Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Helena Chomko z d. Drapała

Poetka ludowa - żołnierz AK
Helena była córką Jana Drapały i Anny z d. Wiskida. Urodziła się w 15 listopada 1924 roku w Nienadówce i tu uczęszczała do szkoły powszechnej.
Kiedy miała 16 lat zmarła jej ukochana mama, mając lat 18 pisze wiersz "Matka" poświęcony jej pamięci. Później często sięga po pióro i przelewa swoje myśli na papier. W czasie zawieruchy okupacyjnej większość z nich jednak przepadła zachowało się tylko kilka. Dwa z Nich znalazły się w tomiku wierszy wydanym staraniem "Społecznego Komitetu Obchodów 400 lecia Wsi Nienadówka"

"Matka"

"Moja wieś rodzinna"


Helena Drapała pomimo młodego wieku była żołnierzem konspiracyjnej Armii Krajowej. Brała czynny udział w organizowaniu "Tajnego Nauczania" w Nienadówce. To min. w zabudowaniach jej ojca Jana Drapały , odbywało się część zajęć i egzaminów. Niewiele jednak więcej wiadomo mi o jej działalności.
 W/g Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg „Wielkopolska” – Oddział Piła, którego była członkinią od 2008 roku, nosiła Ona Ps. „Śmieszka”. Okręg Kraków AK, Obwód Rzeszów, Placówka Łączno, Oddział „Nelsona”.. To właśnie w oddziale "Nelsona" była łączniczką i sanitariuszką. Swoją funkcję pełniła od kwietnia 1942 r., do stycznia 1945 r. Myli mnie trochę ta placówka Łączno i oddział
"Nelsona", nikt w Nienadówce nie wspominał o oddziale noszącym taką nazwę.

Poza tą wzmianką i tym, że po wkroczeniu Armii Czerwonej i LWP, oddział "Nelsona" został rozbrojony - nic więcej nie udało się na ten temat odnaleźć. W tym czasie również formalnie rozwiązano struktury Armii Krajowej. Helenie Drapała ps. "Śmieszka" udało się dotrzeć do swojego miejsca zamieszkania w Nienadówce. Z powyższych wiadomościach wynika, że mogła być uczestniczką akcji "Burza" biorąc udział w walkach z okupantem w końcowej fazie wojny. Być może brała też udział w marszu na pomoc Warszawie. Warto poszperać i znaleźć coś więcej o oddziale "Nelsona" którego była członkinią.


JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH...

Lista członków Światowego Związku Żołnierzy AK - Okręg "Wielkopolska"
zmarłych w latach 1989-2011
Teresa Masłowska


Helena Drapała w dniu 27 marca 1947 roku, wyszła za mąż, jej wybrankiem został oficer Wojska Polskiego, Kazimierz Chomko s. Aleksandra. Razem wyjeżdżają na Górny Śląsk i zamieszkują w Bytomiu. Urodziło im się dwójka dzieci - syn Stanisław i córka Teresa.


Szukając informacji natrafiłem na informację o ich jubileuszu 50`lecia pożycia małżeńskiego:

Postanowienie Prezydenta RP z 11 czerwca 1997 o nadanie odznaczenia.
MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
na wniosek wojewody katowickiego. (50 lat.)


Helena Chomko (Drapałowa) po śmierci męża w 2002 roku zamieszkała u swojego syna Stanisława na Pomorzu.


To właśnie tam w roku 2008 wstąpiła do Ś.Z.Ż.A.K Okręg „Wielkopolska” – Oddział Piła, zostając najpierw członkiem zwyczajnym, a później uhonorowano ją "Patentem Weterana" i stopniem porucznika.
Poniżej kilka dokumentów przesłanych przez rodzinę Heleny Chomko z d. Drapała.

Nominacje na stopnie wojskowe.
Związek Strzelecki "STRZELEC"



 Helena Chomko z d. Drapała w roku 2009 została odznaczona Krzyżem Weteranów. Krzyż przyznano jej na wniosek Światowego Związku AK Okregu Wielkopolskiego w Poznaniu. 10 marca 2010 roku została awansowana na stopień podporucznika Wojska Polskiego przez Prezydenta RP. Lecha Kaczyńskiego.




Helena Chomko z d. Drapała jak wspominałem powyżej swoje myśli zapisywała w formie wierszy. Kilka z nich, rodzina Heleny przesłała Nam do dyspozycji. Poniżej przedstawię skany oryginalnych jej zapisków. Szczególne wrażenie zrobił na Mnie ten ostatni. Mojemu synowi. Trzy końcowe wersy zostały napisane na krótko przed jej śmiercią w styczniu 2011 roku.



Od początku

Od początku


Kilkanaście fotografii Naszej bohaterki wraz z rodziną.




Ostatnie pożegnanie
 Pani Helena Chomko zmarła 30 stycznia 2011 roku. Została pożegnana przez pogrążonych w smutku, rodzinę, przyjaciół oraz środowisko Oddziału Armii Krajowej w Pile. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 lutego 2011 roku w miejscowości Wągrowiec. Dziękujmy rodzinie Heleny Chomko z d. Drapała, za udostępnione materiały, zdjęcia i zgodę na ich wykorzystanie na Naszej stronie. Dzięki temu możemy przybliżyć i przypomnieć sylwetkę Naszej dawnej mieszkanki, jej obecnym mieszkańcom.



Ela Motyl
Bogusław Stępień

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013