Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Bitwa Warszawska - 1920

Michał Tasior 1900-1993
Miał sporo szczęścia, działania I wojny światowej ominęły go. Nie został wcielony jak wielu innych nienadowian, często jego rówieśników mających kilkanaście lat. Nie musiał walczyć za Cesarsko Królewskie Austro Węgry.
 Potęgi europejskie upadały, rodziła się Polska
Rok 1919 to walki i niepokoje na wschodnich kresach. Polska korzystając z zamieszania rewolucyjnego w Rosji, przesuwała swoje władanie jak najdalej na wschód. W tym też roku Michał Tasior został powołany do wojska, jak opowiada jego syn Stanisław trafił do armii gen. Lucjana Żeligowskiego. Stacjonował w koszarach we Lwowa na Łyczakowie, służył w ułanach. Brał udział w walkach na Ukrainie podczas zamieszek z ludnością ukraińską. Kolejną miejscowością wymienioną po Lwowie to miejscowość Berezyna, gdzie się znalazł się wraz ze swoim oddziałem.

Kilka zapamiętanych historyjek z życia "dziadka Tasiora" podparta kilkoma faktami historycznymi.

To nie cud, to strategia


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013