Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Walenty Kołodziej


Kontrowersyjny sołtys
..... 9 września 1941 r parafia w Nienadówce żegnała dwa swoje dzwony konfiskowane na potrzeby wojennej machiny III Rzeszy. Odwoził je furmanką sołtys wsi Walenty Kołodziej . Ks. Bednarski prosił sołtysa Kołodzieja by, o ile się tylko da, nie oddawał dzwonu historycznego z 1639 roku. Tytułem kosztów załatwienia tej sprawy, wręczył mu nawet pewną kwotę pieniężną na łapówki dla urzędników niemieckich . Sołtys Kołodziej stanął na wysokości zadania, oddał tylko dzwon najmniejszy - "św. Franciszka", zaś zabytkowy przywiózł z powrotem. Zaraz go ukryto....

..... Zameldował Niemcom o pobycie 7 partyzantów GL wszyscy zginęli. 8 grudnia 1942 roku w nocy kilku uzbrojonych ludzi przyszło wykonać na nienadowskim sołtysie Walentym Kołodzieju wyrok śmierci, wydany przez władze podziemne. Odczytano mu treść wyroku, pozwolono odmówić modlitwę. Po słowach "wieczne odpoczywanie mojej duszy racz dać Panie" padł strzał pozbawiający go życia.....Powyższe dwie wzmianki zachowane w zapiskach i przedstawione już na stronie dotyczą tego samego człowieka, Walentego Kołodzieja sołtysa wsi Nienadówka podczas niemieckiej okupacji. Nieciekawy to był czas, a Ci którzy pełnili jakieś funkcje i mając służbowe kontakty z okupantem łatwych wyborów nie mieli. Ówcześni nienadowianie osądzili swojego sołtysa, ja raczej nie mam takiego prawa i dlatego postanowiłem go umieścić pośród "Ludzi ciekawych" W końcu to dzięki Niemu głos zabytkowego dzwonu w Nienadówce ludzie słyszą do dziś z mała przerwą od 1639 roku.
Na podstawie książeczki wojskowej, ktorą to udostępniła nam rodzina Walentego Kołodzieja sporządzić można było krótką notatkę o nim.

 Urodził się w Nienadówce 4 lutego 1894 roku jako syn Stanisława i Elżbiety Kołodziej. Ukończył 4 klasy szkoły ludowej. Kiedy wybuchła I wojna światowa tak jak wielu innych nienadowian znalazł się w okopach i brał udział w działaniach wojennych w latach 1915-1918. Odbywał służbę w 40 pp austriackiej armii. Miał wiele szczęścia przeżył, walczył na froncie rosyjskim i włoskim.
 Po zakończeniu działań wojennych wraca do Nienadówki, w roku 1920 zostaje żołnierzem odrodzonej Polski w stopniu plutonowego. W roku 1922 bierze ślub z Wiktorią Krudys, w tym też roku rodzi mu się dziecko. Pracuje na swoim gospodarstwie, musiał być poważanym gospodarzem skoro później został wybrany na nienadowskiego sołtysa. Dziwnie toczą się ludzkie losy, dla Niego nie był on zbyt łaskawy. Jak pisałem powyżej, Walenty Kołodziej zginał 8 grudnia 1942 roku.Scan książeczki wojskowej Walentego Kołodzieja.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013