Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Zamordowani na wschodzie

Katyń - Miednoje
 Szumnie i patriotycznie staramy się zazwyczaj pamiętać o oficerach zamordowanych na wschodzie. Często jednak zapominamy o pojedynczych, tragicznych ofiarach. W niewoli radzieckiej znalazło śmierć przynajmniej dwóch nienadowian. st. post. Michał Depko, policjant i Marcin Zdeb, żołnierz. Na stronie już wcześniej znajdowały się ich krótkie notatki, dziś przy okazji otrzymania materiałów od rodziny Marcina Zdebia, chcę ich powtórnie obu
przypomnieć. Mam nadzieję, że to nie wszystko co zostało po Marcinie Zdebiu i Michale Depko, że kiedyś będę mógł dodać kolejne wiadomości. Stawiajmy im w ten sposób, ich małe własne pomniki w naszej pamięci. Nazwisko Marcina Zdebia upamiętniono na tablicy nienadowskiego kościoła, Michał Depko tam nie figuruje. Pamiętajmy, a wspominając zamordowanych polskich oficerów na wschodzie, pomyślmy, że i ludzie z Nienadówki, sąsiedzi Naszych dziadków, podzielili ten okrutny los.

Kap. Marcin Zdeb


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013