Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Ożóg Wojciech


nauczyciel, wychowawca młodzieży
Urodził się w 1928 roku w Nienadówce koło Rzeszowa. Po ukończeniu szkoły powszechnej w okresie okupacji, uzupełniał swoje wykształcenie na kompletach organizowanych przez Tajną Organizację Nauczycielską. Egzamin dojrzałości zdał w II LO w Rzeszowie. Po ukończeniu kursu nauczycielskiego w Krośnie, przez wiele lat był zatrudniony nakazem pracy jako nauczyciel w szkołach powszechnych w Małastowie i Kobylance w powiecie gorlickim. W Kobylance początkowo jako nauczyciel, a później jako kierownik szkoły przepracował 10 lat. Był tam inicjatorem i budowniczym nowej szkoły, pierwszego w powiecie gorlickim Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Od 1962 roku przez pięć lat pełnił funkcję podinspektora w Wydziale Oświaty w Gorlicach. W tym czasie uzupełnił swoje wykształcenie o Studium Nauczycielskie w Rzeszowie, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu.

Wojciech Ożóg

Po 17 latach pracy w gorlickim podjął pracę na stanowisku wizytatora w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie. Społecznie z woli pracowników kuratorium sprawował tam też funkcję prezesa Rady Zakładowej ZNP. Był uznanym wyrazicielem pełnej realizacji reformy szkolnictwa, dbałości o wysoki poziom kształcenia nauczycieli i podejmowania przez nich studiów wyższych. W 1974 roku przeszedł do pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie. Równocześnie podjął naukę w Studium Podyplomowym w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.
W szkole dbał o wyposażenie pracowni w nowoczesne środki dydaktyczne. Troszczył się o podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej. W tym celu ściśle współpracował z Akademią Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Współpracował z zakładami pracy branży spożywczej. Uczniowie masowo brali udział w różnych olimpiadach, konkursach, zajmując wysokie punktowane miejsca. Szkoła była w tym czasie organizatorem wielu ogólnopolskich konkursów, szczególnie z zakresu przedmiotów zawodowych.

W 1982 roku, w okresie bardzo trudnym dla szkolnictwa i kraju, został powołany na stanowisko kuratora oświaty i wychowania w Rzeszowie. W 1985 roku na własną prośbę przeszedł na emeryturę, ale nie pozostał bezczynny. Rzeszowski Oddział Doskonalenia Nauczycieli zaproponował mu na pół etatu pracę w dziale organizacji i zarządzania oświatą, na co wyraził zgodę. Zajmował się pracami komisji przyznających nauczycielom stopnie specjalizacji zawodowej.

Ogółem w oświacie, w zawodzie nauczycielskim przepracował 41 lat. Za swoją wzorową pracę otrzymał wiele odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel PRL”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Rodzina dla niego była zawsze ważna. Z żoną Anną mają trójkę dorosłych już dzieci: Urszulę, Jerzego i Reginę. One również założyły swoje rodziny. Anna i Wojciech Ożogowie mają trzech wnuków, trzy wnuczki i dwie prawnuczki.

Stanisław Rusznica /wrzesień 2012/ Echo Rzeszowa

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013