Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Sprawozdanie Rady Powiatowej Kolbuszowskiej


od 22 września 1867 do 22 września 1892

Ustawa o Reprezentacyach powiatowych z r. 1860, weszła w życie w powiecie Kolbuszowskim w rok później. Ukonstytuowanie się Rady powiatowej nastąpiło w dniu 22 września 1867 r., w dniu dzisiejszym przypada przeto dwudziestopięcioletnia rocznica naszego urzędowania. Czwarta część wieku, a więc na wszelki sposób poważny okres czasu, staje się mimowolną a słuszną pobudką, aby ściśle i bezstronnie zastanowić się nad tem, o ile pojęliśmy nasze zadanie, w jakiej mierze zdołaliśmy je wypełnić, jak niemniej ze spokojem i sumiennie rozważyć braki

w pierwotnym ustroju prawie nieuniknione, sposoby jak je usunąć, jaki kierunek i środki wybrać w przyszłości, aby doprowadzić lud do poczucia obowiązków obywatelskich, przynajmniej w pełni tego zakresu, jaki nam z ustawy autonomicznej jest dostępnym a więc dążyć jakkolwiek powolnie, ale pewniejszym już krokiem do umoralnienia ludu, do polepszenia bytu ekonomicznego, do ładu w organizacyi gmin, tej podstawy rozwoju dla każdego narodu i kraju — słowem do postępu. Wydało się nam wiaściwem w pierwszym według zwyczaju poniekąd jubileuszowym okresie naszego samorządu, streścić historyę naszych czynności, tudzież historyę każdej gminy z osobna i sądzimy, źe także ich rozwoju, środków jakiemiśmy w tym celu się posługiwali i jakich nadal użyć zamierzamy, aby postęp stal się widoczniejszym i większym. Rzeczą autonomicznej władzy krajowej będzie ocenić naszą działalność, a słusznego ocenienia tego ze spokojem oczekujemy, bo jeżeli nie we wszystkiem może obraliśmy najwłaściwszą drogę, to jednak przewodniczyła nam zawsze gorąca chęć i dążność, aby dozwolony zakres działania według sił ku dobru powiatu i kraju wyzyskać. Szczegółowe opisy i cyfry, słowem o ile można ścisłe i przedmiotowe zestawienie czynności dwudziestopięcioletniej co do gmin, ich majątku, organizacyi, komunikacyi, spodziewamy się, iż przekonanie to nasze poniekąd stwierdzą, wiemy też, że działa lność nasza nie dosięgła miary niezwykłej a nie chcemy przytaczać, że niski stan oświaty naszego ludu, uprzedzenia jego, zastarzałe zapatrywania i zwyczaje, zrazu wielce nam zadanie nasze utrudniały. Każdy nieuprzedzony, a znający kraj, pojmie to łatwo i z wyrozumieniem, a jeżeli nam w części udało się zwalczyć te ważne przeszkody, to z tem większą otuchą i pociechą przyjdzie nam przystąpić do dalszej pracy, która oby rzeczywisty i większy przyniosła pożytek !

Rady gminne w całym powiecie ukonstytuowały się w r. 1867, na podstawie ustawy z dnia 12 Sierpnia 1866, w tym samym roku rozpoczęła Rada powiatowa swe urzędowanie i przystąpiła w pierwszym rzędzie do spisania inwentarzy majątków gminnych, których obraz przedstawia się w sposób następujący:


* * * * * * * * * * *


Tekst powyższy znalazł się w sprawozdaniu z 25 lat (1867-1892) działalności Rady Powiatowej Kolbuszowskiej. Sprawozdanie wydano drukiem w Krakowie, liczy 125 stron a zawarte na nich wiadomości to kopalnia wiedzy o miejscowościach ówczesnego powiatu kolbuszowskiego. Znajdziemy tam stany posiadania gmin, wiadomości o gruntach, budynkach i drogach gminnych. Zarządzenia i przepisy władz, co do organizacji "Straży ogniowych", przepisów sanitarnych, a nawet gdzie ludność konkretnej miejscowości nabywała sól. Jak należy urządzić "Kancelarye gminną". Instrukcje dla pisarzy, sług i kasjerów gminnych. Na czym polegała praca "Policyi polowej" i "Policyi zdrowia".

To mała część tematów tam poruszonych. Tu na stronie zamieszczę tylko scan sprawozdania (można powiększyć) dotyczący Nienadówki, ale zachęcam do zapoznania się z całością. Dokument można znaleść w archiwum: Kolbuszowskiej Biblioteki Cyfrowej.


opr: Bogusław Stępień


About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013