Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Świecki Ruch Misyjny "Epifania"


Zbór w Nienadówce

powiększ zdjęcie

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” – cząstka międzynarodowego ruchu religijnego o nazwie Laymen's Home Missionary Movement (dosł. Domowy Ruch Misjonarski Osób Świeckich). Nurt ten wywodzi się z milleryzmu, powstał w 1920 roku po podziałach w ruchu Badaczy Pisma Świętego spowodowanych śmiercią Charlesa T. Russella. Założycielem ruchu był Paul S.L. Johnson, który sprawował urząd opiekuna wykonawczego oraz dyrektora LHMM aż do swojej śmierci w roku 1950. Po nim funkcję tę pełnili: Raymond G. Jolly, August Gohlke, Bernard W. Hedman oraz aktualnie Ralph M. Herzig.

Statutowymi celami Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania” są: nauczanie Pisma Świętego, zachęcanie do wzrostu w charakterze na podobieństwo charakteru Chrystusa, rozpowszechnianie wiedzy biblijnej oraz zachęcanie innych do jej rozpowszechniania oraz pobudzanie do większego zainteresowania indywidualnym oraz grupowym studiowaniem Biblii w zborach albo innych miejscach zebrań. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani denominacją, utrzymuje się z dobrowolnych datków.

W Polsce Świecki Ruch Misyjny „Epifania” (zarejestrowany przez MSWiA w 1990 roku) tworzy ponad 80 niezależnych zborów. Są to społeczności liczące od kilku do ponad stu osób.
Tadeusz Krzanowski ur. 04.08.1934 r. - zm. 23.01.2002 r.


powiększ zdjęcie

Brat Tadeusz Krzanowski poznał Pana i Jego Prawdę od swoich rodziców - matki Agnieszki i ojca Józefa, którzy początkowo byli wiernymi katolikami. Za sprawą brata Doleckiego z Wólki Niedźwieckiej, poznali oni Prawdę i zdecydowali się w niej pozostać. Przekazali ją także swoim dzieciom. Należeli do Zboru Pana w Nienadówce. Tadeusz był ich najstarszym synem. W młodym wieku poświęcił się Bogu na służbę. Kiedy został powołany do wojska, odmówił przyjęcia broni do rąk, za co otrzymał karę 5 lat więzienia. W więzieniu odpracował 2,5 roku, a następnie na prośbę rodziców (matka była wtedy chora) i dzięki dobremu sprawowaniu, został zwolniony z więzienia. W zborze Nienadówka, do którego należał służył początkowo jako diakon, następnie jako starszy zborowy, prowadził badania Słowa Bożego, a także zebrania świadectw. 24 lipca 1978 roku został nominowany na ewangelistę. Jako sługa Pana służył aż do 31.12.1994r. Ostatni raz służył w Zborze Ludu Pana w Gębiczynie w dniach 25 i 26 grudnia 1994 r, tematami z Żyd.7:26, Jan 1:9, Rzym 9:33, Pięć poświęconych klas. W macierzystym zborze służył jeszcze w pierwszym półroczu 1996r. Ostatnia usługa miała miejsce 16.06.1996 r. Już wtedy zmagał się z ciężką i długą chorobą. Bardzo miłował Boga i Braci, nigdy nie zaniedbywał uczestnictwa w zebraniach.


źródło: Świecki Ruch Misyjny „Epifania"About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013