadówce. Przewodniczący – ks. Antoni Momidłowski.

Kółko Rolnicze w Nienadówce3 10 1890

Tragedia, która wydarzyła się w Nienadówce Dolnej, została opisana przez jej mieszkańca Stanisława Ożoga w liście do redakcji Wieńca Polskiego. Stanisław Ożóg opisuje tragedię ludzi, ofiarność tych, którzy ruszyli z pomocą, ale i bierne zachowanie części sąsiadów. Pożar wybuchł na szczęście w dzień popołudniową porą, kiedy to i zwierzęta i mieszkańcy byli po za gospodarstwami. W pożarze zginęło tylko jedno dziecko, strach pomyśleć, gdyby miało to miejsce nocną porą. List ukazał się w niedzielnym wydaniu dnia 19 października 1890 roku. Obok skan gazetki, tekst opracowany w artykule poświęconym dziejom

OSP Nienadówka1890

Skorowidz Kr. Galicii Lodomerii (r.1897) dane spisu dotyczą roku 1890, i podają liczbę mieszkańców - 2671


Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. F. Sulimierskiego, B.Chlebowskiego, W. Wawelskiego. T. VII, s. 100 - 101. Warszawa 1880-1902.

Nienadówka, Dolna i Górna z Porębami, należały do powiatu kolbuszowskiego. We wsi był kościół parafialny drewniany, szkoła ludowa i kasa pożyczkowo gminna. Posiadłość dworska, należąca do hr. J. Zamoyskiego liczyła: roli 370 morgów, ł ą k 52 morgi, pastwisk 338 morgów, lasu 66 morgów. Włościanie posiadali 2583 morgów ziemi ornej, 370 morgów łąk, 338 morgów pastwisk, 66 morgi lasu. Wieś liczyła 2451 mieszkańców wyznania rzymsko – katolickiego. Parafia należała do diecezji przemyskiej, dekanatu leżajskiego, obejmowała część Trzebuskiej z ogólną liczbą 2867 katolików i 125 Żydów łącznie.27 IV 1895

Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła.

Parafialne świątynie1897

Ks. Antoni Momidłowski, proboszcz parafii Nienadówka otrzymał godność “szambelana papieskiego”1897/98

Zjawiska mediumistyczne u Chorzępów. Głośne relacje w prasie krajowej i zagranicznej.

Nienadowski diabeł27 lipiec 1901

Ks. Bukała Ludwik, wikary z Łańcuta zostaje proboszczem w Nienadówce.1901

Kolejny rok w którym urzędnicy policzyli obywateli, a liczba mieszkańców Nienadówki to 28318 II 1902

Zmarł Antoni Momidłowski, proboszcz nienadowski, duszpasterz i społecznik. Zasłynął szeroko jako ogrodnik i lekarz-amator.

Ks. Antoni Momidłowski2 VII 1902

Konsekracja nowo wybudowanego Kościoła przez sufragana przemyskiego ks. bp Karola Fiszera.1903

Założono we wsi bibliotekę, czytelnię. Szemantyzm czytelń, bibliotek i wypożyczalni za rok 1910, wykazuje, iż nasza w nswoich zbiorach posiadała 100 książek. Jej kierownikiem był Jakób Pieńczak.1906

Ostatni właściciel dóbr sokołowskich hrabia Władysław J. Zamoyski sprzedał je spółce Wiener i Bloch. Nabywcy rozparcelowali wszystkie folwarki. Grunty dworskie wraz z zabudowaniami wykupili miejscowi gospodarze.1907

Przy okazji wykupu folwarków, które wykupili gospodarze z Nienadówki, zakupiono 56 arów pola na rozszerzenie cmentarza za cenę 500 koron. W tym też roku wokół cmentarza zasadzono żywopłot, który stanowił przez długie lata jego naturalne ogrodzenie.

Cmentarze parafialne1910

Kolejny spis ludności wykazuje w roku 1910, w Nienadówce mieszka 2706 dusz.1911
Encyklopedia wydana w 1911 roku, ale dane dotyczą roku 1903.

Nienadówka Górna i Dolna, wieś w Galicji w powiecie Kolbuszowskim przy drodze z Rzeszowa do Sokołowa. Kościół parafialny katolicki, szkoła ludowa, kasa pożyczkowa, gminna. Mieszkańców 2451.

Źródło: Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, Seria II Tom I-II. Warszawa 1903 nieswojsko.1912
Założono w Nienadówce straż pożarną.

Ochotnicza Straż Pożarna1915

I wojna światowa. Potyczka wojsk rosyjskich z Austriakami na polach plebańskich obok szosy.

I wojna światowa1918

Nienadówka wraz z Galicją powróciła w granice Rzeczypospolitej1920

Wojna polsko-bolszewicka. Udział wzięło ok. 10 mieszkańców Nienadówki. Wielu z nich odznaczało się w bitewnych zmaganiach na przedpolach warszawskich, pod Radzyminem i Osowcem.1921
Gmina Nienadówka w 1921 roku liczyła: 513 domów, 2500 mieszkańców (1185 mężczyzn, 1315 kobiet), pod względem wyznania było katolików 2429, wyznania mojżeszowego 71. Wszyscy mieszkańcy gminy byli narodowości polskiej.

Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 192130 września 1924

Dane: mieszkańców ogółem -2500. Mężczyzn 1185, kobiet 1315. Wyznania katolickiego 2409, a 71 mieszkańców wyznania mojżeszowego. Warto zaznaczyć iż wszyscy w spisie podali narodowość polską, to dziwne skoro są wyznawcy judaizmu a w spisie istnieje rubryka “narodowość żydowska”maj 1924

Założono spółdzielnię mleczarską.maj 1924

W wieku 94 lat umiera Maria Nowak - uczestniczka powstania styczniowego z 1864 roku.

Maria Nowak (1830-1924)26 VII 1926

Powstał w Nienadówce dom Sióstr Służebniczek NMP ze Starej Wsi.

Dom zakonny - Ochronka1930
Księga Adresowa Polski wydana w roku 1930 wykazuje, że Nienadówka liczy 2500 mieszkańców, we wsi jest jedna akuszerka: M. Marszał, działa Kasa Stefczyka i Spółka mleczarska. Sklepy z towarami różnymi prowadzili: Falsenfeld Samuel i Janik Paweł. Kółko rolnicze (sklepik ?) Kryda J. i Nusbaum S. Sklepiki z wyrobami tytoniowymi: Chorzępa W., Janik Z. i Kirnicki J. Wyszynk trunków prowadzi Kraut R.

Źródło: Księga Adresowa Polski 1930. Wydaje się, że w druku zaistniały błędy. Chorzępa W., to raczej Chorzępa Franciszek, Kirnicki J., to Kinicki, a nazwisko Kryda też jakoś brzmi nieswojsko.1931

13 grudnia tegoż roku w Nienadówce odbył się plebiscyt gminny w sprawie zakazu sprzedaży wódki we wsi. Z 1263 osób uprawnionych do głosowania, za zakazem głosowało 708 osób, 8 głosów unieważniono. Za sprzedażą nie zagłosował we wsi dosłownie nikt. O tym doniosłym wydarzeniu informował tygodnik polityczny "Piast" w dniu 14 luty 1932 roku.1933

Marsz chłopów na Kolbuszową, udział wzięło sporo gospodarzy nienadowskich. Echo tamtych wydarzeń odnajdziemy w materiale o Janie Drapale gdzie zamieściłem fragmenty opowiadania "Kula" Jana Bolesława Ożoga i wiersz "Zapłata" Walentego Nowaka22 III 1935

Probostwo w Nienadówce objął ks. Michał Bednarski, po przybyciu na probostwo w kronice parafialnej napisał:

(..) ks. Bednarski zanotował wówczas: “Na pierwszy rzut oka zdawałoby się wszystko jak najlepiej. Tuż przy kościele szkoła, dom ludowy, sklep kółka rolniczego, dalej mleczarnia. Niestety parafianie skłóceni, bez zgody i zwalczający się grupkami na tle walk partyjno – politycznych.“ (..) Zapiski z kroniki9 IX 1935

Zaczęto prace przygotowawcze pod budowę nowej plebani.24 VIII 1939

Poświęcenie nowej plebani w parafii Nienadówka, przez ks. Ludwika Bukałę, dziekana sokołowskiego, a wcześniej długoletniego proboszcza Nienadówki. Mszę odprawił pochodzący z Nienadówki ks. Jan Gielarowski proboszcz w Michałówce. Kazanie wygłosił pochodzący z Nienadówki ks. Wojciech Wiskida, administrator Łopuszki Wielkiej17 XII 1942 roku Ks. Gielarowski Jan został aresztowany przez gestapo pod zarzutem udzielania pomocy ludności żydowskiej. Początkowo był osadzony w w więzieniu w Jarosławiu, a 29 I 1943 r. został przeniesiony do więzienia w Tarnowie. 16 lutego przetransportowany do KL Auschwitz, został tam zamordowany w marcu 1943 roku.

1940

Pojawia się nowa nauczycielka Emilia Grotowska ze swoimi dwoma synami Kazimierzem i Jerzym. Nikt wtedy nie przypuszczał że dzięki niemu kiedyś o Nienadówce usłyszą ludzie teatru na całym świecie1941

Epidemia tyfusu plamistego. Przerwano naukę w szkole. Odprawianie nabożeństw w kościele zostało z rozkazu władz niemieckich zawieszone na okres od 22 grudnia 1941 do 4 kwietnia 1942 r.5 XII 1942

Nocą Niemcy otoczyli w stodole Sebastiana Drapały na Porębach siedmiu uzbrojonych ludzi. Wszystkich zastrzelono. O partyzantach z oddziału "Krakusy" i miejscu poświęconym ich śmierci przecztać można w artykule Pomnik - zacieranie śladów21 VI 1943

Pacyfikacja Nienadówki. Niemcy zastrzelili 8 osób, 14 wywieźli do obozu koncentracyjnego w Pustkowie. Na stronie jest sporo opracowań z tego tragicznego dnia, Pacyfikacja wsi Nienadówka to tylko jedno z wielu.1943
Zorganizowano komplety tajnego nauczania. Przygotowujące do egzaminów z siódmej klasy oraz gimnazjalne. Jednym z wykładowców był J. B. Ożóg.


2 VII 1944

Gestapo aresztowało Jana Nowińskiego, studenta Politechniki Lwowskiej, żołnierza AK, wykładowcę kursów tajnego nauczania.26 VII 1944

Na cmentarzu w Bredzie pochowany jest żołnierz gen. Maczka, szeregowiec Śliz Jakob z Nienadówki (pow. Kolbuszowa), który zginął w tym mieście 30.10.1944 roku.23 XI.1944

Przybył ks. Edward Stępek na swoją pierwszą placówkę duszpasterską.26 V 1945

Z obozu śmierci Auschwitz-Birkenau wrócił do Nienadówki Michał Cisek wywieziony tam 4 czerwca 1942 r.17 VII 1947

Ks. Stępek poświęcił lokal Spółdzielni “Zjednoczenie”.1949

Za proboszcza ks. Michała Bednarskiego wybudowano nową murowaną kostnicę, na cmentarzu parafialnym.I 1951

Proces nienadowskich członków AK przed sądem wojskowym w Rzeszowie. Najwyższy wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Jednym z oskarżonych i skazanych był Jan Ożóg ps. Tank17 VI 1952

Rezygnacja ks. Bednarskiego z probostwa w Nienadówce. Następcą został ks. Edward Stępek1953

Remont kościoła parafialnego. Zmiana pokrycia dachowego (blacha).1954

W Nienadówce powstaje biblioteka gromadzka25 V 1954

Otwarcie agencji pocztowej w Nienadówce.1957

Elektryfikacja Nienadówki. Oświetlono i zradiofonizowano kościół.I 1958

Malowanie kościoła. Polichromię wykonał prof. ASP z Krakowa, Wacław Taranczewski.1959

Remont plebani. Nowa elewacja, odmalowane wnętrze. Dobudowano ganek od strony północnej. Doprowadzono wodę ze studni.1 XII 1959

Inauguracja zajęć w nowo wybudowanej siedmioklasowej szkole nr 2 w Nienadówce Górnej.1 X 1962

Otwarcie Spółdzielni Zdrowia u Władysława Wosia.1966

Oddanie do użytku budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Nienadówce.1968

Założenie klubu sportowego Plantator Nienadówka, głowni pomysłodawcy i realizatorzy pomysłu to Józef Nowak i Edwarda Ożog18 I 1971

Inauguracja zajęć w nowej ośmioklasowej Szkole Podstawowej nr 1 w Nienadówce Dolnej.23 XI 1972

Zmarł ks. Michał Bednarski. Spoczywa na miejscowym cmentarzu, we wspólnej kwaterze "Proboszczów"1977

Instalacja w kościele nienadowskim monumentalnych Drzwi, odlanych w brązie, autorstwa prof. Bronisława Chromego z ASP w Krakowie.I 1980

Jerzy Grotowski po latach odwiedza Nienadówkę i ludzi których poznał przed wieloma laty. Ekipa filmowa rozpoczęła zdjęcia do filmu Mercedes Gregory i Jill Godmilow With Jerzy Grotowski. Nienadówka 1980.1983

Nową kaplicą cmentarną zaczął budować ks. Edward Stępek w roku 1983. Po jego śmierci budowę dokończył ks. Mieczysław Zarych.1989

Oddano do użytku nowy obiekt - Dom Parafialny. Poświęcenia dokonał ks. bp Edward Białogłowski.1992

Do kaplicy cmentarnej ufundowano dzwon "Józefa", który przejmuje kondukt pogrzebowy po jego zejściu z drogi głównej, aż do miejsca wiecznego spoczynku. (grobu)VIII - IX 1994

Rozbiórka baraków/kuchni wybudowanych przez Niemców w 1940 roku, przy murowanym budynku starej szkoły. Cegłę z rozbiórki wykorzystano do nadbudowy remizy OSP1 X 1994

Zakończenie inwestycji gazyfikacyjnej w Nienadówce. Wykonano i włączono do eksploatacji sieć wodociągową w Nienadówce Dolnej, trwają prace przy wodociągu w Nienadówce Górnej.1995

Remiza OSP. Wiosną podjęto się prac elewacyjnych (tynki) i wymieniono pokrycie dachu, z dachówki na blachę.V 1995

Obchody 400-lecia wsi Nienadówka, wydano okazjonalnie dwa numery Gońca Nienadowskiego1996

Szkole Podstawowej Nr 1 ufundowano sztandar, z okazji 70-lecia nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza oraz w 90 rocznicę śmierci pisarza.1997

Umiera Agnieszka Wójcik * 21 I 1889 † 7 V 1997 - przeżyła lat 108. Najdłużej żyjąca dotychczas, mieszkanka Nienadówki1997

W maju, złodzieje ukradli blachę miedzianą spod okien kaplicy: podokienniki - spadły, niszcząc nad drzwiami piękne otynkowanie i rozbijając okno witrażowe1998

W nocy z 21 czerwca (niedziela) na 22 czerwca poniedziałek), wandale dewastują cmentarz. Zniszczeniu ulegają między innymi, jedne z najstarszych grobów z 1908 roku, jak i te najnowsze z roku 1997. W wyniku tej dewastacji nagrobków, znikło na zawsze ponad 10 mogił.V 2011

450-lecie parafii w Nienadówce. Według miejscowej legendy i najstarszych przekazów kronikarskich właśnie owi osadnicy, zajmujący się przede wszystkim myślistwem oraz bartnictwem, dali początek długiej historii parafii w Nienadówce. W 1561 r. za zgodą i poparciem właścicieli z Pilczy rozpoczęli budowę drewnianego kościoła, który w niecałe sześć lat po powstaniu parafii został wzniesiony na niewielkiej nienadowskiej górce. W drugą niedzielę po Wielkanocy 1595 r. arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikowski – sekretarz królewski, legat papieża, kanonik łęczycki i sandomierski, wielki dyplomata – dokonał uroczystego konsekrowania świątyni.


Coś mi się tu nie zgadza z tymi obchodami powstania wsi i parafii. 400 lat 1995 i 450 lecie w 2011 nijak nie można pogodzić. Raczej parafia nie może być starszą od miejscowości, a z tego rachunku tak wychodzi.

Goniec Nienadowski08 V 2013

Założono niniejszą stronę. Oby to nie był ostatni wpis w tym datowniku.

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013