Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Zaginiona kronika szkolna

kierownika Stanisława Marczyka
 Cenną pamiątkę dla Nienadówki jaką bez wątpienia jest Kronika szkolna, próbował w 1994 roku odzyskać Społeczny Komitet Obchodów 400lecia wsi. Pismo które przedstawiam obok było skierowane do niejakiego p. Juliana Wiącka z Raniżowa. Pismo chyba pozostało bez echa, kronika nie powróciła do prawowitego właściciela, nikt chyba więcej próby odzyskania jej już nie powtórzył. To wielka strata tak dla wsi jak i nienadowskich szkół.
Kronika szkolna w Publicznej Szkole Powszechnej w Nienadówce Środkowej. Taka była nazwa szkoły w owym czasie i prowadzona była systematycznie od roku 1920, kiedy to kierownictwo tejże szkoły objął p. Marczyk Stanisław, kapitan WP - Legionista pierwszej wojny światowej. Był to wysoki postawny mężczyzna, prawdopodobnie syn górala, który w dniu uroczystości państwowych wdziewał mundur oficerski, a starannie utrzymana szabla u boku lewego, guziki błyszczały od promieni słonecznych. Właśnie ten to kierownik szkoły Marczyk Stanisław założył kronikę szkolną w latach 1921-1922, a wszelkie wiadomości o szkolnictwie zapisywał w dużej księdze w twardej oprawie. Wiadomości te poszerzył z przed wielu lat wcześniej na podstawie rozmów o nauczaniu, ze starszymi c światlejszymi gospodarzami. Kronika ta była uzupełniana przez kolejnych kierowników szkół, aż do roku 1968, w którym to czasie ówczesny podinspektor szkolny w Kolbuszowej w czasie wizytacji szkoły wypożyczył sobie tę kronikę szkolną dla własnych potrzeb - przyszłych studiów. Nie przedstawił jednak żadnego potwierdzenia na wypożyczenie tej kroniki. Interwencje do kuratorium oświaty i wychowania w tej sprawie nie dały pozytywnego rezultatu, stąd też zaistniała potrzeba odtworzenia wiadomości o szkolnictwie w Nienadówce, od czasów najdawniejszych jak tylko to jest możliwe. Zobowiązanie takie przyjął wieloletni nauczyciel dyrektor tejże szkoły Janik Ludwik, który 1 marca 1974 r., odszedł na emeryturę.

Zaginiona kronika


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013