Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Józef Szczygieł

Ostatni list
 Urodził się w Nienadówce, był synem Marii i Franciszka. Tu żył i założył rodzinę, jego żoną została Julia, która urodziła mu czworo dzieci: Janinę, Jana, Stanisławę i Stanisława. Józef Szczygieł miał trzech braci, starszego Jana, Marcina, Michała i siostrę Agnieszkę. Z piątki rodzeństwa przeżyli tylko Agnieszka i Marcin. Trzej bracia zginęli podczas okupacji niemieckiej. Józef został Aresztowany 21 czerwca 1943 roku podczas pacyfikacji Nienadówki, zginął gdzieś w niemieckim obozie koncentracyjnym.

Dziękuję rodzinie Józefa za udostępnienie zdjęć, zapisków, a przede wszystkim ostatniego listu Józefa do swojej żony Julii, który został napisany kilka dni po aresztowaniu. Dzięki temu zrobiliśmy kolejny mały kroczek w odkrywaniu dramatów, mieszkańców Nienadówki z przed wielu, wielu lat.

Józef Szczygieł - człowiek z tablicy


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013