Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Obrazki prymicyjne

dwóch księży
Dwa obrazki prymicyjne jakie otrzymałem ostatnio ze zbiorów nienadowianki ś.p. Stefani Nowak pozwoliły na odszukanie i przypomnienie sylwetek dwóch kolejnych księży wywodzących się z parafii Nienadówka.
Pani Ewie Bielec z Dynowa, dziękuję za udostępnienie zdjęć z ks. J. Ożogiem
 Ks. Józef Ożóg był proboszczem parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Dynowie i mocno zapadł mieszkańcom w sercach, skoro w swojej miejscowości jedną z głównych ulic postanowili uczcić jego imieniem. Ks. Józef Ożóg przez 27 lat był dziekanem dekanatu dynowskiego, był inicjatorem wielu przedsięwzięć na tym terenie.

Księża i bracia zakonni z Nienadówki


Ks. Janusz Nowiński urodził się w Warszawie, ale podczas okupacji niemieckiej razem z rodzicami zamieszkał w Nienadówce. Ojciec ks. Janusza Nowińskiego, Józef Nowiński został podczas pacyfikacji Nienadówki 21 czerwca 1943 aresztowany i wywieziony do obozu pracy w Pustkowie, którego nie przeżył.

Księża i bracia zakonni z Nienadówki


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013