Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Owocne dwudziestolecie

Nienadówka
 "Pod koniec 1918 r. Polska odzyskała niepodległość i wieści o tym dochodziły do naszego domu z pobliskiej plebanii i ze szkoły. Nasz sąsiad, kierownik szkoły Pieńczak, prenumerował “Nową Reformę" i ojciec pożyczał ją niekiedy. Pamiętam z tych czasów zarówno nazwę tej gazety, jak i szeroki jej format, a także powtarzane z entuzjazmem, przez ojca niejasne wiadomości o zjednoczeniu ziem polskich, które znajdowały się dotychczas w rękach niedobrych Austriaków, Moskali
i Prusaków. Ojciec przestał grać w kościele po sumie obowiązkowy do tej pory austriacki hymn narodowy, a któregoś dnia nad drzwiami Domu Ludowego pojawiła się biało-czerwona chorągiew"
To jeden z cytatów ze wspomnień J.B. Ożoga użyty przez E. Winiarskiego w opracowaniu o Nienadówce międzywojennego okresu (1919-1939). Polecam

Owocne dwudziestolecie


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013